Τροφοδοτικό Lenovo 90W AC Adapter

Πηγή τροφοδοσίας για τα μοντέλα G455, G465, G470, G480, G485, G555, G570, G575, G585, G770, G780.

Σημεία αγοράς