Τροφοδοτικό Lenovo 65W AC Adapter

Πηγή τροφοδοσίας για τα μοντέλα S40-70, S300, S310, S400, S405, S415.

Σημεία αγοράς