Τροφοδοτικό Lenovo 40W Slim Travel Adapter

Πηγή τροφοδοσίας για τα μοντέλα IP700s.

Σημεία αγοράς