Τροφοδοτικό Lenovo 40W AC Adapter

Πηγή τροφοδοσίας για τα μοντέλα M30-70, U150, S9, S10, S10-2, S12, S205, S206, S300, S310, S400.

Σημεία αγοράς