Τροφοδοτικό Lenovo 30W AC Adapter W-CE

Πηγή τροφοδοσίας για τα μοντέλα S10-3, S100, S100c, S110.

Σημεία αγοράς