Τροφοδοτικό Lenovo 135W AC Adapter

Πηγή τροφοδοσίας για τo Y700.

Σημεία αγοράς