Τροφοδοτικό Lenovo 120W AC Adapter

Πηγή τροφοδοσίας για τα μοντέλα S370, S470, Z570, Y470, Y480, Y560, Y570, Y580.

Σημεία αγοράς