Δομή και ρόλοι

 

Ο αρχηγικός ρόλος της Lenovo’ ως μια εταιρία τεχνολογίας βασίζεται στην εμπιστοσύνη που διαρκώς προσπαθεί να κερδίσει από τους πελάτες και εκείνους που ανήκουν στην ευρύτερη κοινότητα της ασφάλειας. Η αποστολή του Lenovo Product Security Office (PSO) επικεντρώνεται με ακρίβεια στην ασφάλεια των συσκευών Lenovo’ και στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων σε εκθέσεις και ευπάθειες.

Για την επιτυχή εκτέλεση της αποστολής του, το PSO της Lenovo συγκεντρώνει ανθρώπους με ποικίλες δεξιότητες, όπως η κωδικοποίηση και ασφάλεια λογισμικού, το υλικό υπολογιστών, φορητών συσκευών και δικτύου, η υλικοτεχνική υποστήριξη της αλυσίδας εφοδιασμού, οι δοκιμές ευπάθειας, η διαχείριση των λειτουργιών, οι αλληλεπιδράσεις προμηθευτών και οι εξωτερικές επικοινωνίες (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης κρίσεων ή προβλημάτων).

Κύριοι ρόλοι ασφαλείας Παραδοτέα
Κύριοι ρόλοι ασφαλείας και παραδοτέα
Δυνατότητες ασφαλείας της προσφοράς προϊόντων & Μοντέλα
 • Υποστήριξη αρχιτεκτονικής προϊόντων
 • Πιστοποιήσεις
 • Ποιότητα, πρότυπα, εργαλεία
 • Υποστήριξη πωλήσεων & μάρκετινγκ
Product Security Incident Response Team (PSIRT)
 • Επίλυση όλων των περιστατικών ασφαλείας
 • Επικοινωνίες με πελάτες & εσωτερικές επικοινωνίες
 • Διατήρηση πολιτικών & διαδικασιών
 • Διαχείριση σε επιχειρηματικές ομάδες/μονάδες
Ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού
 • Βάση ασφαλών προμηθευτών για ευφυή συστατικά στοιχεία (Κατάλογος αξιόπιστων προμηθευτών)
 • Διαδικασία κατασκευής BIOS & υλικολογισμικού
 • Ασφαλής κατασκευή, συσκευασία, αποστολή, παράδοση
 • Διαχείριση σε επιχειρηματικές ομάδες/μονάδες
Διαχείριση και συμμόρφωση
 • Διαχείριση / πολιτικές / διαδικασίες
 • Κατάρτιση και επικοινωνίες
 • Έλεγχος (εσωτερικός και ετήσιος τρίτου μέρους)
 • Ασφάλεια και συμμόρφωση κώδικα
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ