Ισχυρό, εύκολο στη διαχείριση PC

Ισχυρή απόδοση, απλή διαχείριση

  • Powerful, secure 13L business PC
  • User-friendly system optimization
  • Choice of discrete graphics cards
  • Compact business desktop
  • Powered by Intel®
  • Versatile & secure
  • 7.4 L small form factor desktop
  • Enhanced security features
  • For business productivity