Ισχυρό, εύκολο στη διαχείριση PC

Ισχυρή απόδοση, απλή διαχείριση

    • Powerful, secure 13L business PC
    • User-friendly system optimization
    • Choice of discrete graphics cards