Μικρός, επαγγελματικός επιτραπέζιος υπολογιστής

Μεγάλες επιδόσεις, μικρές ανάγκες συντήρησης

  • Powerful 23.8” small-business AIO
  • Robust security features
  • Ergonomic design
  • Powerful, robust, & slim 24" all-in-one
  • Built-in security & energy efficiency
  • Designed to boost productivity
  • Powerful, robust, & slim 22" all-in-one
  • Built-in security & energy efficiency
  • Designed to boost productivity