ΙΣΧΥΡΟΙ, ΑΛΛΑ ΦΙΛΙΚΟΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

Οικονομικά προσιτοί επιτραπέζιοι υπολογιστές, που μπορεί να χρησιμοποιήσει όλη η οικογένεια.

    • Compact 7L tower
    • Powerful Intel processing
    • Great for home use