Lenovo-ohjelmistojen tietosuojatiedot

Nämä tietosuojatiedot on päivitetty viimeksi 8.10.2015.

Lisätietoja tästä käytännöstä

Näissä tietosuojatiedoissa kuvataan, miten Lenovo kerää, käyttää ja suojaa Lenovo-laitettasi — kuten tietokonetta, Windows-taulutietokonetta tai kannettavaa tietokonetta — koskevia tietoja ohjelmistojensa kautta, mukaan lukien Lenovon esiasennetut sovellukset, ja niitä tietoja, jotka voit halutessasi toimittaa Lenovolle esimerkiksi rekisteröimällä laitteesi ja luomalla Lenovo ID:n. Huomaa, että nämä tietosuojatiedot koskevat vain laitteessasi olevia Lenovon ohjelmistoja, eivät esimerkiksi Microsoftin sovelluksia. Jotkin Lenovon kehittämät tai Lenovolle yhdessä kolmannen osapuolen kanssa kehitetyt ohjelmistot voivat lisäksi olla erillisten tietosuojalausuntojen alaisia. Lue siksi myös tietosuojatiedot, jotka liittyvät muiden kuin Lenovon kehittämiin tai yhdessä Lenovon kanssa kehitettyihin sovelluksiin. Saat lisätietoja Lenovon verkkosivuston tietosuojakäytännöistä osoitteessa http://www3.lenovo.com/fi/fi/privacy/

Lenovo pidättää oikeuden tehdä muutoksia näihin tietosuojatietoihin milloin tahansa. Jos Lenovo tekee muutoksen tähän tietosuojakäytäntöön, tuomme uuden version ja edelliset versiot saataville osoitteeseen http://www3.lenovo.com/fi/fi/privacy/software/, jolloin voit nähdä, milloin muutokset on tehty ja mitä ne ovat.

Mitä tietoja Lenovo kerää ja miten se käyttää niitä?

Tietojen avulla Lenovo pitää Lenovo-tuotteesi mahdollisimman hyvin toimivina ja auttaa sinua saamaan niistä mahdollisimman suuren hyödyn. Tämä sisältää seuraavat:

  • Lenovo-ohjelmistojen pitäminen ajan tasalla. Lenovo pyrkii aina toimittamaan päivityksiä, jotka tuovat uusia ominaisuuksia ja korjaavat virheitä. Lenovo kerää ja käyttää tarvittavia tietoja Lenovo-ohjelmistosi pitämiseen ajan tasalla.
  • Lenovo-tuotteiden ja laitetuen parantaminen. Lenovo haluaa varmistaa, että käyttämäsi tuotteet, palvelut ja ohjelmistot toimivat aina mahdollisimman hyvin. Lenovon keräämien tietojen avulla voidaan tunnistaa suorituskykytrendit, priorisoida virheiden korjaukset, kehittää uusia ominaisuuksia ja määrittää viat, joita Lenovo-ohjelmistoissa voi ilmetä. Jos haluat Lenovon lopettavan Lenovo-sovellusten käyttöäsi koskevien tietojen keräämisen, voit milloin tahansa poistaa käyttötilastot käytöstä joidenkin sovellusten asetusvalikossa, poistaa sovellukset käytöstä tai poistaa niiden asennuksen.
  • Nimettömän käyttäjäprofiilin luominen. Lenovo voi luoda sinulta ja Lenovo-tuotteistasi kerättyjen tietojen avulla profiilin siitä, miten käytät tuotteitamme, palvelujamme ja verkkosivustojamme. Lenovo kerää perustietoja siitä, mitä sovelluksia, palveluja ja tarjouksia valitset järjestelmän asennuksen aikana. Käyttökokemuksesi parantamiseksi Lenovo saattaa kerätä tietoja myös siitä, miten käytät Lenovo-laitettasi (myös sen komponentteja), Lenovo-sovelluksiasi ja esiladattuja sovelluksiasi. Nämä tiedot pidetään nimettöminä, eikä niitä yhdistetä jäljempänä kuvattuihin henkilökohtaisiin tietoihisi. Lenovo käyttää profiilia palvelujen ja tuen tarjoamiseen ja tuotevalikoimansa parantamiseen.
  • Lenovo ID:n luominen ja tuotteen rekisteröinti. Lenovo samoin kerää tietoja, myös henkilökohtaisia tietoja, kun luot Lenovo ID:si ja kun rekisteröit tuotteitasi meille. Lenovo tunnistaa sinut ainoastaan Lenovo ID:si perusteella, kun käytät Lenovon verkkopalveluita (kuten Lenovon verkkokauppa- ja verkkotukisivustoa). Lenovo ID:n lisäksi Lenovo voi kerätä ja tallentaa lisätietoja, kuten nimesi (siinä muodossa kuin sen annat), sähköpostiosoitteesi, käyttökielesi ja alueesi/maasi, koneen tyypin/mallin (käyttämäsi laitteen tyypin), laitteesi IP-osoitteen, laitetunnuksen, sarjanumeron, laitteen rekisteröintipäivän ja käyttöjärjestelmän aktivointitiedot. Lenovo ID:täsi ei yhdistetä edellisessä kappaleessa käsiteltyihin nimettömiin ohjelmistotietoihin. Voit poistaa Lenovo ID:si käytöstä milloin tahansa.
  • Lenovo-ohjelmistojen ja laitteiden toiminnan toteuttaminen. Joidenkin Lenovon tuotteiden ja ohjelmistosovellusten toiminta edellyttää niiden pääsyä tietoihin. Ne voivat säilyttää tietoja paikallisesti Lenovo-tuotteissasi tai siirtää ne Lenovolle tai kolmannelle osapuolelle. Lenovo käyttää tällaisia tietoja vain, jos nimenomaisesti valitset tällaiset toiminnot käyttöön tai käytät niitä. Lenovo Settings -sovelluksessa on käyttöliittymä, jossa voit muuttaa useiden Lenovon sovellusten tietojenkeruuasetuksia. Jos tarvitset ohjeita sovellusten asennuksen poistamiseen, tutustu Lenovon tukisivustoon (http://www.lenovo.com/support).
  • Sähköpostiviestit. Jos valitset Lenovon sähköpostiviestien vastaanottamisen, Lenovo kerää ja tallentaa ainoastaan nimesi ja sähköpostiosoitteesi ja käyttää niitä tuotetuen ilmoitusten ja/tai mainosviestien lähettämiseen. Voit lopettaa tilauksen käyttämällä mainosviestien alareunassa olevaa tilauksen lopetuslinkkiä.

Millaisten kolmansien osapuolien kanssa Lenovo jakaa tietoja?

Lenovo rajoittaa näissä tietosuojatiedoissa kuvattujen tietojen jakamisen tietyntyyppisiin kolmansiin osapuoliin, jotka auttavat Lenovoa käyttämään tietoja sinun hyväksymiisi tarkoituksiin. Näitä ovat seuraavat:

  • Palveluntarjoajat, jotka tuottavat isännöinti-, tietoanalyysi- ja asiakastukitoimintojak.
  • Lenovon tytäryhtiöt, jotka auttavat Lenovo-ohjelmistojen toimintojen tuottamisessa ja auttavat Lenovoa käyttämään tietoja näissä tietosuojatiedoissa kuvatulla tavalla.

Erikoisolosuhteissa Lenovo voi jakaa tietojasi myös muiden kanssa, esimerkiksi:

  • Lainvalvontaviranomaiset tai muut julkishallinnon viranomaiset, milloin laki tätä vaatii.
  • Muut kolmannet osapuolet, jotka auttavat Lenovoa suojaamaan omia oikeuksiaan ja muiden oikeuksia esimerkiksi oikeudenkäynnin aikana.

Miten Lenovo säilyttää ja suojaa keräämiään ja jakamiaan tietoja?

Lenovo käyttää normaaleja teknisiä ja organisatorisia suojauskeinoja siirtäessään tietoja Lenovo-tuotteista palvelimiinsa, säilyttäessään tietoja ja jakaessaan tietoja kolmansien osapuolien kanssa. On kuitenkin syytä muistaa, ettei minkään tietojen säilytys- tai siirtomenetelmän täydellistä haavoittumattomuutta voida taata, ja siksi ymmärrät, että käytät Lenovo-tuotteita omalla vastuullasi.

Lenovo-tuotteet sisältävät ominaisuuksia, jotka on suunniteltu suojaamaan Lenovo-tuotteisiin tallentamiasi tietoja. Näitä ratkaisuja voivat olla esimerkiksi salaus, salasana, lukituksen avaus PIN-koodilla ja Lenovo-tuotteiden etähallinta niin, että voit etsiä, lukita ja tyhjentää kadonneet tai varastetut laitteet. Saat lisätietoja käytettävissä olevista ominaisuuksista tutustumalla Lenovo-tuotteidesi suojausasetuksiin.

Kun Lenovo kerää näissä tietosuojatiedoissa kuvattuja tietoja, Lenovo säilyttää niitä palvelimissaan niin kauan kuin käyttämiesi Lenovo-tuotteiden tuki sekä soveltuvat lait ja Lenovon omat käytännöt sitä edellyttävät. Lenovo voi siirtää, käyttää ja säilyttää Lenovo-tuotteiden keräämiä tietoja sen maan ulkopuolella, josta tiedot on saatu. Nämä paikat voivat sisältää lainkäyttöalueita, joiden tietosuojalait eivät tarjoa vastaavaa suojaa kuin oman kotimaasi tällaiset lait. Jos tällaisia toimia suoritetaan, Lenovo käsittelee tietojasi turvallisesti ja näiden tietosuojatietojen, käyttöehtojemme sekä soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti. Käyttämällä Lenovo-tuotteita annat nimenomaisen suostumuksesi näissä tietosuojatiedoissa kuvattujen tietojen siirrolle.

Entä lapseni tietosuoja?

Lenovo-tuotteet on tarkoitettu aikuisille ja vähintään 13-vuotiaille lapsille, jotka ovat saaneet niiden käyttöön luvan vanhemmiltaan tai laillisilta holhoojiltaan. Lenovo ei pyri keräämään tietoja alle 13-vuotiaista lapsista, ja jos tällaisia tietoja löytyy, Lenovo poistaa ne heti. Lenovo myös kehottaa vanhempia valvomaan aktiivisesti lastensa Lenovo-tuotteiden käyttöä.

Miten saan yhteyden Lenovon tietosuojaohjelmaan?

Näitä tietosuojatietoja koskevat kysymykset tai kysymykset siitä, miten Lenovo käsittelee tietojasi, voi lähettää osoitteeseen:

privacy@lenovo.com
Lenovo Privacy
1009 Think Place
Morrisville, NC 27560