Monimuotoisuus- ja osallistamisohjelmat

Työntekijäryhmät

Ihmiset ovat luontaisesti sosiaalisia olentoja. Yhteenkuuluvuuden tunne on ratkaisevan tärkeä tekijä onnellisuuden sekä ihmisen täyden potentiaalin hyödyntämisen kannalta. Uskomme, että sellaisten työntekijöiden kanavien edistäminen ja tukeminen, joissa yhteisten arvojen yhteisöt voivat kehittyä, antaa meille mahdollisuuden toimia ja johtaa osallistavasti. Samalla se tarjoaa meille mahdollisuuden hyödyntää monimuotoisuuden vahvuuksia.

Naiset Lenovon johdossa

Vuonna 2007 perustettu Women in Lenovo Leadership (WILL) on Lenovon merkittävin työntekijäryhmä, joka toimii yli 40 maassa eri puolilla maailmaa. WILL järjestää uraneuvontaan, osaamisen kehittämiseen, mentorointiin ja verkostoitumismahdollisuuksiin liittyviä tapahtumia, keskustelutilaisuuksia ja työpajoja sekä vapaaehtoistoimintaa.

Naiset Lenovon johdossa

Black Leaders Achieving Success in Technology (BLAST)

Muihin asioihin kuin sukupuoleen pohjaavat työntekijäryhmät pääsivät WILL-ohjelman vanavedessä vauhtiin. Näistä merkittävin on BLAST. Tähän vuonna 2014 perustettuun ryhmään kuuluu yli 300 afroamerikkalaista työntekijää eri puolilla Pohjois-Amerikkaa. Se tarjoaa samankaltaisia työpajoja ja mentorointia kuin WILL ja on merkittävällä tavalla mukana kasvattamassa ja edistämässä Lenovon toimittajien monimuotoisuuteen keskittyvää Supplier Diversity -ohjelmaa.

Hispanics of Lenovo Association (HOLA)

HOLA, joka on yksi Lenovon uusimmista työntekijäryhmistä Pohjois-Amerikassa, keskittyy kehittämään ja edistämään Lenovon latinalaisamerikkalais- ja espanjalaistaustaisten johtajien seuraavaa sukupolvea ja parantamaan heidän vaikutusmahdollisuuksiaan. Urakehitysfoorumien lisäksi HOLA isännöi vuosittain Diaspora-nimistä monikulttuurillista tapahtumaa. Se juhlistaa syyskuun ajan järjestettävää Hispanic Heritage Month -kuukautta, joka keskittyy latinalaisamerikkalais- ja espanjalaistaustaisten amerikkalaisten kulttuuriperintöön ja positiivisiin vaikutuksiin.

Hispanics of Lenovo Association (HOLA)

New and Expectant Mothers Outreach (NEMO)

NEMO on uusi pilottivaiheessa oleva työntekijäryhmä, joka toimii jäseniään tukevana mentorointiyhteisönä ja pyrkii edistämään yhteiskunnallisia asioita. NEMO auttaa uusia ja tulevia äitejä löytämään tasapainon työ- ja perhe-elämän haasteiden välillä. Tämän lisäksi se tarjoaa helpottavia resursseja töihin palaaville äideille, kuten käytännöllisiä pysäköintitiloja raskaana oleville naisille sekä yksityisyydensuojaa tarjoavia imetystiloja. Ohjelma laajenee Kiinaan vuonna 2019.

Lenovo on ylpeä siitä, että se on yhä työssäkäyville naisille parhaiden yritysten 100 Best Companies for Working Mothers -listalla.

Nicole

"NEMOn ansiosta oli paljon helpompaa palata töihin poikani syntymän jälkeen. Se on hyvä foorumi uusille äideille tietojen jakamista ja huolenaiheista keskustelemista varten. Lapsen syntymä ja arki vauvan kanssa on erittäin haastavaa kaikille uusille vanhemmille. Vanhempainvapaat ja NEMO-ryhmä osoittavat, että Lenovo on sitoutunut työntekijöihinsä. Olen erittäin ylpeä siitä, että olen töissä yrityksessä, joka ymmärtää kuinka tärkeää on auttaa uusia äitejä löytämään työ- ja perhe-elämän tasapaino."

- Nicole
Johtaja, digitaalinen markkinointi

Diversitas

Bratislavassa alkunsa saanut Diversitas on pieni 20 hengen työntekijäryhmä Slovakiasta, joka pyrkii intohimoisesti tekemään Lenovosta entistä osallistavamman. Vuoden 2017 European Diversity Awards -gaalassa Diversitas voitti Erinomainen työntekijäverkko -palkinnon tuhansien ehdokkaiden joukosta. Diversitas järjesti 15 tapahtumaa vuonna 2017, kuten monimuotoisuutta edistävän Diversity Month -kuukauden, jonka aikana toteutettiin toimiston sisäinen Pride-kulkue ja monimuotoisuusmarkkinat. Vuonna 2017 Diversitas liittyi Slovakian monimuotoisuussitoumukseen. Myöhemmin tänä vuonna Diversitas laajenee Ranskaan ja Saksaan.

Diversitas

Me kasvamme.

Meillä on ilo kertoa, että Lenovo Yhdysvallat kehittää parhaillaan uutta LGBTQ-yhteisön henkilöstöryhmää. Pride-ryhmän on tarkoitus aloittaa vuonna 2019. Lisätietoja >


Johtajuus- ja kehitysohjelmat

Tasa-arvo tarkoittaa muutakin kuin monimuotoisuuden näyttämistä – se tarkoittaa myös yhtäläisiä mahdollisuuksia kasvaa ja kehittyä. Monien sisäisten ohjelmien avulla Lenovo on sitoutunut lisäämään työntekijöiden monimuotoisuutta ja kasvattamaan tulevaisuuden johtajia.

Women's Leadership Development Program (WLDP)

Vuonna 2014 perustettu WLDP on maailmanlaajuinen aloite, joka pyrkii luomaan kanavan naisten yritysjohtajuudelle. Se toimii yhteystyössä Linkage Inc:n kanssa. Vuosittain 20–25 erittäin lupaavaa naispuolista johtaja käy läpi yhdeksän kuukautta kestävän koulutuksen, jonka tarkoituksena on parantaa tärkeitä taitoja ja kiinnittää ylimmän johdon huomio.

Lue lisää WLDP:n menestystarinoista.

Women's Leadership Development Program (WLDP)

Mosaic Leadership Development Program (MLDP)

WLDP:n menestyksen vanavedessä Lenovo käynnisti vuonna 2017 uuden ohjelman, jonka tarkoituksena on tukea tulevia yhdysvaltalaisia johtajia, jotka kuuluvat kautta historian aliedustettuihin etnisiin ryhmiin. Tämä mosaiikkiohjelma edustaa eri vähemmistöryhmiin kuuluvia miehiä ja naisia, kuten esimerkiksi aasialaisia, tummaihoisia, latinalaisamerikkalaisia, sotaveteraaneja, vammaisia ja LGBTQ-työntekijöitä.

Tory, johtaja, julkisen sektorin myynti

"MLDP-ohjelma on tarjonnut minulle vaikuttavan johtamiseen liittyvän koulutuksen ja valmennuksen, joiden ansiosta minusta on tullut parempi johtaja ja saavuttamani tulokset organisaation sisällä ovat parantuneet. Muutama kuukausi MLDP-ohjelman käynnistämisen jälkeen minut ylennettiin uuteen johtavaan asemaan organisaatiossa, joka kävi läpi muutoksia. MLDP:n ansiosta olin valmis johtamaan tiimini organisaatiomuutoksesta johtuvan epäselvän ja monimutkaisen tilanteen läpi. MLDP:n seurauksena minulla oli tarpeeksi itseluottamusta ja johtamistaitoja, jotta pystyin johtamaan organisaatiotani ja saamaan aikaiseksi hyviä tuloksia."

- Tory
johtaja, julkisen sektorin myynti

Alkuvaiheen uran kehittäminen

Lenovon yliopistorekrytointiohjelma on osa maailmanlaajuista strategia-aloitetta, joka tähtää liiketoiminnan murroksen edistämiseen panostamalla lahjakkaiden työntekijöiden varhaiseen kasvuun koko organisaatiossa. Nämä ohjelmat on suunniteltu tukemaan lahjakkaita opiskelijoita ja äskettäin valmistuneita ja antamaan alkusysäys heidän työurilleen. Samalla ne kiinnittävät erityistä huomiota monimuotoisuuteen ja osallistamiseen. Palkkaamme yli 500 uran alkuvaiheessa olevaa henkilöä eri puolilla maapalloa ja eri liiketoimintayksiköissä joko tavanomaisiin alkutason täysaikaisiin tehtäviin tai osana erityisiä vuorotteluohjelmia.

Lenovo Scholar Network

Lenovo tarjoaa yhdessä National Academy Foundationin kanssa yli 300 harjoittelupaikkaa Lenovo Scholar Networkin (LSN) ja muiden kohdeohjelmien avulla. LSN:n tarjonta on kasvanut kuudesta 57 kesäharjoittelupaikkaan, joita se tarjoaa Lenovon Morrisvillen toimipisteen lähellä STEM-opintoja vähävaraisissa high schooleissa suorittaville opiskelijoille.

Lenovo Wake Tech Work Intern Program

Lenovo Wake Tech Work Intern Program tarjoaa valtion tukemien collegejen oppilaille koulutusta ja mahdollisuuden täysiaikaiseen palkkaukseen jopa 20 palkallisen työharjoittelupaikan avulla joka lukukausi.

Lenovo Global Future Leaders Program

Vuonna 2017 alkunsa saanut Global Future Leaders Program on Lenovon tärkein vuorotteluohjelma. Se perehdyttää erittäin lupaavat opiskelijat Euroopan, Lähi-idän, Kiinan, Aasian ja Tyynenmeren alueiden, Yhdysvaltojen ja Latinalaisen Amerikan huippuyliopistoista globaalin teknologian maailmaan ja sisältää vuorottelevia tehtäviä, räätälöitävän johtajakoulutuksen ja mentorointia yrityksen johtajistolta.

Lenovo Accelerated Sales Rotational Program

Lenovo Accelerated Sales Rotational Program on Lenovon merkittävin vuorotteluohjelma myyntihenkilöille, jotka ovat uransa alkuvaiheessa. Vuosikursseista keskimäärin 40 % on naisia ja 40 % taustaltaan Amerikan tai Alaskan alkuperäisasukkaita, aasialaisia, tummaihoisia, latinalaisamerikkalaisia, Havaijin alkuperäisasukkaita tai Tyynenmeren saarten alkuperäisasukkaita.

Supply Chain and Engineering Rotational Program

Lenovon Data Center Group -liiketoimintayksikössä perustettu tuotantoketjuun ja insinöörien vuorotteluun keskittyvä Supply Chain And Engineering Rotation Program palkkasi ensimmäisenä vuonna 15 uran alkuvaiheessa olevaa lahjakasta työntekijää Yhdysvalloissa. Ohjelman laajentaminen maailmanlaajuiseksi on jo käynnissä.