Programy rozmanitosti a inkluze

Podpůrné sítě zaměstnanců

Lidé jsou neodmyslitelně společenští tvorové a my víme, že smysl pro sounáležitost je rozhodující pro dosažení štěstí a projevení plného potenciálu. Domníváme se, že podpora prostředí pro zaměstnance, kde se mohou společensky sdílené hodnoty vyvíjet, nám dovoluje jednat a reagovat společně, přičemž využíváme sílu naší rozmanitosti.

Women in Lenovo Leadership

Women in Lenovo Leadership (neboli "WILL"), založená v roce 2007, je vlajkovou lodí zdrojů zaměstnanců společnosti Lenovo, která působí ve více než 40 zemích světa. WILL pořádá události, vede fóra a workshopy zaměřené na poradenství v oblasti kariéry, růstu a rozvoje dovedností, možnosti mentoringu, vytváření příležitostí a aktivity týkající se komunitních služeb.

Women in Lenovo Leadership

Black Leaders Achieving Success in Technology (B.L.A.S.T.)

V návaznosti na úspěch WILL se komunity zaměstnanců zaměřené na témata mimo pohlaví začaly rozvíjet – zejména s B.L.A.S.T. Skupina byla založena v roce 2014 a slouží pro více než 300 afroamerických zaměstnanců v Severní Americe pomocí podobných workshopů, mentorských funkcí a významným zapojením do rozvoje a podpory programu Lenovo pro dodavatele.

Hispanics of Lenovo Association

Jedna z nejnovějších skupin zaměstnanců společnosti Lenovo v Severní Americe, H.O.L.A., se zaměřuje na rozvoj a posílení nové generace vedoucích představitelů společnosti Lenovo hispánského/latinského původu. Kromě fór o rozvoji kariéry pořádá hostitelská organizace H.O.L.A Diaspora v září každoroční multikulturní událost oslavující měsíc hispánského dědictví.

Hispanics of Lenovo Association

New and Expectant Mothers Outreach

Nový pilotní program podpůrné sítě zaměstnanců, N.E.M.O, slouží jako podpůrná komunita pro mentorství a zdroj podpory advokacie. Kromě pomáhání novým a nastávajícím maminkám přizpůsobit se požadavkům rovnováhy mezi prací a rodinou, pomohl program N.E.M.O zajistit pohodlné parkování a soukromé ošetřovatelské zařízení pro matky, které se vracejí do práce. Program se v roce 2019 rozšíří i do Číny.

Společnost Lenovo je hrdá, že je i nadále považována za jednu ze 100 nejlepších společností pro pracující matky

Nicole

„Bylo mnohem snazší vrátit se do práce po narození mého syna díky N.E.M.O. Tato skupina poskytuje dobré fórum pro nové maminky, které zde sdílejí informace a diskutují o případných obavách. Mít dítě je velmi časově náročné pro každého nového rodiče a mateřská/otcovská dovolená ve společnosti Lenovo a skupina N.E.M.O podporuje své zaměstnance. Jsem velmi hrdá na to, že pracuji pro společnost, která skutečně uznává důležitost pomoci novým maminkám zajistit rovnováhu mezi prací a osobním životem.“

- Nicole
Ředitel, digitální marketing

Diversitas

Skupina Diversitas, která byla založena v Bratislavě, je malou skupinou 20 zaměstnanců společnosti Lenovo na Slovensku, která se zajímá o to, aby se společnost Lenovo stala více inkluzivní. V roce 2017 na European Diversity Awards získala skupina Diversitas cenu Outstanding Employee Network mezi tisíci dalšími kandidáty. Diversitas uspořádala v roce 2017 celkem 15 akcí, včetně Měsíce rozmanitosti s in-office Pride Parade a Diversity Fair a v roce 2017 se připojila k Chartě diverzity Slovenska. Diversitas se v tomto roce rozšiřuje do Francie a Německa.

Diversitas

Rosteme.

Jsme rádi, že můžeme oznámit, že společnost Lenovo v USA v současnosti rozvíjí novou skupinu zaměstnanců pro naši komunitu LGBTQ. "Pride" by měla být představena v roce 2019. Více informací >


Vedoucí a rozvojové programy

Rovnost je víc než vizuální reprezentace rozmanitosti – znamená to také zajištění rovných příležitostí pro růst a rozvoj. Prostřednictvím spousty interních programů se společnost Lenovo zavázala rozšiřovat rozmanitost talentů a podporovat vedoucí představitele budoucnosti.

Women’s Leadership Development Program

Skupina W.L.D.P, která byla založena v roce 2014, slouží jako celosvětová podniková iniciativa pro rozvoj globálních manažerek. Skupina je v partnerství s firmou Linkage Inc., a ročně skupiny 20-25 vysoce postavených ředitelek absolvují 9měsíční školení, jehož cílem je vylepšit důležité dovednosti a pochopit seniorské vedoucí pozice.

Women’s Leadership Development Program

Mosaic Leadership Development Program

Po úspěších programu pro rozvoj žen v roce 2017 spustila společnost Lenovo nový program, určený pro podporu budoucích amerických vedoucích pracovníků z historicky nedostatečně zastoupených rasových a etnických skupin. Program "Mosaic" představuje muže a ženy zastupující různé úrovně rozmanitosti, včetně asijského, černošského a hispánského původu, vojenských veteránů, osob se zdravotním postižením a zaměstnanců LGBTQ.

Tory, ředitelka prodeje veřejného sektoru

"Program Mosaic Leadership Development Program mi poskytl impozantní kurzy pro vedoucí pracovníky a koučování vedoucích pracovníků, které mi umožnily stát se silnějším vedoucím představitelem a dosáhnout lepších výsledků pro mou organizaci. Během několika málo měsíců od zahájení programu MLDP jsem se dostala do nové vedoucí role pro organizaci, která podstupuje změny. Prostřednictvím MLDP jsem byla více připravena vést svůj tým i přes nejednoznačnost a složitost, způsobenou organizačními změnami. Díky MLSP mám sebevědomí a schopnost vést a zlepšovat výsledky v mé organizaci.“

- Tory
Ředitel prodeje veřejného sektoru

Počáteční rozvoj kariéry

Program University Recruiting Program společnosti Lenovo je součástí globální strategické iniciativy zaměřené na posílení podnikové transformace podporu růstu talentů na počátku své kariéry v celé organizaci. Tyto programy jsou navrženy tak, aby zapojily talentované studenty a čerstvé absolventy, kteří chtějí začít svou kariéru, se zvláštním důrazem na rozmanitost a začlenění. Zaměstnáváme více než 500 zaměstnanců, kteří jsou čerstvými absolventy, napříč všemi geografickými a obchodními odděleními, a to buď na částečný úvazek, na plný úvazek nebo jako součást konkrétních rotačních programů.

Síť Lenovo Scholar

Lenovo nabízí více než 300 pozic pro stážisty s několika cílenými programy, jako je Síť Lenovo Scholar with National Academy Foundation, který se rozrostl ze šesti na 57 letních stážistů ze středních škol STEM poblíž naší centrály v Morrisville, NC.

Program Lenovo Wake Tech Work Intern

Náš program Wake Tech Work Intern spojuje studium studentů z vysoké školy s až 20 placenými stážemi každý semestr, poskytuje školení a možnost úplného zaměstnání.

Program Lenovo Global Future Leaders

Náš Program Global Future Leaders, který byl představen v roce 2017, je naším předním rotačním programem, který oslovuje studenty s vysokým potenciálem z nejlepších univerzit v EMEA, Číně, AP, USA a LATAM a představuje jim svět globálních technologií při úkolech, personalizovaném školení vedoucích pracovníků a mentoringu od vedoucích pracovníků společnosti.

Program Lenovo Accelerated Sales Rotational

The Program Lenovo Accelerated Sales Rotational je náš stěžejní rotační program pro začínající zaměstnance v oblasti prodeje. Každoroční složení tříd: 40 % ženy a 40 % Američtí Indiáni nebo původní obyvatelé Aljašky, Asiati, Černoši, Hispánci, původní obyvatelé Havaje nebo ostrované z Pacifiku.

Program Supply Chain and Engineering Rotational

Ve svém prvním roce program, Program Supply Chain and Engineering Rotational který je součástí Data Center Group, najal v USA 15 talentů v rané fázi kariéry s plány na globální expanzi