Тънък 40W Lenovo адаптер за пътуване

Източник на захранване за IP700s.

Къде да купите