Структура и роли

 

Лидерската позиция на Lenovo като технологична компания се основава на доверието, което Lenovo непрекъснато се стреми да поддържа в своите клиенти и всички други в широката общност, свързана със сигурността. Мисията на отдела за сигурност на продуктите Product Security Office (PSO) на Lenovo е ясно фокусирана върху сигурността на устройствата на Lenovo и редуцирането на рисковете от слабости и уязвимости.

За да изпълни успешно мисията си, Lenovo PSO събира заедно хора с най-различни умения, включително сигурност и разработване на софтуер, компютърен, мобилен и мрежов хардуер, логистика на веригата за доставки, тестване за уязвимости, управление на операции, взаимоотношения с доставчици и външни комуникации (включително управление на кризисни инциденти или проблеми).

Ключови роли за сигурността Резултати
Ключови роли за сигурността и резултати
Управление на модели и функции за сигурност в предлаганите продукти
 • Поддръжка за архитектурата на продуктите
 • Сертификации
 • Качество, стандарти, инструменти
 • Поддръжка за продажби и маркетинг
Екип за реакция при инцидент със сигурността на продукти Product Security Incident Response Team (PSIRT)
 • Приключване на всички инциденти, свързани със сигурността
 • Комуникации с клиенти и вътрешни комуникации
 • Поддържане на политики и процедури
 • Управление в бизнес групите/звената
Сигурност на веригата за доставки
 • Сигурна база от доставчици за интелигентни компоненти (списък с доверени доставчици)
 • Процес на изграждане на BIOS и фърмуер
 • Сигурно производство, опаковане, спедиция и доставка
 • Управление в бизнес групите/звената
Управление и регулаторно съответствие
 • Управление/политики/процедури
 • Обучение и комуникации
 • Одит (вътрешен и годишен от трета страна)
 • Сигурност и регулаторно съответствие на кода
СПОДЕЛЯНЕ