Lenovo Premier Support

Висококвалифицирани инженери. Цялостно обслужване и поддръжка. Бързи решения.

Компаниите все повече свиват своите ИТ бюджети и съответно търсят начини да оптимизират работните разходи и да увеличат ИТ ефективността. Професионалисти в областта на технологиите изчисляват, че 1 на всеки 4 работни часа на ИТ екипи се използва за прости задачи свързани с поддръжката на компютри. Освен това се отчита нарастване на натиска върху ИТ екипите за постигане на бизнес резултати.

Lenovo Premier Support управлява рутинни задачи за поддръжка, освобождавайки техническите екипи, за да могат да се фокусират върху стратегически инициативи за подобряване на работата на ИТ организациите. Като производител на оригинално оборудване, Lenovo може да ограничи времето за отстраняване на неизправности и да повиши продуктивността, предлагайки директен достъп до експерти инженери и технически екипи, които ще останат при клиента, докато проблемът бъде решен.

С Lenovo Premier Support получавате:

  • Специализирана поддръжка по телефона без навигация в менюта, 24 x 7 x 365
  • Отстраняване на неизправности без предварителни сценарии и директен достъп до висококвалифицирани техници
  • Цялостна поддръжка на хардуера и оригиналния софтуер на производителя на оборудването
  • Цялостно управление и контакт с един екип, докато проблемът бъде решен
  • Достъп до експерти инженери за проактивен подход и управление на ескалации
  • Стандартен пакет за отчитане на активи и ниво на обслужване
  • Приоритизиране на части и поддръжка на следващия работен ден на място

Услуга на следващия работен ден на място не се гарантира във всички държави; в този случай клиентите с Premier ще получат приоритетна/най-добра налична услуга. При изчерпване на количествата на частите, доставянето може да се забави. Не се предлага във всички държави. Ако Lenovo определи, че проблемът се покрива от гаранция и не може да бъде решен по телефона или чрез част, която се подменя от клиента, ремонтът ще се извърши на място, ако услугата е достъпна. В противен случай ще се предостави най-добрата достъпна услуга. Обаждания, получени след 15:00 ч. местно време, ще изискват допълнителен работен ден за разпределяне на услугата. Не се гарантира услуга на следващия работен ден.