Windows 11 лого

Разгледайте често задаваните въпроси за Windows 11. (На английски език)

Научете повече
  1. 1. Някои функции изискват специфичен хардуер, вж. https://www.microsoft.com/en-us/windows/windows-11-specifications. Чатът чрез SMS е достъпен в ограничен брой държави и ще бъде предоставян на други географски региони с времето. Моля, вижте тази страница за повече информация. Изисква се достъп до интернет, като може да се прилагат такси за интернет доставчици.
  2. 2. Представен е продукт в предварителна версия, който може да бъде променен.
  3. 3. Бизнес функциите на Microsoft Teams се лицензират отделно.
  4. 4. App Assure се предлага без допълнителни разходи за клиенти с над 150 места. За повече информация относно допустимостта на изискванията, моля, преминете към тази страница.