МОЩ ЗА УСПЕХА НА ВАШИЯ БИЗНЕС.

Мощ за успеха на вашия бизнес.

  • Powerful, fast, & VR-ready PC
  • Next-gen processing, memory, & graphics
  • Data & hardware security built in
  • Настолен tower компютър с Intel® Optane™
  • Мощен и лесен за поддръжка/надстройване
  • Опционален противопрахов филтър
  • Powerful, productivity-enhancing PC
  • Next-gen processing, memory, & storage
  • Data & hardware security built in
  • Стилен настолен tower компютър
  • Лесно надстройване
  • Бърз процесор и мощни графични възможности