Doma   >  Služby spoločnosti Lenovo   >  Služby pre počítače typu tablet

Služby spoločnosti Lenovo – Služby pre počítače typu tablet


Služby spoločnosti Lenovo pre tablet ThinkPadTablet ThinkPad® od spoločnosti Lenovo je vaše zariadenie pre voľné dni. Jediný tablet na dnešnom trhu, ktorý ponúka kompletné portfólio služieb na podnikovej úrovni, so špecifickými funkciami na lepšiu správu viacerých zariadení, poskytovanie lepšieho prispôsobenia, bezpečnosti a stopovania majetku. Spoločnosť Lenovo ponúka zákazníkom riešenie s jedným zdrojom s globálnym pokrytím a spoľahlivé znalosti špecifické pre daný produkt, na ktoré sa zákazníci môžu spoľahnúť.


Čo ponúkame:
Ponúkané službyPodrobnosti
Služby prechodu Zaobstaranie bez zásahu používateľa, vytváranie obrazov disku a označovanie majetku
Predĺženie záruky 2 alebo 3 roky, posielanie do skladu / prinesenie do servisu¹
Rozšírenie záruky 1, 2 alebo 3 roky v priestoroch zákazníka1²

Na rozdiel od našej konkurencie spoločnosť Lenovo ponúka:
  • • Praktická podpora priamo v priestoroch zákazníka (ak je dostupná) výrazne skracuje prestoje.
  • Predĺženie záruky až na celé tri roky v porovnaní so základnou jednoročnou zárukou u väčšiny konkurencie.
  • Vytváranie zákazkových obrazov disku odborníkmi spoločnosti Lenovo na prispôsobenie a nastavenie bezpečnostných nastavení pre každý tablet pred uvedením do prevádzky, čím sa šetrí čas a peniaze.
  • Služby označovania majetku v závode. Ušetrite čas a získajte bezprostrednú kontrolu vašich tabletov – od prvého dňa.

Predĺženie a rozšírenie záruky

Predĺženie a rozšírenie zárukyPredĺženie záruky chráni vašu investíciu a poskytuje možnosť zosúladiť záručnú dobu s predpokladanou životnosťou vášho tabletu ThinkPad. Rozšírenie záruky vám poskytuje prístup k vyšším úrovniam služieb a odozvy, napríklad služba servisu v priestoroch zákazníka alebo služba servisu počas nasledovného pracovného dňa. Záruku na tablet ThinkPad je možné predĺžiť na 2 alebo 3 roky (celkové trvanie) začínajúc počiatočným dátumom záruky.
Služby prechodu – Vytváranie obrazov disku, zabezpečenie a označovanie majetku

Služby prechodu – Vytváranie obrazov disku, zabezpečenie a označovanie majetkusTablety je potrebné do značnej miery prispôsobiť predtým, ako sa dajú použiť na obchodné účely. Jedinečné služby prechodu od spoločnosti Lenovo vám prinášajú možnosti prispôsobenia, zabezpečenia a sledovania potrebné na to, aby ste tablety efektívne integrovali do vašej organizácie. Naše Centrum technológií vytvárania obrazov disku ponúka zaobstarávanie bez zásahu používateľa s jedným bodom kontaktu, čím vašej organizácii šetrí čas a peniaze a zároveň zvyšuje produktivitu a poskytuje zabezpečenie potrebné pre podnikové prostredie. Zistite viac.


Sme tu, aby sme vám pomohli. Zavolajte na číslo 1-866-968-4465 a porozprávajte sa so zástupcom spoločnosti Lenovo.


Print this pagePrint this page
 

1- Servis v priestoroch zákazníka je k dispozícii iba v metropolitných oblastiach. Servis počas nasledujúceho pracovného dňa nie je zaručený.