Doma   >  Lenovo Services   >  Protection Services

Služby spoločnosti Lenovo – Služby ochrany


Ochrana proti náhodnému poškodeniu

Ochrana proti náhodnému poškodeniuSlužba spoločnosti Lenovo proti náhodnému poškodeniu ponúka predvídateľný spôsob tvorby rozpočtu pre nezáručné opravy počítačov, čím vám umožňuje vyhnúť sa prerušeniam vo výrobe a minimalizuje náklady na nečakané opravy počítačov.

  • • ADP chráni vašu investíciu pred funkčným alebo štrukturálnym poškodením spôsobeným bežnými nehodami, napríklad pádmi, poliatím, elektrickými výbojmi alebo poruchou zabudovanej obrazovky a môže vám usporiť značné náklady na opravy alebo kúpu nového počítača. Zistite viac.

Služba Ponechanie jednotky pevného disku

Služba Ponechanie jednotky pevného diskuSlužba spoločnosti Lenovo Ponechanie jednotky pevného disku vám v nepravdepodobnom prípade poruchy disku umožňuje ponechať si svoj pevný disk a dáta. Pomocou služby KYD zlepšíte bezpečnosť dát a zmiernite potenciálne riziká občianskoprávnej zodpovednosti, v prípade, že vaša organizácia narába s citlivými informáciami.

Obchodné dáta môžete zlikvidovať podľa vlastných podmienok, v čase a spôsobom, akým vám to vyhovuje. Služba KYD vás odbremeňuje od potreby sledovania pokazených pevných diskov počas prepravy a odstraňuje s tým súvisiacu dokumentáciu, čím odľahčuje zdroje IT nevyhnutné pre obchodné potreby. Zistite viac.


Sme tu, aby sme vám pomohli. Zavolajte na číslo 1-866-968-4465 a porozprávajte sa so zástupcom spoločnosti Lenovo.


Take a quick surveyTake a quick surveyEmail this pageEmail this pagePrint this pagePrint this page