Doma   >  Služby spoločnosti Lenovo   >  Záruka

Služby spoločnosti Lenovo - Záruka

Chráňte svoju investíciu

Služby spoločnosti Lenovo - ZárukaRozsiahle portfólio komplexných služieb spoločnosti Lenovo zahŕňa oceňovanú záručnú podporu. Spoločnosť Lenovo poskytuje flexibilné možnosti na vyhovenie vašim osobným alebo variabilným pracovným potrebám. Ponúkame celosvetové riešenie s jedným zdrojom, ktoré vám pomôže zrealizovať vaše ciele s ohľadom na efektivitu nákladov, zlepšenia úrovne servisu, produktivity a spokojnosti koncových používateľov bez ohľadu na to, kde sa nachádzate!


Záručné služby spoločnosti Lenovo

 • • Záruka sa dá predĺžiť až na dobu päť rokov (v závislosti od vášho systému) a vy tak môžete získať riešenie servisu na vopred stanovenú dobu a s vopred stanovenými výdavkami, ktoré vám umožní presne stanoviť rozpočet výdavkov na zariadenia.

 • • Rozšírenie záruky vám umožňuje meniť čas reakcie a úroveň služieb tak, aby vyhovovali vašim nevyhnutným potrebám v oblasti podpory.


Výhody služby záručnej podpory spoločnosti Lenovo

 • • Zosúladenie trvania záručného krytia s predpokladanou životnosťou vašich počítačov.
 • • Minimalizácia neplánovaných výdavkov na prevádzku a údržbu.
 • • Zvýšenie prevádzkového času a produktivity pre vás, vašu firmu, procesy alebo koncových používateľov.
 • • Konzistentné úrovne servisu pre nadnárodné organizácie, podpora v miestnej oblasti a miestnom jazyku a služby poskytované na mieste vašej prevádzky.

Ochrana proti náhodnému poškodeniu

Služba spoločnosti Lenovo proti náhodnému poškodeniu ponúka predvídateľný spôsob tvorby rozpočtu pre nezáručné opravy počítačov, čím vám umožňuje vyhnúť sa prerušeniam vo výrobe a minimalizuje náklady na nečakané opravy počítačov.

 • • ADP chráni vašu investíciu pred funkčným alebo štrukturálnym poškodením spôsobeným bežnými nehodami, napríklad pádmi, poliatím, elektrickými výbojmi alebo poruchou zabudovanej obrazovky a môže vám usporiť značné náklady na opravy alebo kúpu nového počítača. Zistite viac.

Flexibilné možnosti


Sklad alebo kuriérska služba:
 • • Krytie opravy dielov a práce pri zasielaní (vrátane balenia) alebo doručenie do servisného centra platí spoločnosť Lenovo.

Servis na mieste/v domácnosti:
 • • Krytie opravy dielov a práce, kde práca je vykonávaná priamo v priestoroch vašej firmy alebo vo vašej domácnosti.¹

Medzinárodná záručná služba:
 • • Krytie opravy počítačov pre zákazníkov, ktorí vyžadujú kritické záručné opravy počas medzinárodného cestovania.²
 • • Pre daný systém Lenovo môžu byť v špecifických krajinách dostupné možnosti rozšírenia na vyššiu servisnú úroveň.³

Sme tu, aby sme vám pomohli. Zavolajte na číslo 1-866-968-4465 a porozprávajte sa so zástupcom spoločnosti Lenovo.


Print this pagePrint this page
 

1- Ak spoločnosť Lenovo zistí, že problém s vaším produktom je krytý zárukou na produkt a nedá sa vyriešiť telefonicky, bude vyslaný technik, ktorý pricestuje na miesto, zvyčajne počas nasledovného pracovného dňa. *** Servis v priestoroch zákazníka je k dispozícii iba v metropolitných oblastiach.

2- Môžu platiť regionálne rozdiely v úrovni servisu.

3- Na požiadanie sú možné špeciálne dohody.