Doma   >  Služby spoločnosti Lenovo   >  Služby vytvárania obrazov disku

Služby spoločnosti Lenovo – Služby vytvárania obrazov disku


Služby Lenovo – Služby vytvárania obrazov diskuSpôsob, akým zabezpečíte svoje počítače určí, či z vašej investície získate výsledky, aké očakávate. Príprava, plánovanie a uvedenie vašich počítačových systémov do prevádzky sú činnosti náročné na čas a výdavky. V skutočnosti spoločnosť Gartner 1 odhaduje, že organizácie môžu minúť až 300 USD/systém na manuálne vytvorenie obrazu disku, načítanie a konfiguráciu každého nového počítača. Rozsiahle portfólio riešení spoločnosti Lenovo ponúka dokonalú rovnováhu v efektívnosti a výkonnosti, pričom prenáša drahé počítačové služby náročné na prácu na automatizované priemyselné osvedčené postupy na využívanie procesov.

So službami dizajnu obrazov disku spoločnosti Lenovo získate priamy prístup k technickým poznatkom spoločnosti Lenovo. Poskytujeme zákazkové obrazy disku založené na potrebách vašej organizácie, vďaka čomu maximalizujete vaše investície do hardvéru a výrazne ušetríte počas doby životnosti vašich systémov.


 • • Tvorba štandardných/statických obrazov disku – umožňuje rýchle reakcie na zmeny obrazu disku alebo potreby súvisiace s rozmiestnením.
 • • Dynamické vytváranie obrazov disku – konsolidácia variability obrazov disku do riešenia s jedným rozmiestnením.
 • • Inteligentné vytváranie obrazov disku – kombinuje hardvér Lenovo a zákazníkov obraz disku Windows 7 v jednom riešení dynamického vytvárania obrazov disku.
 • • Technológia zlepšeného zážitku (EET) – vytváranie obrazov disku na maximalizáciu výkonnosti systému Windows 7 na vašich systémoch.
 • • Overovanie obrazov disku – overte si váš obraz disku a zachyťte chyby skôr v procese rozmiestňovania.
 • • ImageUltra – konsoliduje všetky požiadavky spoločnosti týkajúce sa vytvárania obrazov disku do jedného inteligentného riešenia rozmiestnenia PC. Zistite viac

Prečo Lenovo?


Líder v odvetví
 • • Založená v r. 1996
 • • Technici/inžinieri majú spoločne viac ako 200 rokov skúseností s vytváraním obrazov disku
 • • Viac ako 8 000 000 zákazkových obrazov disku rozmiestnených u viac ako 3 000 zákazníkov
 • • Certifikácia ISO 9001

Celosvetové pokrytie
 • • Štyri lokality zabezpečujú celosvetové pokrytie
 • • Globálne štandardizovaný zákazkový proces vytvárania obrazov disku

Sme tu, aby sme vám pomohli. Zavolajte na číslo 1-866-968-4465 a porozprávajte sa so zástupcom spoločnosti Lenovo.Zdroje
Súvisiace odkazy
Technická podpora

Vyskúšajte našu ocenenú internetovú podporu. Zistite viac >Štandardné služby vytvárania obrazov disku

Služby Lenovo – Služby vytvárania obrazov diskuSlužby vytvárania obrazov disku spoločnosti Lenovo môžu znížiť vaše náklady, podporovať rýchlejšie rozmiestnenie a obmedziť chyby pri rozmiestňovaní.

Vytvorenie zákazkového obrazu disku - Poradíme sa s vami a definujeme vaše potreby vytvárania obrazov disku. Potom vytvoríme zákazkový obraz disku, ktorý pozostáva z jedného jazyka, jedného operačného systému a aplikácií vašej spoločnosti. Po otestovaní vám produkt pošleme na záverečné ohodnotenie a schválenie.

Vytvorenie zákazkového obrazu disku v ďalších jazykoch - Po konzultácii s vami vytvoríme nový obraz disku v ďalšom jazyku pre jeden operačný systém a aplikácie vašej spoločnosti.

Pridanie ovládača ďalšieho zariadenia - Ak chcete k štandardnému predbežnému načítaniu pridať možnosti ďalšieho zariadenia, pridáme ovládače zariadenia, ktoré špecifikujete, a overíme kompatibilitu. Výsledkom toho bude, že váš obraz disku bude pripravený spolupracovať s vašou hardvérovou konfiguráciou.

Modifikácia alebo migrácia obrazu disku dodaného zákazníkom - Po konzultácii s vami vykonáme požadované zmeny vo vašom existujúcom zákazkovom obraze disku. Identifikujeme a opravíme problémy, ktoré nájdeme v obraze disku, a upozorníme vás na ne. Obraz disku otestujeme a potom vám ho pošleme na záverečné prehodnotenie a schválenie.

Overenie obrazu disku dodaného zákazníkom - Pozostáva z konzultácie a vývoja plánu testovania. Keď otestujeme váš obraz disku, pošleme vám obsiahlu správu o všetkých chybách vo vašom obraze disku a priložíme dokumentáciu s riešeniami. Keď vykonáte zmeny, spoločnosť Lenovo znovu prehodnotí váš nový obraz disku.

Príprava obrazu disku na výrobu - Pred načítaním vášho obrazu disku skontrolujeme, či sa správne spúšťa, či neobsahuje vírusy, či sa nevyskytujú žiadne očividné chyby obrazu disku a pripravíme ho na výrobu.

Zobrazovanie už nevyrábaného hardvéru - Keďže zákazníci predlžujú životnosť svojho hardvéru, spoločnosť Lenovo dokáže vytvoriť obraz disku na využitie staršieho hardvéru s aktuálnym operačným systémom a softvérovými štandardmi spoločnosti. Dokážeme vytvoriť, migrovať/modifikovať a overiť obrazy disku na bezproblémovú integráciu nového a existujúceho hardvéru a znížiť počet premenných, ktoré môžu zvýšiť náklady na podporu. Od zákazníka sa môže vyžadovať dodanie určitého hardvéru na testovanie.

Technik na mieste pre štandardné vytváranie obrazov disku - Teraz je možné, aby ktorúkoľvek z vyššie uvedených služieb vykonal technik na vytváranie obrazov disku spoločnosti Lenovo v priestoroch zákazníka, nie v spoločnosti Lenovo. Služba technika na mieste je v súčasnosti dostupná iba v USA.


Sme tu, aby sme vám pomohli. Zavolajte na číslo 1-866-968-4465 a porozprávajte sa so zástupcom spoločnosti Lenovo.Zdroje
Súvisiaci odkaz
Technická podpora

Vyskúšajte našu ocenenú internetovú podporu. Zistite viac >Služby ImageUltra

Služby Lenovo – Služby vytvárania obrazov diskuSo službou ImageUltra je neuveriteľne jednoduché pracovať s rôznymi operačnými systémami a jazykmi, počítačmi a skupinovými aplikáciami v rámci celej organizácie.

Organizácia vybavená službou ImageUltra je pripravená na rýchle, bezproblémové prechody na nový hardvér ihneď po jeho uvedení, pretože ovládače hardvéru sa dajú oddeliť od základného operačného systému a obrazu disku aplikačného softvéru.

Služby ImageUltra


Služby ImageUltra

Budovanie obrazu disku - Vytvorenie jedného obrazu disku pre stolné a prenosné počítače Lenovo.

Príprava tvorcu na výrobu - Príprava zákazníkovho existujúceho obrazu disku tvorcu ImageUltra na vydanie do výroby na predbežné načítanie do zákazníkových zákazkových konfigurácií.

Overenie tvorcu - Otestovanie obrazu disku na overenie presnosti a odoslanie súhrnu výsledkov zákazníkovi.

Modifikácia/Migrácia - Porada so zákazníkom a vytvorenie plánu testovania, požadované zmeny existujúceho obrazu disku; identifikácia/oprava problémov.

Vývoj modulu - Vytvorenie prispôsobených modulov podľa požiadaviek zákazníka zo softvérových bitov zákazníka.


Sme tu, aby sme vám pomohli. Zavolajte na číslo 1-866-968-4465 a porozprávajte sa so zástupcom spoločnosti Lenovo.Spätná väzba zákazníkov k službám vytvárania obrazov disku

Prečo Lenovo?

Služby Lenovo – Služby vytvárania obrazov diskuCentrum technológií vytvárania obrazov disku spoločnosti Lenovo ponúka rozsiahle portfólio riešení na podporu premien vo vašej firme. Vďaka vynikajúcim pracovníkom a inovatívnym riešeniam venuje ITC spoločnosti Lenovo všetku pozornosť tomu, aby poskytlo cennú službu spokojným zákazníkom.


Líder v odvetví
 • • Založená v r. 1996
 • • Technici/inžinieri majú spoločne viac ako 200 rokov skúseností s vytváraním obrazov disku
 • • Viac ako 8 000 000 zákazkových obrazov disku rozmiestnených u viac ako 3 000 zákazníkov
 • • Certifikácia ISO 9001

Celosvetové pokrytie
 • • Štyri lokality zabezpečujú celosvetové pokrytie
 • • Globálne štandardizovaný zákazkový proces vytvárania obrazov disku

"Služby spoločnosti Lenovo dokážu zmeniť veci. Sťahujeme sa do „predajne Lenovo“ na naše uvedenie 1:1."
- IT manažér
školy Orange County, Severná Karolína

"Pomocou služieb vytvárania obrazov disku spoločnosti Lenovo boli počítače študentov zákazkovo prispôsobené počas prvého spustenia. Nástroj záchrany a obnovy sa ukázal byť veľmi dôležitý počas prvého dňa používania laptopov, keď bolo potrebné znovu vytvoriť obraz disku mnohých systémov."
- IT manažér
verejné školy Daviess County, Kentucky

"Spoločnosť QinetiQ ušetrila pracovný čas a náklady, ktoré sú zvyčajne potrebné počas začiatočného používania tým, že nebolo potrebné dozerať na proces vytvárania obrazu disku priamo na mieste. Aj spôsob doručenia spoločnosti Lenovo splnil naše požiadavky na vysokú bezpečnosť."
- VP, informačné technológie
QinetiQ, Spojené kráľovstvo

"Spoločnosť Egro sa rozhodla, že pri svojom obmedzenom počte zamestnancov chce mať vo svojich notebookoch predinštalované zákazkové obrazy disku, preto využila služby ImageUltra poskytované prostredníctvom Centra technológií vytvárania obrazov disku spoločnosti Lenovo."
- Riaditeľ
EGRO, Švajčiarsko


Komentáre od iných zákazníkov...

"Cením si kvalitu a úsilie, ktoré prichádza z vášho centra vytvárania obrazov disku. Keď dostanem obrazy disku, nemusím nič upravovať. To mi ušetrí čas aj peniaze. Ďakujem vám, Lenovo."

"S pracovníkmi Centra vytvárania obrazov disku sa spolupracovalo výborne a boli veľmi užitoční pri dosahovaní úspechu mojich projektov."

"Služba bola skvelá, ťažko by som hľadal nejaké oblasti, ktoré by sa dali zlepšiť."

"Moje skúsenosti s ľuďmi v Centre vytvárania obrazov disku Lenovo sú úžasné! Bol to proces, ktorý určite uskutočníme znovu a odporúčame ho aj ostatným. Mali sme veľmi obmedzené množstvo času a technik spoločnosti Lenovo nám doručil výsledok bez komplikácií. Bolo nám potešením!"

"Vaši zamestnanci boli rýchli, efektívni a ochotní. Dozor od začiatku do konca bol vynikajúci. Možno by ste nabudúce mohli urobiť nejakú malú chybu, aby som vám mohol odporučiť, čo máte zlepšiť."

"Technik Centra technológií vytvárania obrazov disku s nami vynikajúco komunikoval o tom, čo je potrebné a otestoval s nami konečný produkt. Urobili sme zopár malých úprav a tie boli spracované veľmi rýchlo a efektívne. Výborná práca!"


Sme tu, aby sme vám pomohli. Zavolajte na číslo 1-866-968-4465 a porozprávajte sa so zástupcom spoločnosti Lenovo.Zdroje
Súvisiace odkazy
Technická podpora

Vyskúšajte našu ocenenú internetovú podporu. Zistite viac >


Print this pagePrint this page
 

1 - "Súprava nástrojov, cena za migráciu Windows 7", Gartner, 16. október 2009 #G00171501

*Spoločnosť Lenovo má Centrá vytvárania obrazov disku v Research Triangle Park, Severná Karolína; Yamato, Japonsko; Shenzhen, Čína a Bratislava, Slovensko. Tieto centrá zabezpečujú vytváranie zákazkových obrazov disku, manažment, testovanie kompatibility a iné služby.