Doma   >  Služby spoločnosti Lenovo   >  Vláda a vzdelávanie

Služby Lenovo – Vláda a vzdelávanie


Služby spoločnosti Lenovo pre vládu a vzdelávanieSpoločnosť Lenovo ponúka rozsiahle portfólio služieb na podporu end to end potrieb federálnych a štátnych vlád a miestnych samospráv, ako aj služby rozširujúce vzdelávanie pre lídrov zajtrajška. Cieľom nášho tímu služieb Lenovo zameraného na tieto sektory je udržiavanie výkonnosti našich lídrov.


Aký je váš hlavný problém?

  • • Hľadáte spôsoby kontroly výdavkov predlžovaním životnosti vašich počítačov?
  • • Máte obmedzený počet IT zamestnancov, ktorí môžu reagovať a riešiť technické problémys počítačmi?
  • • Máte vzdialených pracovníkov alebo študentov, ktorí sú mimo pracoviska a majú obmedzenú alebo žiadnu IT podporu?

Ochrana proti náhodnému poškodeniu

Ochrana proti náhodnému poškodeniu
  • • Nakupujete pre študentov, ktorí používajú mobilné PC v triede?
  • • Máte inventár zapožičaných počítačov s diskovými obrazmi a sklad používateľských dát dostupných pre používateľov, ktorých počítače sú poškodené?

Dnešné triedy ponúkajú pre počítače náročné prostredie, rovnako ako mobilita, ktorá je často vyžadovaná pre vládnych zamestnancov. Služba spoločnosti Lenovo proti náhodnému poškodeniu¹ chráni vašu investíciu pred funkčným alebo štrukturálnym poškodením spôsobeným bežnými nehodami, napríklad pádom, poliatím, elektrickými výbojmi alebo poruchou zabudovanej obrazovky. Výrazne usporíte, pokiaľ ide o náklady na opravy alebo nákupy nových počítačov, a získate predvídateľný spôsob vytvárania rozpočtu na nezáručné opravy počítačov, čo vám umožní vyhnúť sa poklesom produktivity a zároveň minimalizovať nečakané výdavky na opravy počítačov. Zistite viac.


Záručná podpora pre služby spoločnosti Lenovo

Záručná podpora pre služby spoločnosti Lenovo

Služby spoločnosti Lenovo ponúkajú flexibilné možnosti na splnenie rôznych potrieb v rámci vašej školskej alebo vládnej organizácie. Zosúlaďte vaše záručné krytie s cyklami obnovy na predĺženie životnosti vašich počítačov a znížte celkové prevádzkové náklady. Ako rozšírenie základnej záruky pre mobilných študentov alebo vzdialených zamestnancov sú tiež k dispozícii možnosti pohodlných služieb priamo na mieste.


  • • Záruka sa dá predĺžiť až na dobu päť rokov (v závislosti od vášho systému) a vy tak môžete získať riešenie na vopred stanovenú dobu a s vopred stanovenými výdavkami, ktoré vám umožní vyhnúť sa problémom s nákladmi na nečakané opravy.
  • • Rozšírenie záruky vám umožňuje optimalizovať úroveň služieb tak, aby vyhovovali vašim nevyhnutným potrebám v oblasti podpory. Prejdite na pohodlnú možnosť služieb priamo na mieste a vyhnite sa prestojom spojeným so službou posielania tovaru do skladu. Zistite viac.

Služby obnovy majetku Lenovo

Služby obnovy majetku Lenovo
  • • Hľadáte spôsoby, ako obnoviť zvyškovú hodnotu technologického majetku, ktorý už nie je potrebný?
  • • Požadujete certifikované zničenie dát na ochranu citlivých údajov a zmenšenie občianskoprávnej zodpovednosti?

Služba obnovy majetku od spoločnosti Lenovo poskytuje bezpečnú, zdokumentovanú likvidáciu IT majetku a dát, čím vám pomáha zmierňovať riziká spojené so životným prostredím a bezpečnosťou dát pri likvidácii majetku na konci jeho životnosti. Vaša organizácia získa z vašej investície do IT maximálnu zvyškovú hodnotu bez ohľadu na značku alebo model. Dovoľte, aby služba obnovy majetku od spoločnosti Lenovo pomohla vašej organizácii vykompenzovať časť nákladov na obnovu vašich technológií a zjednodušiť prechod zo starého na nové pomocou jedného pohodlného riešenia s jedným zdrojom. Zistite viac.


Sme tu, aby sme vám pomohli. Zavolajte na číslo 1-866-968-4465 a porozprávajte sa so zástupcom spoločnosti Lenovo.Zdroje
Súvisiace odkazy
Technická podpora

Vyskúšajte našu ocenenú internetovú podporu. Zistite viac >


Print this pagePrint this page
 

1 - Ochrana proti náhodnému poškodeniu je služba poskytovaná skladom