Home   >  Lenovo Services   >  Warranty   > 

Lenovo usluge - Garancija

Zaštitite svoje ulaganje

Lenovo usluge - GarancijaPortfolio usluga kompanije Lenovo u celosti obuhvata nagrađivanu podršku za garanciju. Lenovo pruža fleksibilne opcije da zadovolji vaše lične ili različite poslovne potrebe. Nudimo jedinstveno rešenje širom sveta koje pomaže da realizujete svoje ciljeve rentabilnosti, unapređene nivoe usluga i produktivnost i zadovoljstvo krajnjih korisnika, gde god da se nalazite!


Lenovo garantne usluge

 • • Produženja garancije su dostupna za periode do pet godina (zavisno od vašeg sistema), dajući vam rešenje usluge sa fiksnim trajanjem, fiksnim troškovima, koje vam omogućuju da precizno predvidite budžet za troškove opreme.

 • • Nadogradnje garancije vam omogućuju da menjate vreme odziva i nivo usluge radi podudaranja sa vašim kritičnim potrebama podrške.

Koristi od garantnih usluga podrške kompanije Lenovo

 • • Podudaranje trajanja pokrića usluge sa očekivanim životnim ciklusom vaših PC računara .
 • • Smanjenje neplaniranih troškova rada i održavanja.
 • • Povećanje funkcionalnog rada i produktivnosti za vas, vaše preduzeće, procese i krajnje korisnike.
 • • Konzistentni nivoi usluga za multinacionalne organizacije, pogodnost podrške u regionu za isporučene usluge u vašem mestu poslovanja i na lokalnom jeziku.

Zaštita od slučajnog oštećenja (ADP)

Zaštita od slučajnih oštećenja kompanije Lenovo nudi predvid način da precizno budžetirate popravke PC računara koji nisu u garanciji, omogućujući vam da izbegnete poremećaje produktivnosti, dok istovremeno smanjujete neočekivane troškove popravki PC računara.

 • • ADP štiti vaše ulaganje od operativnog ili strukturalnog oštećenja zbog običnih nezgoda kao što su padovi, prosipanja tečnosti, električni udarni naponi ili kvar integrisanog ekrana, i može da vam donese značajnu uštedu u odnosu na troškove popravke ili kupovinu novih PC računara. Saznajte više.

Fleksibilne opcije


Depo ili kurirska služba:
 • • Pokriće delova i radne snage kada slanje (uključujući pakovanje) ili isporuku do servisnih centara za popravku plaća Lenovo.

Usluga na licu mesta/u kući:
 • • • Pokriće delova i radne snage kada se rad obavlja na vašem mestu poslovanja ili u kući¹

Usluga međunarodne garancije (IWS):
 • • • Pokrivenost za popravku PC računara za korisnike koji zahtevaju hitne popravke pod garancijom tokom putovanja u inostranstvu.²
 • • • Dodatne nadogradnje Lenovo usluga mogu biti dostupne u određenim zemljama za date Lenovo sisteme.³

Add Keep Your Drive to your system now. Ovde smo da vam pomognemo. Pozovite 1-866-968-4465 i razgovarajte sa predstavnikom kompanije Lenovo.


Take a quick surveyTake a quick surveyEmail this pageEmail this pagePrint this pagePrint this page
 
 1. 1. Ako Lenovo utvrdi da je problem sa vašim proizvodom pokriven garancijom za proizvod i ne može da se reši telefonskim putem, tehničar će biti poslat na mesto, obično sledećeg radnog dana. *** Usluga na licu mesta je dostupna samo u mrežama gradskih područja.
 2. 2. Mogu da budu primenjene regionalne razlike u nivou usluga.
 3. 3. Mogući su posebni aranžmani na zahtev.