Home   >  Lenovo Services   >  Keep Your Drive   > 

Lenovo usluge - Usluga Zadrži svoj čvrsti disk


Sigurnost podataka pod vašim uslovima

Lenovo usluge - Usluga Zadrži svoj čvrsti diskOsiguranje poslovnih podataka je od vitalnog značaja za uspeh svake organizacije.  Podaci moraju da se čuvaju u tajnosti, zaštićeni i u skladu sa politikama preduzeća o čuvanju istih.  Ako se jedinica diska pokvari dok je uređaj pokriven garancijom, Lenovo usluga Zadrži svoju jedinicu diska (Keep Your Drive – KYD) vam omogućuje da sačuvate svoju jedinicu diska, unapređujući sigurnost podataka i potencijalno ublažava rizike građanske odgovornosti za organizacije koje rukuju osetljivim informacijama.

Lenovo usluga Zadrži svoju jedinicu diska je dostupna za sve notebook-ove ThinkPad, desktope ThinkCentra, radne stanice ThinkStation i server ThinkServer kompanije Lenovo.

Prema uslovima ograničene garancije kompanije Lenovo, kada Lenovo zameni neispravan deo, taj deo postaje vlasništvo kompanije Lenovo. Ako se korisnikova jedinica diska pokvari, a još je pod garancijom, usluga Zadrži svoju jedinicu diska mu omogućuje da sačuva svoj staru jedinicu diska, a time i svoje podatke.


  • • Usluga Zadrži svoju jedinicu diska je dostupna u vreme kupovine sistema i tokom celog perioda pokrivenog garancijom
  • • Pokrivenost garancijom se nastavlja za vreme trajanja ograničene garancije za sistem, čak i ako je čvrsti disk zamenjen
  • • Zadrži svoju jedinicu diska pokriva višestruki broj jedinica diskova, kao i višestruki broj kvarova (neki sistemi servera mogu sadržavati više od 12 čvrstih diskova)

Koristi:
  • • Izbegavanje zakonskih i novčanih reperkusija povezanih sa povredom sigurnosti podataka, naročito osetljivih podataka na korisničkom nivou
  • • Korisnicima pruža miran san, jer znaju da su njihovi lični i poslovni podaci sigurni
  • • Eliminiše potrebu za praćenjem tranzita pokvarenih jedinica diskova i povezane papirologije, dajući IT osoblju vreme da se skoncentriše na ključne poslovne aktivnosti


Add Keep Your Drive to your system now. We are here to help.  Call 1800-8185-219 (Lenovo Idea series) / 800-6011-343 (Lenovo Think series) and speak with a Lenovo Representative.


Print this pagePrint this page