Home   >  Lenovo Services   > 

Lenovo usluge

Lenovo usluge vam omogućuju da dobijete najviše od svog Lenovo PC računara – bez obzira kako ga koristite. Bilo da imate hiljadu PC računara ili samo jedan, Lenovo isporučuje kvalitet, pouzdanost i pruža miran san da biste mogli da održavate nivo rada i brzo napredujete, bez obzira gde se nalazite, bez obzira kada smo vam potrebni.


Garantne usluge

Usluge za tablet računare

Usluge izrade prilagodjenih instalacija operativnog sistema snimanja

Rezervni delovi


Lenovo partnerstvo sa velikim preduzećima donosi podršku tokom celog životnog ciklusa opreme - Kritična IT oprema


Lenovo nudi sveobuhvatan portfolio usluga sa dodatom vrednošću koje podržavaju pun životni ciklus opreme kompanije Lenovo.


  • Usluge podrške za garanciju – pružaju fleksibilne opcije za zadovoljenje vaših poslovnih potreba.
  • Usluge zaštite - projektovane su da čuvaju vaš PC računar bezbednim, štite vaše podatke i pomažu da se održi produktivnost

Saznajte kako Lenovo usluge mogu da pomognu preduzećima.

Saznajte o

     Saznajte o garancijama


    Zaštiti moj računar ili tablet računar


    Upravljaj prilagodjenim instalacijama operativnog sistema širom kompanije


     Saznajte o upravljanju životnim ciklusom


    Saznajte o ponudama portfolija


    Saznajte o uslugama industrije

 


Postavljanje inventarskih pločica

Garantne usluge

Usluge za tablet računare

Usluge izrade prilagodjenih instalacija operativnog sistema snimanja

Rezervni delovi

Lenovo usluge nude malim i srednjim preduzećima priručnu IT podršku


Od puštanja u rad do odlaganja, i u svim međukoracima, možete da računate na to da će kompanija Lenovo čuvati vaše podatke bezbednim i vaše preduzeće produktivnim.


  • Usluge podrške za garanciju – dajući vam rešenje usluge sa fiksnim trajanjem, fiksnim troškovima, omogućuje vam da precizno predvidite troškove opreme
  • Zaštita od slučajnog oštećenja -mogućuje vašem preduzeću da nastavi da radi bez zastoja, dok istovremeno minimalizuje neočekivane troškove popravke PC računara
  • Sačuvaj svoj disk - zadržavate svoj čvrsti disk i podatke, u malo verovatnom slučaju kvara jedinice diska

Saznajte kako Lenovo usluge mogu da pomognu malim preduzećima .

Saznajte o

Saznajte o

     Saznajte o garancijama


    Zaštiti moj računar ili tablet računar


    Upravljaj prilagodjenim instalacijama operativnog sistema širom kompanije


     Saznajte o upravljanju životnim ciklusom


    Saznajte o ponudama portfolija


    Saznajte o uslugama industrije

 Garantne usluge

Rezervni delovi

Lenovo usluge održavaju vašu opremu u uvek ispravnom i dostupnom stanju


Lenovo nudi portfolio nagrađivanih usluga da podrži i zaštiti ulaganje. Lenovo usluge vam pomažu da duže radite sa PC računarom, štedeći vam na neočekivanim troškovima popravke.


  • Usluge podrške za garanciju – Nemojte se osećati bespomoćno bez svog PC računara, pustite da Lenovo dođe kod vas sa brzim uslugama popravke u vašem sopstvenom domu.
  • Zaštita od slučajnog oštećenja – protect your wallet from expensive repair costs.
  • Usluge zaštite – projektovane su da čuvaju vaš PC računar bezbednim, štite vaše podatke i pomažu da se održi produktivnost.

Saznajte kako Lenovo usluge mogu da vam pomognu.

Saznajte o

     Saznajte o garancijama


    Zaštiti moj računar ili tablet računar


    Upravljaj prilagodjenim instalacijama operativnog sistema širom kompanije


     Saznajte o upravljanju životnim ciklusom


    Saznajte o ponudama portfolija


    Saznajte o uslugama industrije

 


Garantne usluge

Usluge za tablet računare

Rezervni delovi

Lenovo usluge nude jedinstven izvor rešenja za vladu i obrazovne ustanove


Lenovo nudi sveobuhvatan portfolio usluga za podršku celokupnih potreba saveznih, državnih i lokalnih vlasti, kao i onima koji unapređuju svoje obrazovanje da bi postali lideri sutrašnjice.


  • Usluge podrške za garanciju – pružaju fleksibilne opcije za zadovoljenje vaših potreba
  • Usluge zaštite - projektovane su da čuvaju vaš personalni računar bezbednim, štite vaše podatke i pomažu da se održi produktivnos.

Saznajte kako Lenovo usluge mogu da pomognu vladinim i obrazovnim institucijama.

Saznajte o

     Saznajte o garancijama


    Zaštiti moj računar ili tablet računar


    Upravljaj prilagodjenim instalacijama operativnog sistema širom kompanije


     Saznajte o upravljanju životnim ciklusom


    Saznajte o ponudama portfolija


    Saznajte o uslugama industrije

 

Print this pagePrint this page