Home   >  Lenovo Services   > 

Lenovo usluge

Lenovo usluge vam omogućuju da dobijete najviše od svog Lenovo PC računara – bez obzira kako ga koristite. Bilo da imate hiljadu PC računara ili samo jedan, Lenovo isporučuje kvalitet, pouzdanost i pruža miran san da biste mogli da održavate nivo rada i brzo napredujete, bez obzira gde se nalazite, bez obzira kada smo vam potrebni.


Garantne usluge

Usluge zaštite

Usluge za tablet računare

Usluge izrade prilagodjenih instalacija operativnog sistema snimanja

Rezervni delovi


Lenovo Partners With Velika preduzeća For Full Lifecycle Support of Business-Critical IT Assets


Lenovo nudi sveobuhvatan portfolio usluga sa dodatom vrednošću koje podržavaju pun životni ciklus opreme kompanije Lenovo.


  • Usluge podrške za garanciju – pružaju fleksibilne opcije za zadovoljenje vaših poslovnih potreba.
  • Usluge zaštite - projektovane su da čuvaju vaš PC računar bezbednim, štite vaše podatke i pomažu da se održi produktivnost

Saznajte kako Lenovo usluge mogu da pomognu preduzećima.


Postavljanje inventarskih pločica

Garantne usluge

Usluge za tablet računare

Usluge zaštite

Usluge izrade prilagodjenih instalacija operativnog sistema snimanja

Rezervni delovi

Lenovo Services Offers Small And Medium-Sized Businesses Hand-Held IT Support


Od puštanja u rad do odlaganja, i u svim međukoracima, možete da računate na to da će kompanija Lenovo čuvati vaše podatke bezbednim i vaše preduzeće produktivnim.


  • Usluge podrške za garanciju – dajući vam rešenje usluge sa fiksnim trajanjem, fiksnim troškovima, omogućuje vam da precizno predvidite troškove opreme
  • Zaštita od slučajnog oštećenja -mogućuje vašem preduzeću da nastavi da radi bez zastoja, dok istovremeno minimalizuje neočekivane troškove popravke PC računara
  • Sačuvaj svoj disk - zadržavate svoj čvrsti disk i podatke, u malo verovatnom slučaju kvara jedinice diska

Saznajte kako Lenovo usluge mogu da pomognu malim preduzećima .Garantne usluge

Rezervni delovi

Usluge zaštite

Lenovo Services Keeps Your Personal Assets
Up And Running


Lenovo nudi portfolio nagrađivanih usluga da podrži i zaštiti ulaganje. Lenovo usluge vam pomažu da duže radite sa PC računarom, štedeći vam na neočekivanim troškovima popravke.


  • Usluge podrške za garanciju – Nemojte se osećati bespomoćno bez svog PC računara, pustite da Lenovo dođe kod vas sa brzim uslugama popravke u vašem sopstvenom domu.
  • Zaštita od slučajnog oštećenja – protect your wallet from expensive repair costs.
  • Usluge zaštite – projektovane su da čuvaju vaš PC računar bezbednim, štite vaše podatke i pomažu da se održi produktivnost.

Saznajte kako Lenovo usluge mogu da vam pomognu.


Garantne usluge

Usluge za tablet računare

Usluge zaštite

Rezervni delovi

Lenovo Services Offers Single-Source Solutions for Vlada i obrazovanje Providers


Lenovo nudi sveobuhvatan portfolio usluga za podršku celokupnih potreba saveznih, državnih i lokalnih vlasti, kao i onima koji unapređuju svoje obrazovanje da bi postali lideri sutrašnjice.


  • Usluge podrške za garanciju – pružaju fleksibilne opcije za zadovoljenje vaših potreba
  • Usluge zaštite - projektovane su da čuvaju vaš personalni računar bezbednim, štite vaše podatke i pomažu da se održi produktivnos.

Saznajte kako Lenovo usluge mogu da pomognu vladinim i obrazovnim institucijama.

Print this pagePrint this page