Home   >  Lenovo Services   >  Imaging Services   > 

Lenovo usluge – Usluge pripreme personalizovanih instalacija operativnog sistema


Lenovo Services – Imaging ServicesKako određujete hoće li vaš PC računar utvrditi da li postižete rezultate koje očekujete od svog ulaganja. Priprema, planiranje i puštanje u rad sistema PC računara su vremenski intenzivni i cenovno previsoki. Zapravo, Gartner 1 procenjuje da organizacije mogu da potroše i do 300$/sistem da ručno snime, učitaju i konfigurišu svaki novi PC računar. Sveobuhvatan portfolio usluga priprema personalizovanih instalacija operativnog sistema kompanije Lenovo nudi savršen balans efikasnosti i svojstava, premeštajući skup i intenzivan rad propratnih usluga na automatizovan proces koji usklađuje najbolje prakse u industriji.

Sa Lenovo Uslugama dizajna instalacije operativnog sistema (Image Design Services) dobijate direktan pristup u tehničku ekspertizu kompanije Lenovo. Mi pružamo prilagođene instalacije bazirane na potrebama vaše organizacije, uvećavajući iskorišćenost vašeg ulaganja u hardver i praveći značajne uštede tokom radnog veka vaših sistema.


 • • Kreiranje standardnih/statičkih instalacija – dozvoljava brzu reakciju na promene instalacije ili promene procedura za stavljanja sistema u rad.
 • • Dinamičke instalacije – objedinjuje različite instalacije u jedinstveno rešenje za puštanje sistema u rad.
 • • Pametna instalacija kombinacija Lenovo hardvera i korisnikove instalacije operativnog sistema Windows 7 u jednu dinamičku instalaciju.
 • • Tehnologija Enhanced Experience (EET) – instalacija radi maksimalnog povećanja performansi operativnog sistema Windows 7 na vašim sistemima.
 • • Verifikovanje instalacije – testira vaš snimak i pronalazi greške nastale ranije u procesu stavljanja sistema u upotrebu.
 • • • ImageUltra – objedinjuje sve zahteve kompanije vezane za instalaciju operativnog sistema u jedno inteligentno rešenje za stavljanje u upotrebu PC računara. Saznajte više

Zašto Lenovo?


Lideri u industriji
 • • Osnovan 1996
 • • Tehničari/inženjeri kombinuju preko 200 godina iskustva u u izradi prilagođenih instalacija operativnog sistema
 • • Preko 8.000,000 prilagođenih instalacija stavljeno u upotrebu kod više od 3000 klijenata
 • • Sertifikovan sa ISO 9001

Pokrivenost u svetu
 • • Četiri lokacije pružaju pokrivenost u celom svetu
 • • Globalno standardizovan proces pripreme personalizovanih instalacija operativnog sistema

We are here to help. Call 1800-8185-219 (Lenovo Idea series) / 800-6011-343 (Lenovo Think series) and speak with a Lenovo Representative.Lenovo usluge – Standardne usluge pripreme personalizovanih instalacija operativnog

Lenovo Services – Imaging ServicesLenovo Usluge pripreme personalizovanih instalacija operativnog sistema mogu da snize vaše troškove, podrže brže stavljanje u upotrebu i smanje greške prilikom stavljanja u upotrebu.

Kreiranje personalizovanih instalacija operativnog sistema - Zajedno sa vama ćemo definisati vaše potrebe, a zatim i izraditi personalizovanu instalaciju. Ona će biti na jeziku koji vi odaberete, sa operativnim sistemom koje vaše preduzeće koristi i aplikacijama koje su karakteristične za vaš posao.

Kreiranje personalizovanih instalacija na dodatnim jezicima - Nakon savetovanja sa vama, izgradićemo novi snimak na dodatnom jeziku za jedan od operativnih sistema sa aplikacijama vaše kompanije.


Dodavanje dodatnog drajvera za uređaj - Ako biste želeli da dodate opcije za novi hardver  na standardnu instalaciju unapred, dodaćemo drajvere za uređaj koji vi specificirate i potvrdićemo kompatibilnost. Kao rezultat toga, vaša instalacija će da biti spremna za rad sa vašom hardverskom konfiguracijom.

Modifikacija/migracija već postojeće instalacije korisnika - Nakon savetovanja sa vama, napravićemo tražene promene na vašoj postojećoj instalaciji. Identifikovaćemo i otkloniti probleme koje smo pronašli u instalaciji i prema tome vas i posavetovati. Testiraćemo instalaciju  i onda je poslati vama na definitivni pregled i odobrenje.

Verifikacija već postojeće instalacije korisnika- Sastoji se od savetovanja i razvijanja plana testiranja. Nakon što testiramo vašu instalaciju, šaljemo vam sveobuhvatan izveštaj o svim greškama i prilažemo dokumentaciju sa rešenjima. Nakon što izvršite promene, Lenovo će ponovo da oceni vašu novu instalaciju.

Priprema instalacije za prizvodnju - Pre učitavanja instalacije, pobrinućemo se da se sistem pravilno podiže, da nema virusa, da ne postoje očigledne greške i pripremiti ga za proizvodnju.

Priprema instalacija za sisteme sa nepodržanim (starim) hardverom - Kako klijent produžava život svog hardvera, Lenovo može da kreira instalaciju koja ce podržati rad starog hardvera sa postojećim operativnim sistemom i softverskim standardima kompanije. Možemo da izradimo, prenesemo/modifikujemo i verifikujemo instalacije radi neograničene integracije novog i postojećeg hardvera i smanjimo varijable koje mogu da povećaju troškove podrške. Od korisnika može da se zatraži da obezbedi neki hardver radi testiranja.

Inženjer za standardne instalacijena licu mesta - Sada je moguće da imate inženjera za pripremu personalizovane instalacije iz kompanije Lenovo koji će obavljati svaku od gore navedenih usluga na lokaciji korisnika umesto u Lenovo-u. Usluga inženjera na licu mesta je trenutno dostupna samo u SAD.


We are here to help. Call 1800-8185-219 (Lenovo Idea series) / 800-6011-343 (Lenovo Think series) and speak with a Lenovo Representative.Lenovo usluge – Usluge ImageUltra

Lenovo Services – Imaging ServicesSa ImageUltra, neverovatno je jednostavno raditi sa različitim operativnim sistemima i jezicima, računarima i grupama aplikacija u celom preduzeću

Pojednostavljen prikaz
Usluge ImageUltra


Preduzeće opremljeno sa ImageUltra je spremno za brza, neograničena ažuriranja na novom hardveru čim se pojavi jer drajveri hardvera mogu da se izdvoje od osnovnog operativnog sistema i instalacije aplikativnog softvera.


Usluge ImageUltra

Izrada instalacije - Kreiranje jedne instalacije za Lenovo desktope i laptopove.

Priprema sastavljača za izradu - Priprema korisnikove postojeće ImageUltra Builder instalacije za puštanje u proizvodnju, i učitavanje na korisnikove prilagodjene konfiguracije.

Verifikacija sastavljača - Testira snimak da bi potvrdio tačnost i korisniku poslao rezime rezultata.

Modifikacija/Migracija - avetuje se sa korisnikom i utvrđuje plan testiranja, zahtevane promene na postojećoj instalaciji; identifikuje/otklanja probleme.

Razvoj modula - Kreira individualizovane module po zahtevima korisnika od korisnikovih delova softvera.


We are here to help. Call 1800-8185-219 (Lenovo Idea series) / 800-6011-343 (Lenovo Think series) and speak with a Lenovo Representative.Lenovo usluge – Povratne informacije korisnika o Uslugama pripreme personalizovanih instalacija operativnog sistema

Zašto Lenovo?

Lenovo Services – Imaging ServicesImaging Technology Center (Centar za tehnologiju priprema personalizovanih instalacija operativnog sistema) kompanije Lenovo nudi sveobuhvatan portfolio rešenja za podršku promenama u vašem poslovanju. Sa izvrsnim osobljem i inovativnim rešenjima, ITC kompanija Lenovo posvećuje potpunu pažnju isporuci vredne usluga zadovoljnim korisnicima.


Industry Leaders
 • • Osnovan 1996
 • • Tehničari/inženjeri kombinuju preko 200 godina iskustva u u izradi prilagođenih instalacija operativnog sistema
 • • Preko 8.000,000 prilagođenih instalacija stavljeno u upotrebu kod više od 3000 klijenata
 • • Sertifikovan sa ISO 9001

Pokrivenost u svetu
 • • Četiri lokacije pružaju pokrivenost u celom svetu
 • • Globalno standardizovan proces pripreme personalizovanih instalacija operativnog sistema

„Lenovo usluge prave razliku. Selimo se u „Lenovo shop“ radi našeg predstavljanja 1:1“.
-IT menadžer
Škole u okrugu Orindž, Severna Karolina

„Sa Lenovo Uslugama pripreme instalacija operativnog sistema, sistemi studenata su personalizovani za vreme prvog pokretanja sistema. Alatka Rescue & Recovery (Spasi i oporavi) se dokazala kao ključna prvog dana uvođenja laptopa, kada se na velikom broju sistema morala napraviti rezervna kopija sistema.“
-IT menadžer
Javne škole u okrugu Dejvis, Kentaki

„QinetiQ je uštedeo na manuelnom radu i troškovima, koji su uobičajeno potrebni za vreme početnog uvođenja, samim tim što nije morao da se nadgleda proces pripreme personalizovanih instalacija operativnog sistema u našoj ustanovi. Takođe, način isporuke kompanije Lenovo je ispunio naše potrebe za bezbednošću visokog stepena.“
- Potpredsednik, informacione tehnologije
QinetiQ, Velika Britanija

„Egro je odlučio da, sa svojim ograničenim brojem osoblja, želi da njegovi notebook-ovi imaju unapred učitanu prilagođenu instalaciju operativnog sistema. Usluge ImageUltra isporučene su putem Centra za tehnologiju priprema personalizovanih instalacija operativnog sistema kompanije Lenovo.“
- Direktor
EGRO, Švajcarska


Komentari ostalih korisnika...

„Cenim kvalitet i trud koji dolazi iz vašeg centra za pripremu personalizovanih instalacija. Kada dobijem gotovu instalaciju, ne moram ništa da menjam. To mi štedi i vreme i novac. Hvala ti Lenovo.“

„Osoblje Centra za pripremu personalizovanih instalacija je izvanredno za saradnju i od velike koristi za uspeh mojih projekata.“

„Usluga je bila odlična, meni bi bilo teško da predložim poboljšanja u bilo kom području.“

„Moje iskustvo sa ljudima iz Lenovo Centra za pripremu personalizovanih instalacija je neverovatno! To je sigurno proces koji ćemo da ponovimo i preporučimo drugima. Imali smo vrlo malo vremena, a inženjeri iz kompanije Lenovo su obavili posao bez komplikacija. Bilo je zadovoljstvo!“

„Smatram da je vaše osoblje hitro, efikasno i od velike pomoći. Izvršavanje zadatka je bilo izvanredno. Možda biste sledeći put mogli da napravite neke manje greške tako da bih vam mogao dati savete kako da se usavršite.“

„Inženjer iz Centra za pripremu personalizovanih instalacija je odradio izvrstan posao saopštavajući nam šta je potrebno i sa nama vršio provere prilikom testiranja finalnog proizvoda. Mi smo napravili neka manja podešavanja, a ona su odrađena veoma brzo i efikasno. Fantastičan rad!“


We are here to help. Call 1800-8185-219 (Lenovo Idea series) / 800-6011-343 (Lenovo Think series) and speak with a Lenovo Representative.


Print this pagePrint this page
 

1 - „Toolkit, cena migracije na Windows 7”, Gartner, 16. oktobar 2009. #G00171501

* Lenovo ima Centre za pripremu personalizovanih instalacija u Research Triangle Park, Severna Karolina; Jamato u Japanu; Šenženu Kini i Bratislavi, Slovačka. Ovi centri obezbeđuju kreiranje personalizovanih instalacija operativnog sistema, menadžment, testiranje kompatibilnosti i druge usluge.