Home   >  Lenovo Services   >  Government & Education   > 

Lenovo usluge za vladu i obrazovanje


Lenovo usluge za vladu i obrazovanjeLenovo nudi sveobuhvatan portfolio usluga za podršku celokupnih potreba saveznih, državnih i lokalnih vlasti, kao i onima koji unapređuju svoje obrazovanje da bi postali lideri sutrašnjice. Osigurati našim sadašnjim i budućim liderima održavanje nivoa i napredovanje, efikasno i bez prekida, je misija našeg Lenovo tima za usluge, usmerenog na ove sektore.


Šta je vaš ključni problem?

  • • Želite li da kontrolišete novčane izdatke produžavanjem veka svojih PC računara?
  • • Da li imate na raspolaganju ograničen broj IT osoblja koje će odgovoriti i rešiti tehničke probleme vezane za PC računar?
  • • Imate li udaljeno osoblje ili udaljene studente, koji imaju samo ograničenu ili nikakvu IT podršku?

Zaštita od slučajnih oštećenja Lenovo Services – Accidental Damage Protection
  • • Da li kupujete za studente koji koriste svoje prenosne računare u učionici?
  • • Da li imate zalihu sistema za posuđivanje kojima je snimljen disk i skladište podataka o korisnicima dostupnih za korisnike čiji su PC računari oštećeni?

Današnje učionice nude zahtevna okruženja za PC računare, kao što je pokretljivost često potrebna za vladine službenike. Lenovo usluga Zaštita od slučajnih oštećenja1 štiti vaše ulaganje od operativnog ili strukturalnog oštećenja zbog običnih nezgoda, kao što su padovi, prosipanja, električni udarni napon ili kvar integrisanog ekrana. Štedite na troškovima popravki ili kupovini novih PC računara i ostvarujete predvidiv način planiranje budžeta za popravke PC računara koji nisu pod garancijom, dok istovremeno minimalizujete neočekivane troškove njihove popravke. Saznajte više.


Lenovo usluge garantne podrške

ThinkPlus Services

Lenovo usluge nude fleksibilne opcije da bi se zadovoljile različite potrebe u okviru vaše škole ili vladine organizacije. Napravite optimalnu kombinaciju garantnog pokrića postojeće opreme sa redovnim ciklusima zanavljanja i tako produžite radni vek svojih PC računara i smanjite ukupne troškove vlasništva. Pogodne opcije usluga na licu mesta su takođe dostupne, kao i nadogradnje na vašu osnovnu garanciju za studente u pokretu ili osoblje koje radi na udaljenim lokacijama.


  • • Produženja garancije su dostupna za periode do pet godina (zavisno od vašeg sistema), dajući vam rešenje usluge sa fiksnim trajanjem, fiksnim troškovima, što vam omogućuje da izbegnete neprilike sa neočekivanim troškovima popravke.
  • • Nadogradnje garancije vam omogućuju da optimizujete nivo usluge radi ispunjavanja vaših kritičnih potreba podrške. Nadogradite garanciju sa opcijom podrške na licu mesta da biste izbegli zastoj izazvan uslugom slanja u servis. Saznajte više.


 We are here to help.  Call 1800-8185-219 (Lenovo Idea series) / 800-6011-343 (Lenovo Think series) and speak with a Lenovo Representative.


Print this pagePrint this page
 

1 – Zaštita od slučajnog oštećenja je usluga koja se isporučuje u depou.