Home   >  Lenovo Services   >  Enterprise   > 

Lenovo usluge za veliko preduzeće


Lenovo usluge za veliko preduzećeZa kupce iz preduzeća, kompanija Lenovo nudi sveobuhvatan portfolio usluga sa dodatom vrednošću koje podržavaju pun životni ciklus opreme kompanije Lenovo. Naše nagrađivane ponude usluga, optimizuju produktivnost i zadovljstvo vaših zaposlenih, smanjenjem vremena zastoja i osiguravaju da vi i vaše IT osoblje možete da se usredsredite na kritična poslovna pitanja.

Kompanija Lenovo gradi partnerstvo sa vašom organizacijom kako bi obezbedila jedinstveno rešenje za sve vaše potrebe za uslugama i razmeštanje kroz obnovu ostarele opreme. Naše usluge vam omogućuju da precizno predvidite budžet za IT troškove, isporučite bolje SLA i ostvarite veće zadovoljstvo krajnjih korisnika. Dopustite da vam jedinstvene ponude usluga i stručnost kompanije Lenovo pomognu da dobijete najviše od vašeg ulaganja u PC računare.


Lenovo Usluge podrške za garanciju

ThinkPlus ServicesLenovo Usluge podrške za garanciju pružaju fleksibilne opcije za zadovoljenje vaših različitih poslovnih potreba. Nudimo rešenje jednog izvora širom sveta koje pomaže da realizujete svoje ciljeve rentabilnosti, unapređene nivoe usluga i produktivnost i zadovoljstvo krajnjih korisnika, gde god da se nalazite! Saznajte više.


Lenovo garantne usluge
  • • Produženja garancije su dostupna za periode (zavisno od vašeg sistema), dajući vam rešenje usluge sa fiksnim trajanjem, fiksnim troškovima, koje vam omogućuju da podudarate korporativne cikluse osveženja i precizno predvidite budžet za troškove opreme.
  • • Nadgradnje garancije vam omogućavaju da menjate vreme odziva i nivo usluge radi podudaranja sa vašim kritičnim potrebama podrške. Pogodne usluge na licu mesta1 i narednog radnog dana su dostupne radi osiguranja da vaše IT osoblje može da se skoncentriše na kritična poslovna pitanja.


Lenovo Usluge zaštite


Zaštita od slučajnih oštećenja

Protection ServicesZaštita od slučajnih oštećenja2 kompanije Lenovo nudi predvidljiv način planiranja budžeta za popravke PC računara koji nisu u garanciji, omogućujući vam da izbegnete poremećaje produktivnosti, dok minimalizuje neočekivane troškove popravke PC računara.

  • • ADP štiti vaše ulaganje od operativnog ili strukturalnog oštećenja zbog običnih nezgoda kao što su padovi, prosipanja tečnosti, električni udarni naponi ili kvar integrisanog ekrana, i može da vam donese značajnu uštedu u odnosu na troškove popravke ili kupovinu novih PC računara. Saznajte više. Saznajte više.

Usluga Zadrži svoju jedinicu diska

Protection ServicesLenovo Usluga Zadrži svoju jedinicu diska vam omogućuje da zadržite svoj čvrsti disk i podatke u malo verovatnom slučaju kvara jedinice diska.  Sa KYD, unapređujete sigurnost podataka i potencijalno ublažavate rizike građanske odgovornosti ako vaša organizacija rukuje osetljivim informacijama. Možete da odložite poslovne podatke po vašim uslovima, kada i kako vam je potrebno.  KYD vam štedi potrebu za praćenjem tranzita pokvarenih čvrstih diskova i eliminiše povezanu papirologiju, oslobađajući IT resurse za kritične poslovne potrebe. Saznajte više.Ovde smo da vam pomognemo.  Pozovite 1-866-968-4465 i razgovarajte sa predstavnikom kompanije Lenovo.


Print this pagePrint this page
 

1 – Dostupnost se razlikuje po regionima

2 – ADP je usluga koja se isporučuje u servisu