Úvodní stránka   >  Služby společnosti Lenovo   >  Státní správa a Školství   > 

Služby společnosti Lenovo pro vládní a vzdělávací instituce


Lenovo Services for Government and EducationSpolečnost Lenovo nabízí rozsáhlé portfolio služeb pro podporu kompletních potřeb vládních úřadů a místních samospráv a také pro služby rozšiřující vzdělávání pro budoucí vedoucí pracovníky. Cílem týmu Lenovo, zaměřeného na tyto sektory, je udržování výkonnosti vaší instituce.


Jaký je váš hlavní problém?

  • • Hledáte způsoby kontroly výdajů prodlužováním životnosti vašich počítačů?
  • • Máte omezený počet IT pracovníků, kteří mohou ve vaší organizaci reagovat na technické problémy s počítači a řešit je?
  • • Máte vzdálené pracovníky nebo studenty, kteří jsou mimo pracoviště a mají omezenou nebo žádnou IT podporu?

Ochrana proti náhodnému poškození

Lenovo Services – Accidental Damage Protection
  • • Nakupujete pro studenty, kteří v učebnách používají mobilní PC?
  • • Máte inventář zapůjčených počítačů s datovými image a sklad uživatelských dat dostupných pro uživatele, jejichž počítače jsou poškozené?

Dnešní učebny nabízejí často technicky náročné prostředí. Totéž platí pro nutnost mobility, která je často vyžadována pro zaměstnance ve státní správě. Služba společnosti Lenovo Ochrana proti náhodnému poškození1 chrání vaše zařízení před funkčními nebo strukturálními poškozeními, způsobenými běžnými nehodami, například pádem, politím, elektrickými výboji nebo poruchou displeje. Výrazně ušetříte, jestliže jde o náklady na opravy nebo nákupy nových počítačů, a získáte předvídatelný způsob vytváření rozpočtu na nezáruční opravy počítačů. To vám umožní vyhnout se poklesům produktivity a zároveň minimalizovat nečekané výdaje na opravy počítačů. Více informací.


Záruční podpora servisních služeb Lenovo

ThinkPlus Services

Servisní služby společnosti Lenovo nabízejí flexibilní možnosti splnění různých potřeb v rámci vaší vzdělávací nebo vládní organizace. Slaďte vaše záruční krytí s cykly obnovy počítačového vybavení. Prodloužíte tak životnost svých počítačů a snížíte celkové provozní náklady. Jako rozšíření základní záruky pro mobilní studenty nebo vzdálené pracovníky jsou též k dispozici možnosti pohodlných servisních služeb přímo na místě (Onsite).


  • • Záruku je možné prodloužit až na dobu pěti let (v závislosti na typu vašeho počítače a typu smlouvy) a vy tak můžete získat řešení na dopředu stanovenou dobu a s dopředu stanovenými výdaji, které vám umožní vyhnout se problémům s náklady na nečekané opravy.
  • • Rozšíření záruky vám umožňuje optimalizovat úroveň služeb tak, aby vyhovovala vašim potřebám v oblasti podpory IT. Přejděte na pohodlnou možnost služeb přímo na místě (Onsite) a vyhněte se prostojům spojeným s nutností zaslání zařízení do servisu. Více informací.

Služby Lenovo pro obnovu majetku

ThinkPlus Services
  • • Hledáte způsoby, jak obnovit zbytkovou hodnotu technického majetku, který už není potřebný?
  • • Požadujete certifikovanou likvidaci dat, ochranu citlivých údajů a snížení vaší občanskoprávní odpovědnosti?

Služba obnovy majetku od společnosti Lenovo poskytuje bezpečnou, zdokumentovanou likvidaci IT majetku a dat, čímž vám pomáhá zmírnit rizika spojená se životním prostředím a bezpečností dat při likvidaci majetku na konci jeho životnosti. Vaše organizace získá z vaší investice do IT maximální zbytkovou hodnotu bez ohledu na značku nebo model. Služba obnovy majetku od společnosti Lenovo napomůže vaší organizaci vykompenzovat část nákladů na obnovu vašich technologií a zjednodušit přechod ze starého vybavení na nové pomocí jediného pohodlného řešení.

Zdroje
Související odkazy
Technická podpora

Vyzkoušejte naší oceněnou webovou podporu.
Více informací >


Print this pagePrint this page
 

1 – Ochrana proti náhodnému poškození je služba s dodáním do servisu (Carry-in).