Lenovo Integritet - Sverige

 

Hur du arbetar med cookies

   

Med cookies kan du få användaranpassad information från en webbplats. En cookie är ett dataelement som kan sändas från webbplatsen till din webbläsare och sedan lagras i ditt system. På vissa Lenovo-sidor används cookies för att vi ska kunna ge dig bättre service när du kommer tillbaka till vår webbplats I din webbläsare kan du ange att du vill bli meddelad när du tar emot en cookie, så att du kan välja om du ska acceptera den eller inte. Så här anger du inställningar för cookies:

  • Netscape Navigator
    På menyn Edit (Redigera) väljer du Preferences (Inställningar). I dialogrutan Preferences (Inställningar), på den vänstra menyn, klickar du på "Advanced" (Avancerat) och så visas 4 alternativ för cookies längst ned till höger. Välj Help (Hjälp) om du vill ha närmare information. Mer information om cookies och Netscape finns på Netcapes webbplats.

  • MSIE 6
    MSIE 6 låter dig ange alternativ för var och en av sex inställningar för cookies: Block all Cookies (Blockera alla cookies), High (Hög), Medium high (Medelhög), Medium (Medel), Low (Låg), Accept all Cookies (Tillåt alla cookies). För var och en av dessa inställningar kan du välja om du ska acceptera, avvisa eller bli tillfrågad när det gäller alla cookies från första eller tredje part och om du ska tillåta eller inte tillåta tillfälliga cookies. För att ställa in cookie väljer du "Tools - Internet Options" (Verktyg - Internet-alternativ) och klickar på fliken Privacy (Säkerhet). Flytta sedan stapeln till en av de sex cookie-inställningarna. Välj därefter knappen Advanced (Avancerat) och välj sedan fliken Override Automatic Cookie Handling (Ändra automatisk cookie-hantering) samt indikera lämpliga alternativ.