Lenovo Privacy - NO

Lenovos personvernpolicy

Denne personvernpolicyen ble sist oppdatert 21/12/15

Om denne policyen

Ditt personvern er viktig for Lenovo. Denne personvernpolicyen gjelder for nettsteder som er eid og styres av Lenovo. Denne personvernerklæringen offentliggjør informasjonspraksis for Lenovos nettsider, inkludert hva slags informasjon som samles inn og spores, hvordan informasjonen blir brukt, hvem informasjonen deles med og hvordan informasjonen beskyttes.

Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernerklæringen når som helst. Hvis vi gjør en endring i denne personvernpolicyen, vil vi gjøre tidligere versjoner tilgjengelige på forespørsel, slik at du kan se når endringene skjedde og hva de består av.

Hvordan Lenovo samler personlige opplysninger

Generelt kan du besøke Lenovos nettsteder uten å fortelle oss hvem du er og uten å oppgi personlige opplysninger om deg selv. Noen ganger vil imidlertid vi og våre partnere trenge informasjon fra deg.

Du kan velge å gi oss personlige opplysninger i en rekke situasjoner. Du kan for eksempel gi oss informasjon, som f.eks. navn, adresse eller e-post-ID, så vi kan korrespondere med deg, behandle en ordre eller tilby deg et abonnement. Du kan gi oss kredittkortopplysningene dine for å kjøpe noe fra oss eller en beskrivelse av utdanningen og arbeidserfaringen din i forbindelse med en ledig stilling i Lenovo som du ønsker å bli vurdert for. Vi vil informere deg om hvordan vi vil bruke informasjonen din før vi samler den. Hvis du forteller oss at du ikke ønsker at vi skal bruke denne informasjonen til å kontakte deg utover å oppfylle din forespørselen din, vil vi respektere ønsket ditt. Hvis du gir oss personlige opplysninger om andre, for eksempel en ektefelle eller arbeidskollega, antar vi at du har deres tillatelse til å gjøre det. Denne informasjonen vil kun brukes til å fullføre forespørselen din eller eventuelle andre formål som den er oppgitt for.

Hvis du vil abonnere på markedsføringsmateriale fra Lenovo, vil vi bruke navnet ditt og e-postadressen din. Du kan velge å slutte å motta markedsføringsmeldinger fra oss på e-post ved å følge instruksjonene som er inkludert i disse e-postene og gå inn på e-postpreferansene dine i kontoinnstillingene dine, eller kontakte oss på privacy@lenovo.com.

Hvordan Lenovo bruker og samler personlige opplysninger

Følgende avsnitt beskriver mer detaljert hvordan Lenovo kan bruke dine personlige opplysninger og hvem vi kan dele dem med. Avhengig av hva slags Lenovo-nettsted du besøker, kan eller flere av avsnittene gjelde. Hvis du for eksempel bestiller et produkt fra et Lenovo-nettsted, vil informasjonen din bli håndtert som beskrevet i avsnitt slik som Oppfylle transaksjonsforespørselen din og Markedsføringsbruk.

Vi kan bare dele de personlige opplysningene dine med tredjeparter på måtene beskrevet i denne peronvernpolicyen. Vi selger ikke personlige opplysninger til tredjeparter.

Når du ber om en transaksjon

Hvis du ber om noe fra et Lenovo-nettsted, for eksempel et produkt eller en tjeneste, en tilbakeringing eller spesifikke markedsføringsmaterialer, vil vi bruke informasjonen du oppgir til å oppfylle forespørselen din. For å hjelpe oss med dette, kan vi dele informasjon med andre, for eksempel, andre deler av Lenovo, Lenovos forretningspartnere, finansinstitusjoner, rederier, post eller offentlige myndigheter (for eksempel tollmyndighetene) som er involvert i oppfyllelsen. I forbindelse med en transaksjon kan vi også kontakte deg som en del av våre kundetilfredshetsundersøkelser eller i forbindelse med markedsundersøkelser.

Mobil meldingstjeneste

Du kan registrere deg for å motta kommunikasjon om produktene og tjenestene våre via en mobilenhet. Hvis du bruker dette alternativet, kan vi sende deg kommunikasjon via tekstmeldinger eller anrop. Du kan velge bort disse kommunikasjonene ved å sende meldingen “STOPP” til 557755 eller ringe (866) 723-7954 for å be oss om å fjerne deg. Standard tekstpriser for mobilabonnementet ditt vil gjelde. Vi er ikke ansvarlige for kostnader påført av din operatør.

Markedsføringsbruk

Informasjonen du gir til Lenovo på visse Lenovo-nettsteder kan også brukes til markedsføringsformål av Lenovo og utvalgte tredjeparter. Før vi bruker den, vil vi imidlertid tilby deg muligheten til å velge hvorvidt du vil at informasjonen din skal brukes på den måten.

Overvåking av servicekvalitet

Enkelte nettstedstransaksjoner kan også innebære at du ringer Lenovo eller Lenovo ringer deg. Vær oppmerksom på at vi i noen tilfeller kan ta opp slike samtaler for å gi opplæring til ansatte og til kvalitetssikringsformål.

Informasjon for forretningspartnere

Hvis du representerer en Lenovo Business Partner, kan du besøke et Lenovo-nettsted utviklet spesifikt for Lenovo Business Partners. Vi kan bruke informasjonen du oppgir på det nettstedet til å administrere og utvikle forretningsrelasjonen med deg, forretningspartnere du representerer og Lenovo Business Partners generelt. Dette kan for eksempel innebære å bruke informasjonen din til å sende deg detaljer om Lenovo Business Partner-programmer. Det kan også omfatte dele litt informasjon med andre forretningspartnere (med forbehold om eventuelle konfidensialitetsforpliktelser som kan forekomme) eller Lenovos kunder eller potensielle kunder. I forbindelse med en/et bestemt transaksjon eler program kan vi også kontakte deg som en del av kundetilfredshetsundersøkelser eller i forbindelse med markedsundersøkelser.

Administrasjon av Lenovo-leverandører

Hvis du representerer en Lenovo-leverandør, kan du besøke et Lenovo-nettsted utviklet spesifikt for Lenovo-leverandører. Vi kan bruke informasjonen du oppgir på det nettstedet når vi inngår eller gjennomfører en transaksjon med deg. Dette kan for eksempel omfatte å dele informasjonen med andre deler av Lenovo, Lenovos forretningspartnere, kunder, finansinstitusjoner, rederier, finansinstitusjoner, postverket eller offentlige myndigheter som er involvert i oppfyllelsen. Den kan også brukes til å administrere og utvikle relasjonen vår med deg, leverandøren du representerer og/eller andre Lenovo-leverandører generelt.

Utlevering av informasjonen er påkrevd av loven

Vær oppmerksom på at i visse tilfeller så kan personlige opplysninger kan være gjenstand for rettslige eller andre offentlige stevninger, ransakelsesordre eller pålegg. Derfor kan vi, når vi i god tror at loven krever det, avsløre personlige opplysninger for å beskytte våre rettigheter, beskytte din sikkerhet eller sikkerheten til andre, undersøke bedrageri eller svare på en forespørsel fra myndighetene.

Lenovo-blogger, diskusjonsforumer, og chatterom

Hvis du deltar i en/et Lenovo-blogg, diskusjonsforum, eller chatterom, bør du være oppmerksom på at informasjonen du oppgir der kan gjøres bredt tilgjengelig for andre, potensielt innenfor eller utenfor Lenovo, som har tilgang til bloggen, diskusjonsforumet eller chatterommet. Vær også oppmerksom på at enkelte blogger, forumer og chatteromer kan være driftet av andre organisasjoner enn Lenovo og/eller ha flere regler og betingelser. Hver deltakers mening på en/et blogg, forum eller chatterom er hans eller hennes egen og bør ikke anses å reflektere meningen til Lenovo.

Merknader for andre Lenovo-nettsteder og globale praksiser

I noen tilfeller kan spesifikke Lenovo-nettsteder inneholde andre merknader om deres bruk og informasjonspraksis som gjelder for disse nettstedene.

Lenovo er en global organisasjon med juridiske enheter, forretningsprosesser, ledelsesstrukturer og tekniske systemer som krysser landegrenser. Våre personvernpraksiser er utformet for å beskytte dine personlige opplysninger over hele verden.

Vi kan dele dine personlige opplysninger innenfor Lenovo og overføre dem til land i verden der vi gjør forretninger.

Vær oppmerksom på at enkelte land har personvernlover som skiller seg fra personvernlovene i ditt eget land. I slike land vil Lenovo likevel behandle informasjonen slik vi beskriver her.

Beskytte sikkerheten og integriteten til personlige opplysninger

Lenovo implementerer egnede tiltak og prosesser for å beskytte dine personlige opplysninger og for å opprettholde kvaliteten både under overføring og når den er mottatt. Vi bruker for eksempel kryptering når du sender sensitiv informasjon slik som et kredittkortnummer for å hjelpe oss med å holde informasjonen sikker. Hvis du har spørsmål om sikkerheten til dine personlige opplysninger, kan du kontakte oss på privacy@lenovo.com.

Supplerende informasjon

Fra tid til annen kan vi supplere informasjonen du gir oss via et Lenovo-nettsted med informasjon fra andre kilder, for eksempel informasjon som bekrefter adressen din eller annen tilgjengelig informasjon om bedrifter. Dette er for å hjelpe oss å opprettholde nøyaktigheten av informasjonen vi samler inn, og gi en bedre service.

Bruk av leverandører

I noen tilfeller bruker Lenovo leverandører til å samle inn, bruke, analysere og ellers behandle informasjon på sine vegne. Lenovos praksis er å kreve at slike leverandører behandler informasjon på en måte er forenlig med Lenovos policyer.

Informasjonslagring

Vi vil lagre informasjonen din så lenge kontoen din er aktiv eller som nødvendig for å tilby tjenestene. Vi kan også lagre informasjonen når dette er nødvendig for å overholde gjeldende juridiske forpliktelser, løse konflikter og håndheve avtaleverket vårt.

Sammenslutninger og anskaffelse

Det kan oppstå omstendigheter der Lenovo, av strategiske eller andre forretningsmessige årsaker, bestemmer seg for å selge, kjøpe, sammenslå eller på annen måte organisere virksomheten i enkelte land. Du vil bli varslet via e-post og/eller en tydelig merknad på hjemmesiden vår om eventuelle endringer i eierskap eller bruk av dine personlige opplysninger, samt eventuelle valg du måtte ha angående dine personlige opplysninger. En slik transaksjon kan omfatte utlevering av personopplysninger til potensielle eller faktiske kjøpere, eller å motta den fra selgere. Lenovos praksis er å søke egnet beskyttelse av informasjon i slike typer transaksjoner.

Lenovos bruk av informasjonskapsler, sporingsbilder og relaterte teknologier

Som for de fleste nettsteder samler vi inn visse typer informasjon automatisk og lagrer den i loggfiler. For å gi bedre kundeservice samler vi av og til ikke-identifiserbar informasjon fra brukere som besøker nettstedene våre. Vi holder for eksempel oversikt over hvilke domener folk besøker, og måler gjesteaktivitet på Lenovos nettsteder, men gjør det på en måte som holder informasjonen ikke-identifiserbar. Denne informasjonen er noen ganger kjent som ”klikkstrømsdata”. Lenovo eller andre som opptrer på Lenovos vegne kan bruke disse dataene til å analysere trender og statistikker og hjelpe oss å yte bedre kundeservice.

Når vi samler inn personopplysninger fra deg i en transaksjon, kan vi trekke ut litt informasjon om transaksjonen i et ikke-identifiserbart format og kombinere den med annen ikke-identifiserbar informasjon som f.eks. klikkstrømsdata. Denne informasjonen brukes og analyseres kun på et aggregert nivå for å hjelpe oss å forstå trender og mønstre. Denne informasjonen blir ikke gjennomgått på et individuelt nivå. Hvis du ikke vil at transaksjonsopplysningene dine skal brukes på denne måten, kan du deaktivere informasjonskapsler.

Vi samler inn informasjonen vi nevnte i forrige avsnitt ved å bruke ulike teknologier, inkludert én som heter informasjonskapsler.” En informasjonskapsel er et stykke data som et nettsted kan sende til nettleseren din, og som deretter kan lagres på datamaskinen som en anonym kode som identifiserer datamaskinen, men ikke deg. Noen Lenovo-sider bruker informasjonskapsler, sendt av Lenovo eller Lenovos tredjepartsleverandører, eller andre teknologier slik som javascript og etags for å tjene deg bedre når du kommer tilbake til nettstedet. Alle nettlesere har innstillinger som lar deg skru av informasjonskapsler eller varsler deg når et nettsted vil lagre en informasjonskapsel. Husk at tilgang til enkelte deler av noen nettsteder kan bli begrenset når du slår av informasjonskapsler.

Noen Lenovo-nettsteder bruker også sporingsbilder eller andre teknologier slik som javascripts og etags til å spesialtilpasse nettsider for å gi bedre kundeservice. Disse teknologiene kan være i bruk på en rekke sider på Lenovos nettsteder. Når en bruker besøker disse sidene, genereres en ikke-identifiserbar merknad om besøket, som kan behandles av oss eller våre leverandører. Disse sporingsbildene fungerer vanligvis sammen med informasjonskapsler. Hvis du slår av informasjonskapsler vil sporingsbilder og andre teknologier likevel registrere besøk til disse sidene, men meldingene de genererer kan ikke assosieres med annen ikke-identifiserbar informasjonskapselinformasjon og ignoreres.

I tillegg bruker vi lokale lagringsobjekter (LSO-objekter) som f.eks. HTML5 til å lagre innholdsinformasjon og preferanser. Tredjeparter som vi samarbeider med for å gi visse funksjoner på siden vår, eller vise reklame basert på surfingaktiviteten din, vil også bruke LSO-objekter som f.eks. HTML 5 for å samle og lagre informasjon. Forskjellige nettlesere kan tilby sine egne verktøy for fjerning av HTML5 LSO-objekter.

Nettannonser

Vi kan samarbeide med en tredjepart for å enten vise reklame på nettstedene våre eller til å styre reklamen vår på andre (ikke Lenovos) nettsteder. Vi eller våre tredjepartspartnere kan bruke teknologi slik som informasjonskapsler for å samle informasjon om nettstedsaktivitetene for å gi deg reklame basert på interessene dine. Hvis du ikke vil at denne informasjonen skal brukes til å gi deg interessebaserte annonser, kan du velge det bort. Du vil fortsette å motta generiske annonser.

Personlig nettadresse-kobling

Av og til kan vi tilpasse nettsteder for enkelte besøkende. Hvis du besøker et av disse nettstedene, kan du oppleve at det er tilpasset med referanser til produkter og/eller tjenester som vi tror kan være av interesse for deg, basert på dine tidligere interaksjoner med Lenovo og opplysninger du har gitt oss. Når du er inne på disse nettstedene, kan vi samle inn informasjon om besøket ditt for bedre å skreddersy nettstedet til dine interesser. En invitasjon til å besøke et av disse nettstedene kan bli vist som en personlig nettadresse i en e-post, en merknad på registeringssiden til et nettsted, eller som et svar på at du logger deg på et bestemt nettsted.

Hvis du velger å besøke et av disse nettstedene, samtykker du til å la Lenovo samle inn informasjon om besøkene dine og også dens tilknytning til annen informasjon om deg og ditt forhold til Lenovo. Hvis du ikke vil at informasjonen skal brukes på denne måten, må du ikke ta imot invitasjonen til å besøke disse nettstedene.

Personvern for barn

Lenovos nettsider er ment for voksne og barn i alderen 13 og oppover som har tillatelse til å bruke dem fra sine foreldre eller verger. Vi vil ikke samle inn informasjon om barn under 13 år, og vil slette all slik informasjon så snart vi oppdager den. Vi oppfordrer foreldre til å overvåke sine barns bruk av Internett aktivt.

Teknologi for personvern

Teknologi vil i økende grad bidra til å gi deg mer kontroll over dine personlige data. For nyttige ressurser og oversikt over personvernrelaterte verktøy, besøk nettstedet Privacy Alliance. Vær oppmerksom på at Lenovo ikke har evaluert disse verktøyene formelt.

Koblinger til ikke-Lenovo-nettsteder

Lenovo-nettsteder kan inneholde koblinger til andre nettsteder. Lenovo er ikke ansvarlig for personvernpraksisene eller innholdet hos disse andre nettstedene.

Anbefalinger

Lenovo viser noen ganger personlige attester og andre påtegninger fra fornøyde kunder på nettstedet vårt. Med ditt samtykke kan vi publisere attesten din sammen med navnet ditt. Hvis du vil oppdatere eller slette attesten din, kan du kontakte oss privacy@lenovo.com.

Funksjoner og widgets knyttet til sosiale medier

Hjemmesiden vår inneholder funksjoner og koblinger til sosiale medier. Dette kan for eksempel være en sosiale medier-linje med ikoner som kobler til Lenovos tilstedeværelse på det bestemte nettstedet (f.eks. Lenovo-siden på Facebook, Lenovo-feeden på Twitter). Disse funksjonene kan innhente IP-adressen din og informasjon om siden du besøker på nettstedet vårt. Det kan også plasseres en informasjonskapsel for å få funksjonen til å fungere skikkelig. Vertstjenesten for sosiale mediefunksjoner og Widgets ligger enten hos en tredjepart eller direkte på nettstedet vårt. Bruk av disse funksjonene er regulert av personvernreglene til selskapet som tilbyr dem.

Rammer og ”Powered-By”-nettsteder

Noen av våre sidene våre bruker innrammingsteknikker for å levere innhold fra partnerne og samtidig bevare utseendet og stilen til nettstedet vårt. Enkelte Lenovo-merkede nettsteder kan også være driftet av tredjeparter og kan bli tildelt en ”powered-by”-logo. Vær oppmerksom på at slike områder kan være underlagt personvernpraksisene og policyene til partnerne våre, og ikke nødvendigvis policyene til Lenovo eller Lenovo.com.

Kontakte Lenovo-personvern-programmet

Hvis du har spørsmål om denne erklæringen, kan du kontakte Lenovo gjennom innsendingsskjemaet for personvern eller via brev til Lenovo 1009 Think Place, Morrisville, North Carolina, USA 27560.

Hvis du ønsker en kopi av informasjon du har gitt til Lenovo, blir oppmerksom på at informasjonen er feil, og vil at vi skal rette den, eller vil at vi skal slette dine personlige opplysninger, kontakt oss på privacy@lenovo.com.

Før Lenovo kan gi deg opplysninger eller rette eventuelle unøyaktigheter, må vi imidlertid be deg om å bekrefte identiteten og gi annen informasjon for å hjelpe oss med å svare på forespørselen. Vi vil forsøke å svare innen en passende tidsramme.

Dette nettstedet vedlikeholdes av Lenovo eller en av dets datterselskaper rundt om i verden.