Lenovon tietosuoja – FI

Lenovon tietosuojakäytäntö

Tätä tietosuojakäytäntöä on päivitetty viimeksi 21.12.2015

Lisätietoja tästä käytännöstä

Tietosuojasi on tärkeä Lenovolle. Tämä tietosuojakäytäntö soveltuu Lenovon omistamiin ja hallinnoimiin verkkosivustoihin. Tämä lausunto julkistaa Lenovon verkkosivustojen tietoon liittyvät käytännöt mukaan lukien, minkälaista tietoa kootaan ja seurataan, kuinka tietoa käytetään, kenen kanssa tietoa jaetaan ja kuinka tietoa suojataan.

Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojalausuntoon milloin tahansa. Jos teemme muutoksen tähän tietosuojakäytäntöön, saatamme aikaisemmat versiot nähtäville pyynnöstä, jotta voisit nähdä, milloin muutokset tehtiin ja mitä ne ovat.

Kuinka Lenovo kerää henkilötietoja

Yleisesti ottaen voit käydä Lenovon verkkosivustoilla paljastamatta henkilöllisyyttäsi ja antamatta mitään henkilötietoja itsestäsi. Joskus me tai kumppanimme saatamme kuitenkin tarvita tietoa sinulta.

Voit valita, annatko meille henkilötietojasi useissa eri tilanteissa. Saatat esimerkiksi haluta antaa meille tietoa, kuten nimesi, osoitteesi ja sähköpostiosoitteesi, jotta voisimme ottaa sinuun yhteyttä, käsitellä tilaustasi tai lähettää sinulle markkinointimateriaalia. Saatat antaa meille luottokorttitietosi ostaaksesi meiltä jotakin, tai voit antaa kuvauksen koulutuksestasi ja työkokemuksestasi hakiessasi Lenovolla avoinna olevaa työpaikkaa. Tarkoituksemme on kertoa, kuinka tietoa käytetään ennen sen kokoamista. Jos ilmoitat meille, ettet halua meidän käyttävän näitä tietoja yhteydenottoihin muutoin kuin vastataksemme pyyntöihisi, kunnioitamme valintaasi. Jos annat meille henkilökohtaista tietoa jostakusta muusta, kuten puolisosta tai työtoverista, oletamme, että sinulla on heiltä lupa siihen. Tätä tietoa käytetään ainoastaan pyyntösi täyttämiseen tai mihinkä tahansa sellaiseen tarkoitukseen, johon se on mahdollisesti annettu.

Jos haluat vastaanottaa Lenovolta markkinointimateriaalia, käytämme nimeäsi ja sähköpostiosoitettasi. Voit halutessasi lopettaa markkinointisähköpostimme vastaanottamisen noudattamalla peruutusohjeita kyseisessä sähköpostissa, muuttamalla sähköpostin asetuksia tilisi asetussivulla tai lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen privacy@lenovo.com.

Kuinka Lenovo käyttää & jakaa henkilötietoja

Seuraavissa kohdissa selostetaan yksityiskohtaisemmin, kuinka Lenovo voi käyttää henkilötietojasi ja kenen kanssa saatamme jakaa niitä. Riippuen vierailemastasi Lenovon verkkosivustosta, jäljempänä olevista kohdista saattaa soveltua yksi tai useampi. Jos esimerkiksi tilaat tuotteen Lenovon verkkosivustolta, tietojasi käsitellään, kuten on kuvattu kohdissa Tapahtumapyyntöön vastaaminen ja Käyttö markkinointia varten.

Jaamme henkilötietojasi kolmansille osapuolille ainoastaan tässä tietosuojakäytännössä kuvatuilla tavoilla. Emme myy henkilötietojasi kolmansille osapuolille.

Jos pyydät toimenpidettä

Jos pyydät Lenovon verkkosivustolta jotakin, esimerkiksi tuotetta, vastauspuhelua tai jotakin tiettyjä markkinointimateriaaleja, käytämme antamiasi tietoja täyttääksemme pyyntöösi. Helpottaaksemme tekemään tämän, saatamme jakaa tietojasi muiden pyynnön täyttämiseen osallistuvien tahojen kanssa, esimerkiksi Lenovon muut osat, Lenovon liikekumppanit, rahalaitokset, kuljetusyritykset, postin ja julkishallinnon virkamiehet (esim. tulliviranomaiset). Tapahtuman yhteydessä saatamme myös ottaa sinuun yhteyttä liittyen kyselyihimme asiakastyytyväisyydestä tai tarkoituksenamme markkinatutkimus.

Mobiiliviestintä

Voit tilata viestejä tuotteistamme ja palveluistamme mobiililaitteeseen. Jos käytät tätä vaihtoehtoa, saatamme olla sinuun yhteydessä tekstiviestitse tai puhelimitse. Voit kieltäytyä tällaisesta viestinnästä ilmoittamalla siitä meille: lähetä tekstiviesti, jossa lukee “STOP” numeroon 557755 tai soita numeroon (866) 723-7954, niin poistamme sinut vastaanottajaluettelosta. Matkapuhelimesi liittymäsopimuksen mukaiset hinnat saattavat soveltua. Emme vastaa palveluntarjoajasi määräämistä kustannuksista.

Käyttö markkinoinnissa

Lenovo ja valikoidut kolmannet osapuolet saattavat käyttää Lenovon joillakin tietyillä verkkosivustoilla antamiasi tietoja myös markkinointitarkoituksiin. Ennen kuin käytämme niitä, tarjoamme sinulle kuitenkin tilaisuuden valita, haluatko antaa tietosi markkinointikäyttöön.

Palvelun laadun seuranta

Joihinkin tiettyihin verkkosivuston tapahtumiin saattaa kuulua myös puhelisoitto sinulta Lenovolle tai Lenovolta sinulle. Huomaa, että joissakin tapauksissa saatamme nauhoittaa tällaiset puhelut henkilökunnan koulutusta varten ja tarkoituksiin laadun varmistamiseksi.

Tietoa liikekumppaneille

Jos edustat jotakin Lenovon liikekumppania, voit käydä erityisesti Lenovon liikekumppaneita varten tarkoitetulla Lenovon verkkosivustolla. Saatamme käyttää tällä sivustolla annettua tietoa hallinnoidaksemme ja kehittääksemme liikesuhdettamme sinuun, edustamaasi liikekumppaniin ja yleensäkin Lenovon liikekumppaneihin. Tämä saattaa merkitä esimerkiksi, että käytämme tietojasi lähettääksemme sinulle tietoa Lenovon liikekumppaneille tarkoitetuista ohjelmista. Siihen saattaa sisältyä myös jonkin tietyn tiedon jakaminen muiden liikekumppaneiden kanssa (ottaen huomioon mahdolliset luottamuksellisuutta koskevat velvoitteet), Lenovon asiakkaiden tai mahdollisten asiakkaiden kanssa. Yksittäisen liiketapahtuman tai ohjelman yhteydessä saatamme ottaa sinuun yhteyttä myös asiakastyytyväisyyttä koskevien kyselyjen vuoksi ja markkinatutkimustarkoituksissa.

Lenovon toimittajien hallinnointi

Jos edustat Lenovon toimittajaa, voit käydä erityisesti Lenovon toimittajia varten tarkoitetulla Lenovon verkkosivustolla. Saatamme käyttää tällä sivustolla annettua tietoa käynnistääksemme tai suorittaaksemme liiketoimet kanssasi. Tähän saattaa sisältyä esimerkiksi tietojen jakaminen muiden liiketoimen toteuttamiseen liittyvien Lenovo-organisaation osien, Lenovon liikekumppaneiden, asiakkaiden, kuljetusyritysten, rahalaitosten tai postin tai julkishallinnon viranomaisten kanssa. Voimme käyttää tietoa myös hallinnoidaksemme ja kehittääksemme suhdettamme sinuun, edustamaasi toimittajaan ja/tai muihin Lenovon toimittajiin yleensä.

Lain edellyttämä tietojen luovuttaminen

Huomaa, että joissakin tietyissä olosuhteissa henkilökuntaan saatetaan kohdistaa juridisia tai muita viranomaishaasteita, määräyksiä tai ohjeita. Siksi saatamme luovuttaa henkilötietoja valvoaksemme oikeuksiamme, suojataksemme sinun tai muiden turvallisuutta, tutkiaksemme petosta tai vastataksemme viranomaisten pyyntöihin, kun uskomme vilpittömästi lain edellyttävän jotakin edellä mainitusta.

Lenovon blogit, keskustelufoorumit & chat-foorumit

Huomaa, että jos julkaiset jotakin Lenovon blogissa, keskustelufoorumilla tai chat-foorumilla, lähettämäsi tieto voidaan saattaa laajalti Lenovon sisäisesti tai ulkopuolella muiden blogia, keskustelufoorumia tai chat-foorumia käyttävien henkilöiden saataville. Huomaa myös, että yksittäisiä blogeja, foorumeja ja chat-foorumeja saattavat ylläpitää jotkin muut organisaatiot kuin Lenovo, ja että niihin saatetaan soveltaa lisäsääntöjä ja -ehtoja. Kunkin osallistujan mielipide blogissa, foorumilla tai chat-foorumilla on hänen omansa eivätkä käyttäjien mielipiteet edusta Lenovon mielipidettä.

Muut Lenovon verkkosivustoihin liittyvät ilmoitukset & maailmanlaajuiset käytännöt

Joissakin tapauksissa tietyt Lenovon verkkosivustot saattavat sisältää muita ilmoituksia sivustojen käytöstä ja tietoihin liittyvistä käytännöistä, joita näillä sivustoilla sovelletaan.

Lenovo on globaali organisaatio, johon kuuluu oikeushenkilöitä, liiketoimintaprosesseja, hallintorakenteita ja teknisiä järjestelmiä eri maissa. Tietosuojakäytäntöjemme tarkoitus on suojata henkilötietojasi kaikkialla maailmassa.

Saatamme jakaa henkilötietojasi Lenovon sisäisesti ja siirtää niitä sellaisiin maihin, joissa harjoitamme liiketoimintaa.

Huomaa, että kaikkien maiden yksityisyys- ja tietosuojalait eivät vastaa oman maasi tietosuojalakeja. Lenovo käsittelee tietoa myös tällaisissa maissa tavalla, jota tässä kuvaamme.

Henkilötietojen turvallisuuden & koskemattomuuden suojaaminen

Lenovo panee toimeen asianmukaisia toimenpiteitä ja prosesseja suojatakseen henkilötietosi ja säilyttääkseen tiedon laadun sekä tietoa siirrettäessä että sen vastaanottamisen jälkeen. Käytämme esimerkiksi salausta lähettäessämme arkaluontoisia tietoja, kuten luottokortin numeron helpottaaksemme tietojesi pitämisen turvassa. Jos sinulla on kysyttävää omien henkilötietojesi suojauksesta, voit lähettää meille sähköpostia osoitteeseen privacy@lenovo.com.

Tietojen täydentäminen

Aika ajoin saatamme täydentää Lenovon verkkosivuston kautta meille antamiasi tietoja muista lähteistä saamillamme tiedoilla, joita saattavat olla esimerkiksi osoitteesi varmentamiseen käytettävät tiedot tai muut saatavissa olevat, yrityksiä koskevat tiedot. Tämä auttaa meitä pitämään kokoamamme tiedon täsmällisenä ja tarjoamaan parempaa palvelua.

Toimittajien käyttö

Joissakin tapauksissa Lenovo ulkoistaa tiedon kokoamisen, käytön, analysoinnin ja muun käsittelyn toimittajille. Lenovon käytäntö on, että tällaisilta toimittajilta edellytetään tiedon käsittelyä Lenovon omien käytäntöjen mukaisesti.

Tietojen säilyttäminen

Säilytämme tietojasi niin pitkään kuin tilisi on aktiivinen tai niin pitkään kuin on tarpeen tarjotaksemme sinulle palveluja. Säilytämme tietojasi myös niin pitkään kuin on tarpeen noudattaaksemme soveltuvia lakisääteisiä velvollisuuksia ratkaistaksemme kiistat ja valvoaksemme sopimuksiamme.

Sulautumat & yrityskaupat

Strategisista tai muista liiketoiminnallisista syistä, saattaa syntyä erityisiä olosuhteita, kun Lenovo päättää myydä, ostaa, sulauttaa tai muutoin järjestellä liiketoimintojaan uudelleen joissakin maissa, ja sinulle ilmoitetaan sähköpostitse ja/tai näkyvästi esillä olevalla ilmoituksella verkkosivustollamme mistä tahansa omistajuuden muutoksesta tai henkilötietojesi käytöstä, samoin kuin mistä tahansa valinnan mahdollisuuksista, joita sinulla saattaa olla henkilötietojesi suhteen. Tällaiseen tapahtumaan saattaa sisältyä henkilötietojen luovuttaminen mahdolliselle tai todellisille ostajille tai sellaisten vastaanottaminen myyjiltä. Lenovon käytäntönä on huolehtia tiedon asianmukaisesta suojaamisesta tällaisissa tapahtumissa.

Evästeiden, verkkojäljitteiden &ja niihin liittyvien teknologioiden käyttö Lenovolla

Lenovon sivustolla, kuten useimmilla muillakin verkkosivustoilla, eräitä tiettyjä tietoja kerätään automaattisesti ja varastoidaan lokitiedostoihin. Joskus keräämme verkkosivustoillemme kohdistuneista vierailuista tietoa, jota ei voi liittää yksittäiseen henkilöön auttaaksemme tarjoamaan parempaa asiakaspalvelua. Seuraamme esimerkiksi, millä verkkotunnuksilla ihmiset käyvät, ja mittaamme myös kävijämääriä Lenovon verkkosivustoilla, mutta teemme tämän kuitenkin siten, ettei tieto pysyy tunnistamattomana. Tätä tietoa kutsutaan joskus clickstream-tiedoiksi. Lenovo tai muut Lenovoa edustavat tahot saattavat käyttää tätä tietoa analysoidakseen trendejä ja tilastotietoja ja auttaakseen meitä tarjoamaan parempaa asiakaspalvelua.

Kun kokoamme henkilötietoa sinusta tapahtuman yhteydessä, saatamme myös koota tietoja tapahtumasta muodossa, jossa sitä ei voi liittää henkilöön ja yhdistää ne muihin vastaaviin tietoihin, kuten clickstream-tietoihin. Tätä tietoa käytetään ja analysoidaan ainoastaan kokonaisuuksien tasolla auttaen meitä selvittämään trendejä ja käyttäytymismalleja. Tietoja ei tarkastella yksilötasolla. Jos et halua, että tapahtumatietojasi käytetään tällä tavalla, voit poistaa evästeesi käytöstä.

Kokoamme edellisissä kohdissa mainitut tiedot käyttämällä erilaisia teknologioita, joista yhtä kutsutaan nimellä "evästeet”. Eväste on pieni tiedosto, jonka verkkosivusto voi lähettää selaimellesi ja joka tallennetaan tietokoneellesi anonyymina tunnisteena, joka tunnistaa tietokoneesi, muttei sinua. Joillakin Lenovon sivuilla käytetään evästeitä, joiden lähettäjänä on Lenovo tai jokin sen kolmatta osapuolta edustavista toimittajista, tai muita teknologioita, kuten JavaScript-teknologiaa ja etag-tunnisteita, jotta voisimme palvella sinua paremmin palatessasi uudelleen verkkosivustolle. Kaikissa selaimissa on asetukset, joiden avulla voit ottaa evästeet kokonaan pois käytöstä tai saada ilmoituksen, kun sivusto haluaa sellaisen tallentaa. Muista, että joillakin sivustoilla evästeiden poistaminen käytöstä saattaa rajoittaa pääsyäsi joihinkin tiettyihin osiin.

Joillakin Lenovon verkkosivustoilla käytetään myös verkkojäljitteitä tai muita teknologioita, kuten JavaScript-teknologiaa ja etag-tunnisteita, jotta voisimme mukauttaa näitä sivustoja ja tarjota parempaa asiakaspalvelua. Näitä teknologioita saattaa olla käytössä Lenovon verkkosivustoin sivuilla. Kun vierailija käy sivuilla, vierailusta luodaan ilmoitus, jota ei voi liittää henkilöön ja jota me tai toimittajamme saattavat käsitellä. Nämä verkkojäljitteet toimivat yleensä yhdessä evästeiden kanssa. Jos estät evästeiden käytön, verkkojäljitteet ja muut teknologiat jäljittävät yhä käynnit näillä sivuilla, mutta niiden luomia ilmoituksia ei voida yhdistää muuhun henkilöön liittymättömään evästetietoon, ja ne sivuutetaan.

Lisäksi käytämme LSO-objekteja (local storage objects), kuten HTML5:tä, tallentaaksemme sisältötietoa ja mieltymyksiä. Kolmannet osapuolet, joiden kanssa teemme yhteistyötä tarjotaksemme sivustollamme joitakin tiettyjä ominaisuuksia tai näyttääksemme verkkoselailutapahtumiisi perustuvia mainoksia, käyttävät myös LSO-objekteja, kuten HTML5:tä, kootakseen ja tallentaakseen tietoa. Monissa selaimissa on omat hallintatyökalut HTML5- ja LSO-objektien poistamiseen.

Verkkomainonta

Saatamme tehdä yhteistyötä kolmannen osapuolen kanssa joko näyttääksemme mainoksia verkkosivustoillamme tai hallitaksemme mainontaamme muilla kuin Lenovon omilla sivustoilla. Me, tai kolmatta osapuolta edustavat kumppanimme, saatamme käyttää evästeitä tai muita teknologioita kootaksemme tietoa toiminnastasi verkkosivustolla ja tarjotaksemme sinulle kiinnostukseesi perustuvia mainoksia. Jos et halua, että tätä tietoa käytetään kiinnostukseesi perustuvien mainosten tarjoamiseen, voit kieltäytyä siitä. Saat edelleen yleismainoksia.

Mukautettu URL-osoite

Joskus saatamme yksilöllistää ja mukauttaa verkkosivustoja joillekin tietyille kävijöille. Jos käyt jollakin näistä sivustoista, saatat huomata, että niitä on mukautettu siten, että niissä on viittauksia tuotteisiin ja/tai palveluihin, joista uskomme sinun olevan kiinnostunut edellisen Lenovoon liittyvän toimintasi ja meille antamasi tiedon perusteella. Kun käyt näillä verkkosivustoilla, saatamme kerätä tietoja käynnistäsi mukauttaaksemme sivuston paremmin kiinnostuksesi mukaiseksi. Kutsu käydä jollakin näistä verkkosivustoista saatetaan esittää mukautetun URL -osoitteen muodossa sähköpostiviestissä, ilmoituksena verkkosivuston kirjautumissivulla tai kun kirjaudut jollekin tietylle verkkosivustolle.

Jos päätät käydä jollakin näistä verkkosivustoista, suostut siihen, että Lenovo kerää tietoja käynneistäsi ja että se yhdistetään muihin tietoihin sinusta ja suhteestasi Lenovoon. Jos et halua, että tietojasi käytetään tällä tavalla, älä hyväksy kutsua käydä tällaisilla sivustoilla.

Lasten tietosuoja

Lenovon verkkosivustot on tarkoitettu aikuisille ja vähintään 13-vuotiaille lapsille, joilla on vanhempiensa tai laillisten huoltajiensa lupa käyttää niitä. Vältämme tietojen keräämistä alle 13-vuotiailta lapsilta, ja poistamme tällaiset tiedot heti sellaisia havaitessamme. Kehotamme myös vanhempia valvomaan lastensa Internetin käyttöä aktiivisesti.

Tietosuojateknologia

Teknologian avulla voit hallita henkilötietojasi entistä paremmin. Hyödyllisiä lähteitä ja katsaus tietosuojaan liittyvistä työvälineistä löytyy Privacy Alliancen verkkosivustolla. Huomaa, että Lenovo ei ole virallisesti arvioinut näitä työvälineitä.

Linkit muille kuin Lenovon verkkosivustoille

Lenovon verkkosivustot saattavat sisältää linkkejä muille verkkosivustoille. Lenovo ei ole vastuussa näiden muiden verkkosivujen tietosuojakäytännöistä tai sisällöstä.

Asiakkaiden mielipiteet

Lenovo julkaisee joskus sivustollaan tyytyväisten asiakkaidensa henkilökohtaisia mielipiteitä ja muita suosituksia. Voimme suostumuksellasi julkaista mielipiteesi ja nimesi. Jos haluat päivittää mielipidettäsi tai poistaa sen, voit lähettää meille sähköpostia osoitteeseen privacy@lenovo.com.

Sosiaalisen median ominaisuudet & widgetit

Verkkosivustollamme on sosiaalisen median ominaisuuksia ja linkkejä, kuten sosiaalisen median palkki, joka sisältää linkkejä Lenovon profiileihin kyseisillä sivulla (esim. Lenovon sivu Facebookissa, Lenovon syöte Twitterissä). Nämä toiminnot saattavat kerätä IP-osoitteesi ja tiedon siitä, millä sivustomme sivuilla käyt, ja ne saattavat asentaa tietokoneellesi evästeen mahdollistaakseen toimintojen asianmukaisen toiminnan. Sosiaalisen median ominaisuuksia ja widgetejä hallinnoi kolmas osapuoli tai niitä hallinnoidaan suoraan sivustoltamme. Näitä toimintoja koskevaan toimintaasi sovelletaan asianomaisen toiminnon tarjoavan yrityksen tietosuojakäytäntöä.

Kehykset & jonkun muun ylläpitämät sivustot

Joillakin sivuistamme käytetään kehystekniikoita, joiden avulla tarjotaan kumppaneidemme sisältöä ja säilytetään samalla oman sivustomme ulkoasu ja käyttötuntuma. Lisäksi tiettyjä Lenovo-brändättyjä verkkosivustoja saattavat käyttää kolmannet osapuolet, ja ne on saatettu merkitä ylläpitäjään viittaavalla "powered-by"-logolla. Huomaa, että tällaisiin sivustoihin saatetaan soveltaa kumppaniemme tietosuojakäytäntöjä ja menettelytapoja Lenovon tai Lenovo.comin tietosuojakäytäntöjen ja menettelytapojen sijaan.

Yhteydenotto Lenovon tietosuojaohjelmaan liittyen

Jos sinulla on kysyttävää tästä lausunnosta, voit ottaa yhteyttä Lenovoon tietosuojalomakkeellamme (Privacy Submission Form) tai postitse osoitteeseen Lenovo 1009 Think Place, Morrisville, North Carolina, USA 27560.

Jos haluat itsellesi jäljennöksen joistakin tietyistä Lenovolle antamistasi tiedoista tai jos havaitset tietojen olevan virheellisiä ja haluaisit meidän korjaavan niitä tai jos haluat pyytää henkilötietojesi poistamista, voit lähettää meille sähköpostia osoitteeseen privacy@lenovo.com.

Ennen kuin Lenovo voi tarjota sinulle mitään tietoa tai korjata epätarkkuuksia, saatamme kuitenkin pyytää sinua todistamaan henkilöllisyytesi ja antamaan muuta tietoa avuksemme vastaamaan pyyntöösi. Pyrimme vastaamaan kohtuullisen ajan kuluessa.

Tätä verkkosivustoa ylläpitää Lenovo tai jokin sen maailmanlaajuisista tytäryhtiöistä.