Lenovo Integritet - Sverige

 

Sekretessinformation

   

Din sekretess är viktig för Lenovo. Den meningen sammanfattar hur informationen på Lenovos webbplatser hanteras, inklusive vilken sorts information som samlas och spåras, hur informationen används och med vilka informationen delas.

Personuppgifter
Användning av underleverantörer
Använda och dela personuppgifter
Sammanslagningar och förvärv
Uppfylla din begäran om transaktion
Cookies, Web Beacons och andra tekniker
Användning i marknadsföringssyfte
Övervakning av servicekvalitet
Lenovos Human Resources-webbplatser (inklusive Rekrytering)
Online-reklam
Information för Business Partners
Personanpassad URL-länk
Lenovos leverantörsadministration
Utlämnande av uppgifter som krävs av lag
Lenovos diskussionsforum och chat-rum
Sekretessteknik
Andra meddelanden på Lenovos webbplatser
Länkar till webbplatser som inte är Lenovos
Våra globala sekretessrutiner
Meddelande om ändringar
Uppgifternas säkerhet och kvalitet
Sekretessfrågor och access
Komplettering av uppgifter
 

Personuppgifter

I allmänhet kan du besöka Lenovos på Internet utan att tala om för oss vem du är och utan att lämna några personuppgifter. Men det finns tillfällen då vi eller våra partners kan behöva uppgifter om dig.

Det finns flera olika situationer då du kan välja att lämna personuppgifter. Du vill t.ex. kanske ge oss ditt namn och din adress eller e-postadress så att vi ska kunna svara dig, behandla en order eller förse dig med en prenumeration. Du kanske ger oss dina kreditkortsuppgifter för att kunna köpa något från oss eller en beskrivning av din utbildning och arbetslivserfarenhet i samband med att du söker en tjänst hos Lenovo. Vi vill att du ska veta hur vi kommer att använda den informationen innan vi får den av dig, och om du meddelar oss att du inte vill att vi ska använda informationen för annan kontakt med dig utöver att uppfylla din begäran, respekterar vi det. Om du ger oss någon annans personuppgifter, t.ex. en familjemedlems eller kollegas, förmodar vi att du har den personens tillåtelse att göra det.

Tillbaka till toppen  Tillbaka till toppen
Använda och dela personuppgifter

I följande avsnitt beskrivs närmare hur Lenovo kan använda dina personuppgifter och med vilka vi kan tänkas dela dem. Beroende på vilken sorts Lenovo-webbplats du besöker kan ett eller fler av avsnitten gälla. Om du t.ex. beställer en produkt från en Lenovo-webbplats, kommer dina uppgifter att hanteras på det sätt som beskrivs i avsnitt som Uppfylla din begäran om transaktion och Användning i marknadsföringssyfte.

Tillbaka till toppen  Tillbaka till toppen
Uppfylla din begäran om transaktion

Om du beställer något från en Lenovo-webbplats, t.ex. en produkt eller en tjänst, specifikt marknadsföringsmaterial eller om du vill att vi ringer upp, kommer vi att använda dina uppgifter för att kunna uppfylla din begäran. För att vi ska kunna göra det, kan vi behöva lämna ut uppgifterna till andra, t.ex. andra delar av Lenovo, Lenovos Business Partners, finansinstitut, transportfirmor, post- eller statliga myndigheter (t.ex. tullmyndigheter) som är involverade för att begäran ska kunna uppfyllas. I samband med en transaktion kan vi också kontakta dig som en del i våra kundnöjdhetsundersökningar eller för marknadsundersökningsändamål.

Tillbaka till toppen  Tillbaka till toppen
Användning i marknadsföringssyfte

De uppgifter du lämnar till Lenovo på vissa Lenovo-webbplatser kan också användas av Lenovo och av utvalda tredje parter i marknadsföringssyfte. Innan vi använder dem, kommer vi emellertid att ge dig möjlighet att välja om du vill att dina uppgifter ska kunna användas på det sättet.

Tillbaka till toppen  Tillbaka till toppen
Lenovos Human Resources-webbplatser (inklusive Rekrytering)

I samband med en platsansökan eller förfrågan, oavsett om platsen utannonserats på en Lenovo-webbplats eller någon annanstans, kan du lämna uppgifter om dig själv till oss, t.ex. en meritförteckning eller CV. Vi kan använda dessa uppgifter inom Lenovo och dess närstående enheter i syfte att behandla platsansökan eller förfrågan. Om du inte meddelar oss annorlunda, kommer vi att behålla uppgifterna för eventuella framtida behov. Om du inte meddelar oss annorlunda, kommer vi att behålla uppgifterna för eventuella framtida behov.

Tillbaka till toppen  Tillbaka till toppen
Information för Business Partners

Om du representerar en Lenovo Business Partner, kan du besöka en Lenovo-webbplats som är avsedd för Lenovo Business Partners. Vi kan använda uppgifter du lämnar på den webbplatsen för att administrera och utveckla våra affärsrelationer med dig, den Business Partner du representerar och Lenovos Business Partners i allmänhet. Detta kan exempelvis innebära att vi använder dina uppgifter för att skicka information till dig om Lenovo Business Partner-program. Det kan också innebära att viss information delas med andra Business Partners (i enlighet med eventuella befintliga förpliktelser om sekretess), eller Lenovos nuvarande eller tilltänkta kunder. I samband med en transaktion eller ett program kan vi också kontakta dig som en del i våra kundnöjdhetsundersökningar eller för marknadsundersökningsändamål.

Tillbaka till toppen  Tillbaka till toppen
Lenovos leverantörsadministration

Om du representerar en Lenovo-leverantör, kan du besöka en Lenovo-webbplats som är avsedd för användning av Lenovos leverantörer. Vi kan använda de uppgifter som du lämnat på den webbplatsen i samband med att vi ämnar utföra eller genomför en transaktion med dig. Detta kan exempelvis innebära att uppgifterna sprids till andra avdelningar inom Lenovo, Lenovos Business Partners, kunder, transportfirmor, finansinstitut, post- eller statliga myndigheter som är involverade för att begäran ska kunna uppfyllas. De kan också användas för att administrera och utveckla våra relationer med dig, den leverantör du representerar och/eller andra Lenovo-leverantörer i allmänhet.

Tillbaka till toppen  Tillbaka till toppen
Lenovos diskussionsforum och chat-rum

Om du deltar i ett av Lenovos diskussionsforum eller chat-rum, bör du vara medveten om att de uppgifter du lämnar där kommer att göras tillgängliga för ett brett spektrum av personer, såväl inom som utanför Lenovo, som har access till detta diskussionsforum eller chat-rum. Observera dessutom att individuella forum och chat-rum kan ha ytterligare regler och villkor. Deltagarnas åsikter i ett forum eller chat-rum är deras egna och ska inte anses återspegla Lenovos åsikter.

Tillbaka till toppen  Tillbaka till toppen
Andra meddelanden på Lenovos webbplatser

I vissa fall kan en del Lenovo-webbplatser innehålla andra meddelanden om hur de ska användas och om hur uppgifter hanteras på de webbplatserna.

Tillbaka till toppen  Tillbaka till toppen
Våra globala sekretessrutiner

Lenovo är en global organisation med juridiska enheter, affärsprocesser, administrativa strukturer och tekniska system som överskrider nationsgränser.
Våra sekretessrutiner har utformats för att ge skydd åt dina personuppgifter, över hela världen.

Vi kan tänkas lämna dina uppgifter vidare inom Lenovo, och låta dem gå till länder där vi gör affärer.

I vissa länder kan det juridiska skyddet av dina uppgifter vara sämre. Även i dessa länder hanterar Lenovo uppgifterna på det sätt som beskrivs här.

Tillbaka till toppen  Tillbaka till toppen
Uppgifternas säkerhet och kvalitet

Vi avser att skydda dina personuppgifter och upprätthålla deras kvalitet. Vi implementerar lämpliga åtgärder och processer, såsom att använda kryptering då viss känslig information överförs, för att kunna hålla dina uppgifter skyddade och att upprätthålla deras kvalitet.

Tillbaka till toppen  Tillbaka till toppen
Komplettering av uppgifter

Ibland kan vi behöva komplettera uppgifter som du ger oss via en Lenovo-webbplats med information från andra källor, t.ex. information som bekräftar din adress eller annan tillgänglig information om företag. Det hjälper oss att upprätthålla korrektheten i vår information och att ge bättre service.

Tillbaka till toppen  Tillbaka till toppen
Användning av underleverantörer

I vissa fall använder sig Lenovo av underleverantörer för insamling, användning, analys och bearbetning av information å Lenovos vägnar. Lenovo kräver alltid att dessa underleverantörer hanterar informationen på ett sätt som överensstämmer med Lenovos policy.

Tillbaka till toppen  Tillbaka till toppen
Sammanslagningar och förvärv

Av strategiska eller andra affärsmässiga skäl kan det uppstå omständigheter då Lenovo beslutar sig för att sälja, köpa, slå samman eller på annat sätt omorganisera verksamheter i vissa länder. En sådan transaktion kan innebära att personuppgifter lämnas ut till potentiella eller faktiska köpare, eller att vi mottar den från säljaren. Lenovo strävar efter att uppnå ett lämpligt skydd av uppgifter vid dylika transaktioner.

Tillbaka till toppen  Tillbaka till toppen
Cookies, Web Beacons och andra tekniker

Ibland samlar vi in icke-identifierbar information från besök på våra webbplatser, vilket kan hjälpa oss att ge bättre kundservice. Vi håller t.ex. reda på vilka domäner besöken kommer ifrån, och vi mäter också besöksaktiviteten på Lenovos webbplatser, men vi gör det på sätt som gör så att informationen inte kan identifieras. Denna information kallas ibland ”clickstream-data”. Lenovo, eller andra å Lenovos vägnar, kan använda dessa data för att analysera trender och statistik och för att hjälpa oss att ge bättre kundservice.
När vi inhämtar personuppgifter från dig vid en transaktion, kan vi dessutom extrahera en del av informationen om transaktionen i ett icke-identifierbart format och kombinera den med annan icke-identifierbar information såsom clickstream-data. Informationen används och analyseras bara på gruppnivå, för att hjälpa oss att förstå trender och mönster. Informationen granskas inte på individnivå. Om du inte vill att dina transaktionsuppgifter används på detta sätt, kan du inaktivera dina cookies.

Vi samlar den information vi nämt ovan genom att använda olika tekniker, inklusive en som kallas "cookies". En cookie är en viss mängd data som en webbplats kan skicka till din webbläsare, som sedan kan lagras på din dator som en anonym märkning som identifierar din dator, men inte dig. En del Lenovo-sidor använder cookies, som skickats av Lenovo eller dess tredjepartsleverantörer, eller andra tekniker för att kunna ge dig bättre service när du återkommer till webbplatsen. I din webbläsare kan du ange att du vill bli meddelad innan du tar emot en cookie, så att du kan välja om du ska acceptera den eller inte. Du kan också ställa in webbläsaren så att den avvisar cookies. Om du gör det kan det emellertid hända att vissa webbplatser inte fungerar korrekt.

En del Lenovo-webbplatser använder också Web beacon eller andra tekniker för att kunna anpassa webbplatserna så att de ger bättre kundservice. Dessa tekniker kan tillämpas på ett antal sidor på Lenovos webbplatser. Då en besökare går in på dessa sidor, genereras ett icke-identifierbart meddelande om besöket som kan bearbetas av oss eller av våra leverantörer. Web beacons samverkar vanligtvis med cookies. Om du inte vill att dina cookie-uppgifter ska kunna associeras till dina besök på dessa sidor, kan du ställa in din webbläsare så att den avvisar cookies.

Om du inaktiverar cookies kommer Web beacon och andra tekniker fortfarande att upptäcka besök på dessa sidor, men de meddelanden de genererar kan inte associeras till andra icke-identifierbara cookie-uppgifter och lämnas utan anmärkning. Mer information finns i "How to work with Cookies".

Tillbaka till toppen  Tillbaka till toppen
Övervakning av servicekvalitet

Vissa webbtransaktioner kan också medföra att du ringer oss eller att vi ringer dig. Observera att det är praxis hos Lenovo att granska och i vissa fall spela in sådana samtal för personalutbildnings- eller kvalitetssäkringsändamål.

Tillbaka till toppen  Tillbaka till toppen
Online-reklam

Vissa företag hjälper oss att leverera interaktiv reklam on-line, t.ex. banners. Dessa företag kan samla och använda information om kunder för att hjälpa oss att bättre förstå vilka erbjudanden, kampanjer och typer av reklam som våra kunder tilltalas mest av. Efter att informationen samlats in sammanställs den, så att den inte direkt kan knytas till en specifik individ. Om du emellertid skulle föredra att dessa företag inte samlar in sådan information, kan du besöka www.networkadvertising.org och följa anvisningarna för att välja bort detta.

Tillbaka till toppen  Tillbaka till toppen
Personanpassad URL-länk

Vid behov kan vi personanpassa och skräddarsy webbplatser för vissa besökare. Om du besöker en av dessa webbplatser, kanske du märker att den specialanpassats med referenser till produkter och/eller tjänster som vi tror att du är intresserad av, baserat på dina tidigare relationer med Lenovo och den information du har gett oss. Medan du besöker de här webbsidorna, kan vi samla information om ditt besök så att vi bättre kan anpassa webbplatsen efter dina intressen. En inbjudan att besöka en av de här webbplatserna presenteras oftast som en personanpassad URL i ett e-postmeddelande, ett meddelande på registreringssidan på en webbplats eller som svar då du loggar in på en viss webbplats.

Om du väljer att besöka en av dessa webbplatser, godtar du att Lenovo samlar information om dina besök samt att informationen samkörs med annan information om dig och dina relationer med Lenovo. Om du inte vill att dina uppgifter ska användas på detta sätt ska du inte acceptera inbjudan att besöka de här webbplatserna.

Tillbaka till toppen  Tillbaka till toppen
Utlämnande av uppgifter som krävs av lag

Observera att det under vissa omständigheter är möjligt att personuppgifter måste lämnas ut i enlighet med rättslig eller annan myndighets förordning, föreläggande eller beslut.

Tillbaka till toppen  Tillbaka till toppen
Sekretessteknik

Tekniken kommer att ge dig större och större kontroll över dina personuppgifter. Det finns produkter och tjänster som kan hjälpa dig att kontrollera dina personuppgifter medan du är på webben. Se vidare under http://www.privacyalliance.org/resources/rulesntools.shtml för en översikt över en mängd sekretessverktyg. Observera att Lenovo inte formellt har utvärderat dessa verktyg.

Tillbaka till toppen  Tillbaka till toppen
Länkar till webbplatser som inte är Lenovos

Lenovo-webbplatser kan innehålla länkar till andra webbplatser. Lenovo ansvarar inte för sekretessrutinerna eller innehållet på sådana webbsidor.

Tillbaka till toppen  Tillbaka till toppen
Meddelande om ändringar

Detta sekretessdokument uppdaterades senast den 30 april 2005. Ett meddelande kommer att finnas på vår webbplats startsida i 30 dagar varje gång som detta sekretessdokument ändrats på ett väsentligt sätt.

Tillbaka till toppen  Tillbaka till toppen
Sekretessfrågor och access

Om du har frågor om detta dokument, kan du skicka e-post till Lenovos webbplatssamordnare. Adressen är privcy@lenovo.com. Du kan också kontakta oss på den adressen om du har frågor om Lenovos hantering av dina uppgifter.
Om du vill få en kopia av någon information som du lämnat till Lenovo, eller om du märker att informationen är felaktig och skulle vilja att vi rättar den, kontakta oss på accreq@us.lenovo.com.

Men innan Lenovo kan ge dig någon information eller rätta felaktiga uppgifter, kanske vi ber dig att verifiera din identitet och om annan information som kan hjälpa oss att betjäna dig. Det är vår strävan att svara inom rimlig tid.
Om du har frågor eller synpunkter som rör webbplatsens sekretessdokument, skicka dem till Lenovo på: privcy@lenovo.com.

Denna webbplats underhålls av Lenovo eller något av dess dotterbolag runt om i världen.

Använd knappen Tillbaka på din webbläsare eller stäng det här fönstret om du vill återgå till den sida där du befann dig.

Tillbaka till toppen  Tillbaka till toppen