Personvernopplysninger

   

Ditt personvern er viktig for Lenovo. Denne erklaringen omfatter informasjonspraksis for Lenovos nettsider, og inkluderer både hva slags informasjon som er samlet og sporet, hvordan informasjonen brukes og hvem informasjonen deles med.

Personlige opplysninger
Bruk av leverandører
Bruke og dele personlige opplysninger
Fusjoner og oppkjøp
Oppfylle din transaksjonsforespørsel
Cookies, informasjonskapsler og andre teknologier
Bruk i markedsføring
Overvåking av servicekvalitet
Lenovos personal-nettsider (inkluderer rekruttering)
Elektronisk reklame
Informasjon for forretningspartnere
Personalisert URL-link
Lenovos leverandøradministrasjon
Informasjon som kreves av lov
Lenovos diskusjonsfora og chatrom
Personvernteknologi
Andre meldinger på Lenovos nettside
Linker til ikke-Lenovo-nettsider
Vår globale praksis
Kunngjøringer om endringer
Informasjonssikkerhet og -kvalitet
Spørsmål om personvern og tilgang
Supplerende informasjon
 

Personlige opplysninger

Du kan vanligvis besøke Lenovo på internett uten å oppgi hvem du er eller gi personlige opplysninger om deg selv. Det vil imidlertid forekomme at vi eller våre partnere kan ha behov for informasjon fra deg.

Du kan velge å gi oss personlige opplysninger i ulike situasjoner. Du kan gi oss informasjon som for eksempel navn og adresse eller e-postadresse for at vi skal kunne ta kontakt med deg, for å behandle en ordre eller gi deg abonnement. Du kan oppgi dine kredittkortopplysninger når du vil kjøpe noe av oss eller gi en beskrivelse av din utdanning og arbeidserfaring i forbindelse med en ledig stilling i Lenovo som du ønsker å bli vurdert til. Vi vil informere deg om hvordan vi tenker å bruke denne informasjon før vi får den fra deg. Hvis du sier at du ikke vil vi skal bruke denne informasjonen til å ta kontakt med deg på et senere tidspunkt utover det å oppfylle din forespørsel, vil vi respektere ditt ønske. Hvis du gir oss personlig informasjon om noen andre, som for eksempel en ektefelle eller arbeidskollega, antar vi at du har deres tillatelse til det.

Tilbake til toppen Tilbake til toppen
Bruke og dele personlige opplysninger

Avsnittene nedenfor beskriver mer detaljert hvordan Lenovo kan bruke dine personlige opplysninger og hvem de kan dele dem med. Avhengig av hvilken type Lenovo-nettside du er inne på, kan en eller flere av avsnittene gjelde. Hvis du for eksempel bestiller et produkt fra en Lenovo-nettside, vil informasjonen bli behandlet som beskrevet i avsnitt som "Oppfylle din transaksjonsforespørsel og Bruk til markedsføring."

Tilbake til toppen Tilbake til toppen
Oppfylle din transaksjonsforespørsel

Hvis du sender en forespørsel fra en av Lenovos-nettsider, for eksempel et produkt eller en tjeneste, tilbakeringing eller spesifikt markedsmateriale, bruker vi informasjonen du gir for å oppfylle din forespørsel. For å gjøre dette kan vi dele informasjon med andre, andre deler av Lenovo - for eksemepl Lenovos forretningspartnere, finansinstitusjoner, rederier, postvesen eller andre statlige bedrifter (for eksempel tollvesenet) - som er involvert i oppgaven. I forbindelse med en transaksjon kan vi også kontakte deg som en del av våre kundetilfredshetsundersøkelser eller i forbindelse med markedsundersøkelser.

Tilbake til toppen Tilbake til toppen
Bruk i markedsføring

Informasjonen du gir til Lenovo på noen av nettsidene våre kan også brukes av Lenovo og utvalgte tredjeparter i markedsføringsøyemed. Før vi eventuelt gjør det, vil vi imidlertid gi deg mulighet til å velge om opplysningene dine skal kunne brukes på denne måten.

Tilbake til toppen Tilbake til toppen
Lenovos personal-nettsider (inkluderer rekruttering)

I forbindelse med jobbsøknad eller jobbforespørsel, enten det er annonsert på en av Lenovos nettsider eller andre steder, kan du gi oss opplysninger om deg selv, for eksempel en CV. Vi kan bruke disse opplysningene i hele Lenovo og tilknyttede selskaper med det formål å vurdere deg for ansettelse eller oppfylle din forespørsel. Vi vil bevare opplysningene til senere referanse med mindre du ber oss om å ikke gjøre dette.

Tilbake til toppen Tilbake til toppen
Informasjon for forretningspartnere

Hvis du representerer en Lenovo forretningspartner, kan du se en av Lenovos-nettsider som er beregnet spesielt på Lenovo forretningspartnere. Vi kan bruke opplysningene som er gitt på denne siden for å administrere og utvikle vår forretningsrelasjon med deg, forretningspartneren du representerer, og Lenovos forretningspartnere generelt. Dette kan for eksempel innebære at opplysningene dine brukes til å sende deg detaljer om Lenovo forretningspartnerprogrammer. Det kan også innebære at enkelte opplysninger deles med andre forretningspartnere (underlagt eventuelle konfidensialitetsavtaler som kan foreligge) eller Lenovo-kunder eller potensielle kunder. I forbindelse med en bestemt transaksjon eller et program kan vi også kontakte deg som en del av våre kundetilfredshetsundersøkelser eller i forbindelse med markedsundersøkelser.

Tilbake til toppen Tilbake til toppen
Lenovos leverandøradministrasjon

Hvis du representerer en Lenovo-leverandør, kan du gå til en Lenovo-nettside som er beregnet spesielt til bruk av Lenovo-leverandører. Vi kan bruke opplysningene som er gitt på den siden i forbindelse med at vi inngår eller utfører en transaksjon med deg. Dette kan for eksempel innebære deling av opplysninger med andre deler av Lenovo, Lenovos forretningspartnere, kunder, rederier, finansinstitusjoner, postvesen eller statlige bedrifter som er involvert i oppfyllelsen av forespørsler. De kan også brukes til å administrere og utvikle vårt forhold til deg, leverandøren du representerer og/eller andre Lenovo-leverandører.

Tilbake til toppen Tilbake til toppen
Lenovos diskusjonsfora og chatrom

Hvis du deltar i en av Lenovos diskusjonsfora eller et chatrom, skal du være oppmerksom på at opplysningene du gir der vil være tilgjengelige for andre, innenfor så vel som utenfor Lenovo, som har tilgang til det diskusjonsforumet eller chatrommet. Vær også klar over at individuelle diskusjonsfora og chatrom kan ha andre regler og betingelser. Hver deltagers mening i et forum eller chatrom er individuelt betinget og må ikke oppfattes å avspeile Lenovos eget ståsted.

Tilbake til toppen Tilbake til toppen
Andre meldinger på Lenovos nettside

I noen tilfeller kan spesifikke Lenovo-nettsider inneholde andre meldinger om deres bruk og informasjonspraksis enn det som gjelder på de siden.

Tilbake til toppen Tilbake til toppen
Vår globale praksis

Lenovo er en global organisasjon med juridiske enheter, forretningsprosesser, ledelsesstrukturer og tekniske systemer som krysser grenser.
Vår personvernpraksis er utviklet for å beskytte dine personlige opplysninger over hele verden.

Vi kan dele dine personlige opplysninger innenfor Lenovo og sende til land i verden der vi driver virksomhet.

Noen land kan gi mindre juridisk beskyttelse i forhold til opplysningene dine. I slike land vil Lenovo likevel behandle opplysningene slik vi beskriver her.

Tilbake til toppen Tilbake til toppen
Informasjonssikkerhet og -kvalitet

Vi har til hensikt å beskytte dine personlige opplysninger og ivareta dens kvaliteten. Vi implementerer egnede tiltak og prosesser, som for eksempel bruk av kryptering når vi sender enkelte typer sensitiv informasjon, for å hjelpe oss å sikre informasjonen din og bevare kvaliteten.

Tilbake til toppen Tilbake til toppen
Supplerende informasjon

Fra tid til annen kan vi supplere informasjonen du gir oss via en av Lenovos-nettsider med informasjon fra andre kilder, for eksempel informasjon som bekrefter din adresse eller annen tilgjengelig informasjon om virksomhetene. Dette er for å hjelpe oss å opprettholde nøyaktigheten ved de opplysningene vi innhenter, samt hjelpe oss å yte bedre service.

Tilbake til toppen Tilbake til toppen
Bruk av leverandører

I noen tilfeller bruker Lenovo leverandører til å innhente, bruke, analysere og ellers behandle informasjon på sine vegne. Det er Lenovos praksis å kreve at slike leverandører behandler informasjon i overensstemmelse med Lenovos personvern.

Tilbake til toppen Tilbake til toppen
Fusjoner og oppkjøp

Det kan være omstendigheter der Lenovo bestemmer seg for å selge, kjøpe, fusjonere eller omstrukturere virksomheten i noen land på andre måter, enten det er av strategiske eller andre forretningsmessige årsaker. En slik transaksjon kan medføre formidling av personlig informasjon til potensielle, faktiske kjøpere eller motta den fra selgere. Det er Lenovos praksis å søke egnet beskyttelse av informasjon i slike typer transaksjoner.

Tilbake til toppen Tilbake til toppen
Cookies, informasjonskapsler og andre teknologier

Det hender vi innhenter ikke-identifiserbar informasjon fra besøk på våre nettsider for å hjelpe oss til å yte bedre kundeservice. Vi holder for eksempel oversikt over domenene som personer besøker oss fra, og måler gjesteaktivitet på Lenovos-nettsider. Men vi gjør det på slike måter at informasjonen ikke kan identifiseres. Denne informasjonen kalles "clickstream-data". Lenovo eller andre kan på Lenovos vegne bruke denne dataen til å analysee trender og statistikk og til å hjelpe oss å yte bedre kundeservice.

Når vi innhenter personlige opplysninger fra deg i en transaksjon, kan vi også trekke ut informasjon, om transaksjonen i et format som gjør det umulig å identifisere informasjonen og kombinere den med annen ikke-identifiserbar informasjon som for eksempel clickstream-data. Denne informasjonen brukes og analyseres kun på samlet nivå for å hjelpe oss å forstå trender og utvikling. Denne informasjonen blir ikke gått gjennom på et individuelt plan. Hvis du ikke ønsker at dine transaksjonsopplysninger skal brukes på denne måten, kan du deaktivere informasjonskapslene.

Vi innhenter informasjonen nevnt i forrige avsnitt ved hjelp av forskjellige teknologier, blant annet "cookies". En cookie er et dataelement som en nettside kan sende til nettleseren din. Deretter kan den lagres på datamaskinen som en anonym merkelapp som identifiserer datamaskinen, men ikke deg. Enkelte Lenovo-sider bruker cookies, sendt av Lenovo eller tredjepartsleverandører eller andre teknologier som kan yte bedre service når du kommer tilbake til nettsiden. Du kan stille inn nettleseren for å gi beskjed før du mottar en cookie så du får muligheten til å avgjøre om du vil ta imot den. Du kan også stille inn nettleseren til å slå av cookies. Hvis du gjør det, kan det imidlertid være enkelte nettsider som ikke fungerer slik de skal.

Enkelte Lenovo-nettsider bruker også andre teknologier til å spesialtilpasse nettsider for å gi bedre kundeservice. Disse teknologiene kan være i bruk på en rekke sider på Lenovos-nettsteder. Når en gjest besøker disse sidene, genereres en ikke-identifiserbar melding om det besøket som kan behandles av oss eller våre leverandører. Disse teknologiene virker i forbindelse med cookies. Hvis du ikke vil at cookie-informasjon skal knyttes til dine besøk til disse sidene, kan du stille inn nettleseren slik at cookies blir deaktiivert.

Selv om du deaktiverer cookies, kan andre teknologier likevel oppdage besøk på disse sidene. Men meldingene de genererer kan ikke tilknyttes annen ikke-identifiserbar cookie-informasjon og ses bort fra. For mer informasjon, se "Hvordan arbeide med Cookies".

Tilbake til toppen Tilbake til toppen
Overvåking av servicekvalitet

Enkelte nettransaksjoner kan også innebære at du tar kontakt med oss eller vi tar kontakt med deg. Vær oppmerksom på at det er Lenovos generelle praksis å overvåke og i noen tilfeller avlytte slike oppringninger for opplæring av personale eller kvalitetssikring.

Tilbake til toppen Tilbake til toppen
Elektronisk reklame

Enkelte bedrifter hjelper oss å levere interaktiv elektronisk reklame som for eksempel banner-reklame. Disse bedriftene kan innhente og bruke informasjon om kunder for å hjelpe oss å forstå tilbud, kampanjer og typer reklame som er mest tiltrekkende for kundene våre. Når informasjonen er innhentet, samles den så den ikke identifiserer et spesifikt individ. Hvis du derimot skulle foretrekke at disse bedriftene ikke innhenter slik informasjon, gå til www.networkadvertising.org og følg anvisningene for deaktivering.

Tilbake til toppen Tilbake til toppen
Personalisert URL-link

Det hender vi personaliserer og spesialtilpasser nettsider for bestemte gjester. Hvis du går til en av disse nettsidene, kan det hende du finner at den er tilpasset med henvisninger til produkter og/eller tjenester som vi tror kan være av interesse for deg, basert på dine tidligere interaksjoner med Lenovo og opplysninger du har gitt oss. Når du er innom disse nettsidene, kan vi innhente opplysninger om ditt besøk for å tilpasse siden til dine interesser. En invitasjon til å besøke en av disse nettsidene presenteres vanligvis som en personalisert URL i en e-postmelding, en melding på registreringssiden til et nettside eller som respons til deg når du logger deg på en bestemt nettside.

Hvis du velger å besøke en av disse nettsidene, samtykker du i at Lenovo innhenter informasjon om dine besøk så vel som forholdet til annen informasjon om deg og ditt forhold til Lenovo. Hvis du ikke ønsker at informasjonen din skal brukes på denne måten, må du ikke ta imot invitasjonen til å besøke disse nettstedene.

Tilbake til toppen Tilbake til toppen
Informasjon som kreves av lov

Vær oppmerksom på at det er mulig under visse omstendigheter at personlige opplysninger kan være pålagt juridiske eller andre statlige stevninger, garantier eller ordrer.

Tilbake til toppen Tilbake til toppen
Personvernteknologi

Teknologi vil i økende grad bidra til å gi deg mer kontroll over dine personlige opplysninger. Produkter og tjenester er tilgjengelige og kan hjelpe deg å ha kontroll over dine personlige opplysninger når du navigerer på nettet. Se http://www.privacyalliance.org/resources/rulesntools.shtml for en oversikt over mye personvernrelatert verktøy. Vær oppmerksom på at Lenovo ikke har foretatt en formell evaluering av disse verktøyene.

Tilbake til toppen Tilbake til toppen
Linker til ikke-Lenovo-nettsider

Lenovos-nettsider kan inneholde linker til andre nettsider. Lenovo er ikke ansvarlig for personvernpraksis eller innholdet av andre nettsider.

Tilbake til toppen Tilbake til toppen
Kunngjøringer om endringer

Denne personvernuttalelsen ble sist oppdatert den 30. april 2005. Det vil bli lagt ut en melding på vår hjemmeside i 30 dager når denne personvernuttalelsen endres på en betydelig måte.

Tilbake til toppen Tilbake til toppen
Spørsmål om personvern og tilgang

Hvis du har spørsmål om denne uttalelsen, kan du sende e-post til Lenovos-nettsidekoordinator. Adressen er privcy@us.lenovo.com. Du kan også ta kontakt med oss på denne adressen hvis du har spørsmål om Lenovos behandling av dine personvernopplysninger.

Hvis du vil ha en kopi av informasjon du har gitt til Lenovo, eller hvis du blir oppmerksom på at informasjonen er feil og du vil rette den, ta kontakt på accreq@us.lenovo.com.

Før Lenovo kan gi deg informasjon eller rette på feil, kan det være at vi ber deg bekrefte din identitet og gi annen informasjon som kan hjelpe oss å svare på din henvendelse. Vi vil forsøke og svare deg innen rimelig tid.

Hvis du har spørsmål forhold til nettsidens personvernuttalelse, send dem til følgende adresse: privcy@us.lenovo.com.

Denne nettsiden opereres av Lenovo eller en av dens datterselskaper som finnes over hele verden.

Bruk Tilbake-knappen på nettleseren eller lukk dette vinduet for å gå tilbake til siden der du var.

Tilbake til toppen Tilbake til toppen