Oplysninger om fortrolighed

   

Din fortrolighed er vigtig for Lenovo. Denne erklæring indeholder oplysninger om behandling af information for Lenovo websteder, herunder hvilken type information der indsamles og registreres, hvordan informationerne bruges og med hvem de deles.

Personlige oplysninger
Brug af leverandører
Brug og deling af personlige oplysninger
Sammenlægninger og overtagelser
Opfyldelse af din transaktionsanmodning
Cookies, Web Beacons og andre teknologier
Til brug for marketing
Overvågning af servicekvalitet
Lenovo personalewebsteder (inkl. ansættelse)
Online annoncering
Oplysninger til forretningspartnere
Personlig URL-link
Lenovo leverandøradministration
Afsløring iht. lovkrav
Lenovo diskussionsfora og chat rooms
Fortrolighedsteknologi
Andre beskeder på Lonovo webstedet
Links til ikke-Lenovo websteder
Vores globale praksis
Besked om ændringer
Informationssikkerhed og -kvalitet
Spørgsmål om fortrolighed og adgang
Supplerende oplysninger
 

Personlige oplysninger

Generelt kan du besøge Lenovo på Internettet uden at fortælle os, hvem du er, og uden at give nogen personlige oplysninger om dig selv. Der er imidlertid situationer, hvor vi eller vores partnere har brug for oplysninger fra dig. Du vælger muligvis at give os personlige oplysninger i en række forskellige situationer. F.eks. ønsker du muligvis at give os oplysninger, såsom navn og adresse eller e-mail-adresse, så vi kan komme i kontakt med dig, behandle en bestilling eller forsyne dig med et abonnement. Du giver os muligvis dine kreditkortoplysninger for at kunne købe noget af os eller en beskrivelse af din uddannelse eller arbejdserfaring i forbindelse med et ledigt job hos Lenovo, du ønsker at komme i betragtning til. Vi har til hensigt at fortælle dig, hvordan vi vil bruge sådanne oplysninger, før vi indsamler dem hos dig.

Hvis du fortæller os, at du ikke ønsker, at vi skal bruge disse oplysninger til at søge yderligere kontakt med dig udover at opfylde dine anmodninger, respekterer vi dine ønsker. Hvis du giver os oplysninger om andre personer, f.eks. din ægtefælle eller arbejdskollega, antager vi, at du har deres tilladelse til det.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen
Brug og deling af personlige oplysninger

De følgende afsnit beskriver mere detaljeret, hvordan Lenovo muligvis kan bruge dine personlige oplysninger og hvem, vi eventuelt deler dem. Afhængigt af den type Lenovo websted, du besøger, gælder et eller flere afsnit muligvis. Hvis du f.eks. bestiller et produkt fra et Lenovo websted, behandles dine oplysninger som beskrevet i afsnittene Opfyldelse af din transaktionsanmodning og Til brug for marketing.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen
Opfyldelse af din transaktionsanmodning

Hvis du bestiller noget på et Lenovo websted, f.eks. et produkt eller en service, et tilbagekald eller bestemte marketingmaterialer, bruger vi de oplysninger, du giver, til at opfylde din bestilling. For at kunne gøre dette, har vi muligvis behov for at dele oplysninger med andre, f.eks. andre dele af Lenovo, Lenovo’s Business Partners, finansielle institutioner, speditører, postvæsenet eller offentlige myndigheder (f.eks. toldvæsenet), der er involveret i leveringen. I forbindelse med en transaktion kan vi muligvis kontakte dig som en del af vores kundetilfredshedsundersøgelser eller til markedsanalyseformål.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen
Til brug for marketing

De oplysninger, du giver Lenovo på visse Lenovo websteder, kan muligvis også bruges af Lenovo og udvalgte tredjeparter til marketingformål. Før vi bruger oplysningerne giver vi dig mulighed for at vælge, hvorvidt du ønsker dine oplysninger brugt på denne måde.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen
Lenovo personalewebsteder (inkl. ansættelse)

I forbindelse med en jobansøgning eller -forespørgsel, uanset om det er annonceret på Lenovo's websted eller på anden måde, giver du os muligvis oplysninger om dig selv, f.eks. et resume eller CV. Vi kan muligvis bruge disse oplysninger i hele Lenovo og relaterede enheder til ansættelsesformål eller til din forespørgsel. Med mindre du fortæller os, at det skal vi ikke, opbevarer vi oplysningerne til fremtidig brug.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen
Oplysninger til forretningspartnere

Hvis du repræsenterer en Lenovo Business Partner, ønsker du muligvis at besøge et Lenovo websted, der er specielt beregnet til Lenovo Business Partnere. Vi anvender muligvis de oplysninger, du har angivet på det pågældende websted til at administrere og udvikle vores forretningssamarbejde med dig, den Business Partner du repræsenterer og Lenovo Business Partnere generelt. Dette kan f.eks. omfatte brug af dine oplysninger til at sende dig information om Lenovo Business Partner programmer. Det kan også omfatte deling af visse oplysninger med andre Business Partnere (underlagt eventuelle eksisterende fortrolighedsaftaler) eller Lenovo kunder eller kundeemner. I forbindelse med en transaktion eller et bestemt program kan vi muligvis kontakte dig som en del af kundetilfredshedsundersøgelser eller til markedsanalyseformål.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen
Lenovo leverandøradministration

Hvis du repræsenterer en Lenovo leverandør, ønsker du muligvis at besøge et Lenovo websted, der er specielt beregnet til Lenovo leverandører. Vi bruger muligvis de oplysninger, du giver på det pågældende websted i forbindelse med indgåelse eller udførelse af en transaktion med dig. Dette kan f.eks. omfatte deling af oplysninger med andre dele af Lenovo, Lenovo’s Business Partners, kunder, speditører, finansielle institutioner, postvæsenet eller offentlige myndigheder, der er involveret i leveringen. De kan også bruges til at administrere og udvikle vores relationer til dig, den leverandør, du repræsenterer, og/eller andre Lenovo leverandører generelt.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen
Lenovo diskussionsfora og chat rooms

Hvis du deltager i et Lenovo diskussionsforum eller chat room, skal du være opmærksom på, at de oplysninger, du giver der, generelt vil være tilgængelige for andre, muligvis inden for eller uden for Lenovo, som har adgang til det pågældende diskussionforum eller chat room. Vær også opmærksom på, at individuelle fora og chat rooms kan have yderligere regler og betingelser. Hver deltagers mening i et forum eller chat room er deltagerens egen og må ikke betragtes som Lenovo's.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen
Andre beskeder på Lonovo webstedet

Lenovo er en global organisation med juridiske enheder, virksomhedsprocesser, ledelsesstrukturer og tekniske systemer, som overskrider grænser.
Vores behandling af fortrolighed er beregnet til at beskytte dine personlige oplysninger verden over.

Vi deler dine personlige oplysninger inden for Lenovo og overfører dem til de lande verden over, hvor vi driver forretning.

I visse lande kan den lovgivningsmæssige beskyttelse af dine oplysninger være mindre. I sådanne lande vil Lenovo fortsat behandle oplysningerne på den måde, som er beskrevet her.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen
Vores globale praksis

Lenovo er en global organisation med juridiske enheder, virksomhedsprocesser, ledelsesstrukturer og tekniske systemer, som overskrider grænser.
Vores behandling af fortrolighed er beregnet til at beskytte dine personlige oplysninger verden over.

Vi deler dine personlige oplysninger inden for Lenovo og overfører dem til de lande verden over, hvor vi driver forretning.

I visse lande kan den lovgivningsmæssige beskyttelse af dine oplysninger være mindre. I sådanne lande vil Lenovo fortsat behandle oplysningerne på den måde, som er beskrevet her.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen
Informationssikkerhed og -kvalitet

Vi har til hensigt at beskytte dine personlige oplysninger og bevare deres kvalitet. Vi implementerer de relevante forholdsregler og processer, f.eks. brug af kryptering ved transmission af vise følsomme oplysninger, så vi sikrer dine oplysninger og bevarer deres kvalitet.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen
Supplerende oplysninger

En gang i mellem supplerer vi muligvis de oplysninger, du giver os via et Lenovo websted, med oplysninger fra andre kilder, såsom oplysninger til validering af din adresse eller andre tilgængelige oplysninger om dine forretningsaktiviteter. Dette hjælper os med at bevare nøjagtigheden af de oplysninger, vi indsamler, og giver os mulighed for at yde en bedre service.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen
Brug af leverandører

I visse tilfælde bruger Lenovo leverandører til at indsamle, analysere og på anden måde behandle oplysninger. Det er Lenovo's praksis at kræve, at sådanne leverandører behandler oplysningerne på en måde, der er i overensstemmelse med Lenovo's politik.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen
Sammenlægninger og overtagelser

Der kan forekomme omstændigheder, hvor Lenovo af strategiske eller andre forretningsmæssige årsager beslutter at sælge, købe, gå sammen med eller på anden måde reorganisere virksomheder i visse lande. En sådan transaktion kan afsløre personlige oplysninger for mulige eller faktiske købere, eller de kan blive modtaget fra sælgerne. Det er Lenovo's praksis at sørge for den relevante beskyttelse af oplysninger ved disse typer transaktioner.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen
Cookies, Web Beacons og andre teknologier

Vi indsamler sommetider uidentificerbare oplysninger fra besøg på vores websteder, så vi kan give en bedre kundeservice. Vi registrerer f.eks. de domæner, som de besøgende kommer fra, og vi måler besøgsaktiviteten på Lenovo websteder, men vi gør det på en måde, så oplysningerne forbliver uidentificerbare. Disse oplysninger kaldes sommetider "clickstream data." Lenovo eller andre kan på Lenovo's vegne bruge disse data til at analysere tendenser og statistikker og hjælpe os med at give en bedre kundeservice.

Vi indsamler også personlige data fra dig i en transaktion, vi udtrækker muligvis nogle oplysninger om den pågældende transaktion i et uidentificerbart format og kombinerer dem med andre uidentificerbare oplysninger. f.eks. clickstream data. Disse oplysninger bruges og analyseres kun på en overordnet niveau, så vi kan forstå tendenser og mønstre. Disse oplysninger gennemses ikke på et individuelt niveau. Hvis du ikke ønsker, at dine transaktionsoplysninger anvendes på denne måde, kan du deaktivere cookies.

Vi indsamler de oplysninger, der er nævnt i de forrige afsnit, via brug af forskellige teknologier, inklusive den, der kaldes "cookies". En cookie er en datamængde, som et websted kan sende til din browser, og kan blive gemt på din computer som et anonymt mærke, der identificerer din computer, men ikke dig. Nogle Lenovo sider anvender cookies, der sendes af Lenovo eller dennes tredjeparts leverandører, så du får en bedre service, når du vender tilbage til webstedet. Du kan indstille din browser til at give dig besked, før du modtager en cookie, så du har mulighed for at beslutte, om du vil acceptere den. Du kan også indstille din browser til at slå cookies fra. Hvis du gør dette, er der imidlertid visse websteder, der ikke fungerer rigtigt.

Nogle Lenovo websteder anvender også Web beacon eller andre teknologier, så disse websteder kan yde en bedre kundeservice. Disse teknologier kan være i brug på et antal sider på forskellige Lenovo websteder. Når en besøgende får adgang til disse sider, genereres en uidentificerbar besked om dette besøg, der kan behandles af os eller vores leverandører. Disse Web beacons arbejder normalt sammen med cookies. Hvis du ikke ønsker, at dine cookie-oplysninger skal kunne sammenkædes med dine besøg på disse sider, kan du indstille din browser til at slå cookies fra.

Hvis du slår cookies fra, vil Web beacon og andre teknologier fortsat registrere besøg på disse sider, men de beskeder, de genererer, kan ikke sammenkædes med andre uidentificerbare cookie-oplysninger og kasseres. Der er yderligere oplysninger under "Sådan arbejder du med cookies".

Tilbage til toppen Tilbage til toppen
Overvågning af servicekvalitet

Nogle webtransaktioner kan også kræve, at du ringet til os, eller at vi ringer til dig. Vær opmærksom på, at det er Lenovo's generelle praksis at overvåge og i visse tilfælde optage sådanne opkald af hensyn til uddannelse af personale eller kvalitetsssikringsformål.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen
Online annoncering

Nogle virksomheder hjælper os med at levere interaktive online annonceringer, f.eks. bannerreklamer. Disse virksomheder kan indsamle og bruge oplysninger om kunder, så vi bedre kan finde ud af, hvilke tilbud, reklamekampagner og typer af annonceringer, der gør størst indtryk på vores kunder. Når oplysningerne er indsamlet, opsummeres de, så de ikke kan henføres til en bestemt person. Hvis du imidlertid foretrækker, at disse virksomheder ikke indsamler sådanne oplysninger, kan du besøge www.networkadvertising.org og følge anvisningerne under "opt-out".

Tilbage til toppen Tilbage til toppen
Personlig URL-link

Lejlighedsvis tilpasser vi websteder og skræddersyr dem til bestemte besøgende. Hvis du besøger et af disse websteder, vil du muligvis opdage, at det er tilpasset med henvisninger til produkter og/eller services, som vi mener, har din interesse, på basis af dine tidligere interaktioner med Lenovo og oplysninger, du har forsynet os med. Mens du besøger disse websteder, kan vi indsamle oplysninger om dit besøg, så vi bedre kan skræddersy webstedet efter dine interesser. En invitation til at besøge et af disse websteder vises normalt som en personlig URL i en e-mail, en besked på en registreringsside til et websted eller som et svar, når du logger på et bestemt websted.

Hvis du vælger at besøge et af disse websteder, accepterer du at lade Lenovo indsamle oplysninger om dine besøg og sammenhængen med andre oplysninger om dig og dine relationer til Lenovo. Hvis du ikke ønsker, at dine oplysninger bruges på denne måde, skal du ikke acceptere invitationen til at besøge disse websteder.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen
Afsløring iht. lovkrav

Vær opmærksom på, at det under visse omstændigheder er muligt, at personlige oplysninger kan blive afsløret som følge af juridiske stævninger eller andre stævninger, dommerkendelser eller ordrer fra myndighederne.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen
Fortrolighedsteknologi

Teknologien vil i stigende grad give dig mulighed for at have kontrol over dine personlige oplysninger. Der findes produkter og services, som kan hjælpe dig med at kontrollere dine personlige oplysninger, mens du navigerer på World Wide Web. Se http://www.privacyalliance.org/resources/rulesntools.shtml for en oversigt over de mange fortrolighedsrelatede værktøjer. Bemærk, at Lenovo ikke formelt har evalueret disse værktøjer

Tilbage til toppen Tilbage til toppen
Links til ikke-Lenovo websteder

Lenovo websteder kan indeholde links til andre websteder. Lenovo kan ikke gøres ansvarlig for behandlingen af fortrolighed eller indholdet på disse andre websteder.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen
Besked om ændringer

Denne fortrolighedserklæring blev sidst opdateret den 30. april 2005. Der anbringes en besked på hjemmesiden på vores websted i 30 dage, hver gang fortrolighedserklæringen ændres fysisk på nogen måde.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen
Spørgsmål om fortrolighed og adgang

Hvis du har et spørgsmål angående denne erklæring kan du sende en e-mail til Lenovo webstedskoordinatoren. Adressen er privcy@us.lenovo.com. Du kan også kontakte os på denne adresse, hvis du har et spørgsmål til Lenovo's behandling af dine oplysninger.

Hvis du ønsker at få en kopi af de bestemte oplysninger, som du har givet til Lenovo, eller hvis du er blevet opmærksom på, at oplysningerne er forkerte, og du gerne vil have os til at ændre dem, kan du kontakte os på accreq@us.lenovo.com.
Før Lenovo kan forsyne dig med oplysninger eller rette eventuelle unøjagtigheder, skal du imidlertid bekræfte din identitet og give os andre oplysninger, så vi kan besvare din anmodning. Vi vil gøre vores yderste for at svare inden for en rimelig tidsramme.

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer angående webstedets fortrolighedserklæring, kan du sende dem til Lenovo på: privcy@us.lenovo.com.
Dette websted opdateres af Lenovo eller et af dennes datterselskaber verden over.
Tryk på knappen Tilbage i din browser, eller luk dette vindue for at komme tilbage til den side, du kom fra.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen