Terms of Use

 

Användningsvillkor

   

Följande är villkor i ett avtal mellan dig och Lenovo. Genom att ha åtkomst till, bläddra i och/eller använda denna webbplats, bekräftar du att du har läst, förstått och samtycker till att vara bunden av dessa villkor och att du kommer att följa alla tillämpliga lagar och förordningar, inklusive kontrollbestämmelserna för export och återexport. Om du inte samtycker till dessa villkor skall du inte använda webbplatsen.

Denna webbplats kan innehålla andra rättighetsmeddelanden och upphovsrättsinformation, vars villkor måste observeras och följas. Informationen på denna webbplats kan innehålla tekniska felaktigheter eller skrivfel.

Informationen kan ändras eller uppdateras utan föregående meddelande. Lenovo kan också när som helst göra förbättringar och/eller ändringar i de produkter och/eller program som beskrivs i denna information utan föregående meddelande.

Lenovo tar inget ansvar för riktigheten i den information som tillhandahålls av Lenovo och mottagaren använder sådan information på egen risk. Lenovo ger inga garantier om att rapporterade problem kan lösas med hjälp av den information som Lenovo tillhandahåller. Genom att tillhandahålla information ger Lenovo inga licenser till upphovsrätt, patent eller andra immateriella rättigheter.

Lenovo vill inte ta emot konfidentiell information eller information om rättigheter via vår webbplats. Var vänlig att observera att all information och allt material som sänds till Lenovo betraktas som EJ konfidentiellt. Genom att sända information eller material till Lenovo ger du Lenovo en obegränsad och oåterkallelig rätt att använda, reproducera, visa, utföra, modifiera, överföra och distribuera sådant material eller sådan information, och du samtycker också till att det står Lenovo fritt att använda eventuella idéer, koncept, kunskaper eller teknik som du sänder oss oberoende i vilket syfte. Vi kommer dock inte att offentliggöra ditt namn eller på annat sätt publicera det faktum att du har lämnat material eller annan information såvida inte: (a) vi får ditt tillstånd att ä ditt namn, eller (b) vi först har meddelat dig att det material eller den information du har lämnat in till en viss del av den här webbplatsen kommer att publiceras eller på annat sätt användas med ditt namn angivet, eller (c) vi tvingas göra det enligt lag. Du kan ta reda på mer om Lenovo privacy practices on the Web.

Global tillgänglighet

Den information Lenovo publicerar på webben kan innehålla referenser eller korsreferenser till produkter, program och tjänster från Lenovo som inte marknadsförs eller finns tillgängliga i ditt land. Sådana referenser innebär inte att Lenovo har för avsikt att marknadsföra sådana produkter, program eller tjänster i ditt land. Kontakta den lokala Lenovo-representanten om du vill ha information om de produkter, program och tjänster som kan vara tillgängliga för dig.

Lenovos skyldigheter i fråga om produkter och tjänster styrs endast av de avtal enligt vilka de tillhandahålls. Om du anskaffar en produkt eller tjänst från Lenovo på ett annat sätt än genom den här webbplatsen och den tillhandahålls utan avtal, gäller den produkten eller tjänsten I BEFINTLIGT SKICK utan några som helst garantier, vare sig uttryckta eller underförstådda, och att du använder den produkten eller tjänsten på egen risk.

Affärsrelationer

Lenovo gör inga som helst utfästelser när det gäller andra webbplatser som du kan få åtkomst till genom denna webbplats. När du går till en webbplats som inte tillhör Lenovo, även en sådan som kan innehålla Lenovos logotyp, ber vi dig vara medveten om att den är oberoende av Lenovo och att Lenovo inte har någon kontroll över innehållet på den webbplatsen. Inte heller innebär en länk till en webbplats som inte tillhör Lenovo att Lenovo godkänner eller accepterar något ansvar för innehållet på eller användningen av den webbplatsen. Det är ditt eget ansvar att se till att det du väljer att använda är fritt från sådant som virus, maskar, trojanska hästar och på annat sätt destruktiva objekt.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER TAR LENOVO PÅ SIG ANSVARET GENTEMOT NÅGON PART FÖR NÅGRA DIREKTA SKADOR, INDIREKTA SKADOR ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS ELLER NÅGON ANNAN WEBBPLATS SOM ÄR LÄNKAD TILL DENNA WEBBPLATS, INBEGRIPET, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UTEBLIVEN VINST, STÖRNINGAR I

Lenovo may at any time revise these terms by updating this posting. By using this web site, you agree to be bound by any such revisions and should therefore periodically visit this page to determine the then current terms to which you are bound.