Όροι χρήσης

   

Οι ακόλουθοι όροι αποτελούν τους όρους νομικής συμφωνίας μεταξύ υμών και της Lenovo. Όταν εισέρχεστε, περιηγείστε και/ή χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, δέχεστε ότι έχετε διαβάσει, καταλάβει και συμφωνήσει ότι δεσμεύεστε από τους παρακάτω όρους και ότι συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων των νόμων και κανονισμών που αφορούν τον έλεγχο των εξαγωγών και επανεξαγωγών. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, μην κάνετε χρήση του παρόντα ιστότοπου. Ο παρών ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει και άλλες δηλώσεις περί κατοχύρωσης δικαιωμάτων και πληροφορίες πνευματικής ιδιοκτησίες, οι όροι των οποίων πρέπει να τηρούνται. Οι πληροφορίες στον παρόντα ιστότοπο ενδέχεται να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Οι πληροφορίες ενδέχεται να αλλάξουν ή να ενημερωθούν χωρίς πρότερη ειδοποίηση. Επίσης, η Lenovo ενδέχεται να προβεί σε βελτιώσεις και/ ή αλλαγές στα προϊόντα και/ ή τα προγράμματα που περιγράφονται σε αυτές τις πληροφορίες, ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Η Lenovo δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη αναφορικά με την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται από την Lenovo και η χρήση των εν λόγω πληροφοριών γίνεται με κίνδυνο του παραλήπτη τους. Η Lenovo δεν παρέχει καμία διασφάλιση ότι τυχόν αναφερθέντα προβλήματα επιδέχονται λύσης με τη χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχει η Lenovo. Η παροχή πληροφοριών από τη Lenovo δεν συνεπάγεται παραχώρηση αδειών πνευματικής ιδιοκτησίας, πατέντας ή άλλου είδους δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Lenovo δεν επιθυμεί να λαμβάνει εμπιστευτικές ή ιδιοκτησιακές πληροφορίες από εσάς μέσω του ιστότοπού της. Παρακαλώ, σημειώστε ότι οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό αποσταλεί στη Lenovo θα θεωρείται ως ΜΗ εμπιστευτικό. Με την αποστολή στη Lenovo οποιασδήποτε πληροφορίας ή υλικού, παραχωρείτε στην Lenovo απεριόριστη, αμετάκλητη άδεια να χρησιμοποιεί, αναπαράγει, εμφανίζει, εκτελεί, τροποποιεί, μεταδίδει και διανέμει το εν λόγω υλικό ή τις πληροφορίες, και επίσης συμφωνείτε ότι η Lenovo μπορεί ελεύθερα να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε ιδέα, έννοια, τεχνογνωσία ή τεχνικές αποσταλούν σε εμάς για οποιονδήποτε σκοπό. Ωστόσο, δεν θα κοινοποιήσουμε το όνομά σας ούτε θα δημοσιοποιήσουμε με άλλον τρόπο το γεγονός ότι εσείς υποβάλλατε υλικό ή άλλες πληροφορίες σε εμάς, με την εξαίρεση των εξής περιπτώσεων: (α) αν λάβουμε την άδειά σας να χρησιμοποιήσουμε το όνομά σας∙ ή (β) σας ειδοποιήσουμε εμείς πρώτοι ότι το υλικό ή άλλες πληροφορίες που υποβάλετε σε συγκεκριμένο σημείο του παρόντα ιστότοπου θα δημοσιοποιηθούν ή θα χρησιμοποιηθούν με άλλο τρόπο, φέροντας το όνομά σας∙ ή (γ) απαιτείται να το πράξουμε βάσει νόμου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πρακτικές προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου της Lenovo στο διαδίκτυο.

Παγκόσμια διαθεσιμότητα

Οι πληροφορίες που δημοσιοποιεί η Lenovo στον Παγκόσμιο Ιστό ενδέχεται να περιέχουν παραπομπές ή διαπαραπομπές σε προϊόντα, προγράμματα και υπηρεσίες της Lenovo που δεν έχουν ανακοινωθεί ή δεν είναι διαθέσιμα στη χώρα σας. Οι εν λόγω παραπομπές δεν συνεπάγονται ότι η Lenovo έχει την πρόθεση να ανακοινώσει τα εν λόγω προϊόντα, προγράμματα ή υπηρεσίες στη χώρα σας. Απευθυνθείτε στις επιτόπου επιχειρηματικές επαφές της Lenovo για πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, τα προγράμματα και τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα για σας.

Οι υποχρεώσεις της Lenovo σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της διέπονται αποκλειστικά από τις συμφωνίες, στο πλαίσιο των οποίων παρέχονται. Εάν αποκτήσετε προϊόν ή υπηρεσία από τη Lenovo μέσω του παρόντος ιστότοπου που παρέχεται χωρίς συμφωνία, το εν λόγω προϊόν ή υπηρεσία παρέχεται «ΩΣ ΕΧΕΙ», χωρίς καμία εγγύηση, είτε ρητή ή σιωπηρή, και η χρήση του εν λόγω προϊόντος ή της υπηρεσίες γίνεται με δικό σας κίνδυνο.

Επιχειρηματικές σχέσεις

Η Lenovo δεν εκπροσωπεί με οποιονδήποτε τρόπο κανέναν άλλον ιστότοπο, τον οποίον τυχόν προσπελάσετε μέσω του παρόντος. Όταν προσπελαύνετε έναν ιστότοπο που δεν ανήκει στη Lenovo, έστω κι εάν αυτός περιέχει το λογότυπο της Lenovo, παρακαλούμε να έχετε υπόψη ότι είναι ανεξάρτητος από τη Lenovo και ότι η Lenovo δεν ασκεί κανέναν έλεγχο στο περιεχόμενου αυτού του ιστότοπου. Επιπλέον, η ύπαρξη συνδέσμου προς ιστότοπο που δεν ανήκει στη Lenovo δεν σημαίνει ότι η Lenovo ενστερνίζεται ή αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο ή τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Είναι δικό σας μέλημα να λάβετε προφυλάξεις και να διασφαλίσετε ότι οτιδήποτε επιλέγετε για δική σας χρήση δεν περιέχει στοιχεία όπως ιούς, worm, δούρειους ίππους και άλλα στοιχεία καταστροφικής φύσης.

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η LENOVO ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΝΕΝΟΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ Η ΑΛΛΗ ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, Η ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η ΑΛΛΩΝ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΡΗΤΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ LENOVO ΜΟΝΟ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ». Η LENOVO ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Η ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ.

Η Lenovo ενδέχεται, ανά πάσα στιγμή, να αναθεωρήσει τους παρόντες όρους, ενημερώνοντας αυτήν την ανάρτηση. Κάνοντας χρήση του παρόντος ιστότοπου, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από όλες τις εν λόγω αναθεωρήσεις και για αυτόν τον λόγο θα πρέπει σε τακτά διαστήματα να επισκέπτεστε αυτήν τη σελίδα, για να ενημερώνεστε για τους ισχύοντες όρους που σας δεσμεύουν.