Terms of Use

 

Vilkår for brug

   

Det følgende er vilkårene i en juridisk aftale mellem dig og Lenovo. Ved at få adgang til, gennemse og/eller bruge dette websted, bekræfter du, at du har læst, forstået og accepteret at være bundet af disse vilkår og at overholde gældende love og regulativer, inkl. lovgivningen og regulativerne for eksport og re-eksport. Hvis du ikke accepterer disse vilkår, må du ikke bruge dette websted.

Dette websted kan indeholde andre ejendomsretslige notater og copyright-oplysninger, hvor vilkårene skal overholdes og følges. Oplysningerne på dette websted kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller trykfejl.

Oplysningerne kan ændres eller opdateres uden varsel. Lenovo kan også foretage forbedringer og/eller ændringer af produkterne og/eller programmerne, der er beskrevet i disse oplysninger når som helst og uden varsel.

Lenovo påtager sig intet ansvar hvad angår nøjagtigheden af de oplysninger, som Lenovo leverer, og brugen af sådanne oplysninger sker for modtagerens egen risiko. Lenovo giver ingen garantier for, at rapporterede problemer kan løses ved brug af nogen af de oplysninger, som Lenovo leverer. Ved levering af oplysninger giver Lenovo ingen licenser til nogen copyrights, patenter eller andre former for intellektuel ejendomsret.

Lenovo ønsker ikke at modtage fortrolige eller ejendomsretslige oplysninger fra dig via vores websted. Bemærk venligst, at alle oplysninger eller materiale, der sendes til Lenovo, vil blive betragtet som IKKE fortroligt. Ved at sende Lenovo enhver form for oplysninger eller materiale giver du Lenovo en ubegrænset, uigenkaldelig licens til at bruge, reproducere, vise, udføre, modificere, sende og distribuere disse materialer eller oplysninger, og du accepterer også, at Lenovo frit kan bruge eventuelle ideer, koncepter, know-how eller teknikker, du sender os, til et vilkårligt formål. Vi frigiver imidlertid ikke dit navn og offentliggør ikke på anden måde, at du har sendt os materiale eller andre oplysninger, med mindre: (a) vi får din tilladelse til at bruge dit navn, eller (b) vi på forhånd giver dig besked på, at materialer eller andre oplysninger, du sender til en bestemt del af dette websted, vil blive offentliggjort eller på anden måde brugt med dit navn angivet på det, eller (c) loven pålægger os at gøre det. Du kan få mere at vide om Lenovo's behandling af fortrolighed på World Wide Web.

Global tilgængelighed

Oplysninger, som Lenovo offentliggør på World Wide Web, kan indeholde referencer eller krydsreferencer til Lenovo produkter, programmer og services, som ikke er annoncerede eller tilgængelige i dit land. Sådanne referencer antyder ikke, at Lenovo har til hensigt at annoncere sådanne produkter, programmer eller services i dit land. Kontakt din lokale Lenovo forretningskontakt angående oplysninger om produkter, programmer og services, der muligvis bliver tilgængelige for dig.

Lenovo's forpligtelser angående produkter og services bestemmes udelukkende af de aftaler, i henhold til hvilke de leveres. Hvis du anskaffer et produkt eller en service fra Lenovo via dette websted uden en aftale, leveres dette produkt "som det er og forefindes" uden nogen form for garanti, direkte eller indirekte, og din brug af dette produkt eller denne service sker for egen risiko.

Forretningsmæssige relationer

Lenovo påtager sig intet ansvar af nogen art for noget andet websted, som du måtte få adgang til via dette websted. Når du får adgang til et ikke-Lenovo websted, selvom dette er forsynet med Lenovo-logoet, må du være klar over, at dette er uafhængigt af Lenovo, og at Lenovo ikke har nogen kontrol over indholdet af det pågældende websted. Hertil kommer, at et link til et ikke-Lenovo websted ikke betyder, at Lenovo godkender eller accepterer nogen form for ansvar for indholdet eller brugen af et sådant websted. Det er op til dig at tage de nødvendige forholdsregler til at sikre, at uanset hvad du vælger at bruge, indeholder det ikke virusser, orme, trojanske heste eller andet af ødelæggende natur.

LENOVO KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER GØRES ANSVARLIG OVER FOR NOGEN FOR NOGEN FORM FOR DIREKTE, INDIREKTE, SPECIELLE SKADER ELLER ANDRE FØLGESKADER VED BRUG AF DETTE WEBSTED ELLER NOGET ANDET HYPER-LINKED WEBSTED, INKLUSIVE, UDEN BEGRÆNSNING, NOGEN FORM FOR TAB AF FORTJENESTE, FORSTYRRELSE AF FORRETNINGEN, TAB AF PROGRAMMER ELLER ANDRE DATA I DIT IT-SYSTEM ELLER PÅ ANDEN MÅDE, SELV OM VI BLIVER DIREKTE GJORT BEKENDT MED MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

ALLE OPLYSNINGER, DER LEVERES AF LENOVO, LEVERES KUN "SOM DE ER OG FOREFINDES". LENOVO GIVER INGEN GARANTIER, DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUSIVE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR EGNETHEDEN TIL ET BESTEMT FORMÅL, SALGBARHED OG IKKE-LOVBRUD.

Lenovo kan når som helst revidere disse vilkår ved at opdatere denne erklæring. Ved brug af dette websted accepterer du at være bundet af enhver form for revisioner af denne art og skal derfor jævnligt besøge denne side for at se de aktuelle vilkår, du er bundet af.