Terms of Use

 

Vilkår og betingelser

   

Følgende er vilkår for en juridisk avtale mellom deg og Lenovo. Når du åpner nettsiden og/eller bruker den, erkjenner du at du har lest, fortått, samtykker i og forplikter deg til disse vilkår og til å overholde alle gjeldende lover og forskrifter, inkludert eksport og re-eksportkontrollover og -forskrifter. Ikke bruk denne nettsiden hvis du ikke godtar disse vilkår.

Denne nettsiden kan inneholde andre kunngjøringer av eieren og opphavsinformasjon som må overholdes og følges. Informasjon på denne nettsiden kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil.

Informasjon kan endres eller oppdateres uten varsel. Lenovo kan også gjøre forbedringer og/eller endringer i produktene og/eller programmene som er beskrevet i denne informasjonen til enhver tid uten varsel.

Lenovo påtar seg ikke ansvar i forhold til nøyaktigheten ved informasjonen som gis av Lenovo. Bruk av nevnte informasjon skjer for mottakers egen risiko. Lenovo gir ingen forsikringer om at noen rapporterte problemer kan løses ved hjelp av informasjon som Lenovo gir. Ved å gi informasjon, innvilger Lenovo ikke lisens til noen opphavsrett, patenter eller annen immateriell eiendom.

Lenovo ønsker ikke å motta konfidensiell informasjon fra deg gjennom nettsiden vår. Vær oppmerksom på at informasjon eller materiale som sendes til Lenovo IKKE vil anses som konfidensiell. Når du sender Lenovo informasjon eller materiale, gir du Lenovo ubegrenset, ugjenkallelig lisens til å bruke, reprodusere, vise, utøve, modifisere, sende og distribuere de materialene eller den informasjonen. Du godtar også at Lenovo er fri til å bruke ideer, konsepter, sakkunnskap eller teknikker som du sender oss for et hvilket som helst formål. Vi vil imidlertid ikke publisere ditt navn eller på annen måte bekjentgjøre at du har levert materialer eller annen informasjon til oss med mindre: (a) vi innhenter din tillatelse til å bruke navnet ditt, eller (b) vi melder fra først til deg om at materialet eller annen informasjon du legger inn på denne siden vil bli publisert eller på annen måte brukt sammen med ditt navn eller (c) vi er lovpålagt å gjøre det. Du kan få mer informasjon om Lenovo personvernpraksis på nettsiden.

Global tilgjengelighet

Informasjon som Lenovo publiserer på internett kan inneholde referanser eller kryssreferanser til Lenovo-produkter, -programmer og -tjenester som ikke er lansert eller kunngjort i ditt land. Slike referanser antyder ikke at Lenovo har tenkt å kunngjøre slike produkter, programmer eller tjenester der du bor. Ta kontakt med din lokale Lenovo-representant for informasjon om produktene, programmene og tjenestene som kan være tilgjengelige for deg.

Lenovos forpliktelser i forhold til sine produkter og tjenester styres utelukkende av avtalene som de er gitt under. Hvis du skaffer et produkt eller tjeneste fra Lenovo via denne nettsiden som gis uten avtale, gis det produktet eller den tjenesten ”SLIK DEN STÅR”, uten noen som helst garantier, uttrykt eller antydet, og din bruk av det produktet eller den tjenesten skjer for egen risiko.

Forretningsrelasjoner

Lenovo gjør ingen fremstilling som helst om noen annen nettside som du kan få tilgang til gjennom denne. Når du åpner en nettside som ikke tilhører Lenovo, selv en som kan inneholde Lenovos logo, vær oppmerksom på at den er uavhengig av Lenovo og at Lenovo ikke har noen kontroll over den nettsiden. Videre betyr ikke en link til en nettside som ikke tilhører Lenovo at Lenovo godkjenner eller påtar seg ansvar for den nettsidens innhold eller bruken av den. Det er opp til deg å ta forholdsregler for å sikre at det du velger å bruke ikke inneholder viruser, orm, trojanske hester eller andre destruktive elementer.

LENOVO SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIG OVENFOR NOEN PART FOR DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE ELLER ANNEN FØLGESKADE VED BRUK AV DENNE NETTSIDEN ELLER NOEN ANDRE NETTSIDER SOM DET ER LAGT INN LINK TIL, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, TAPT FORTJENESTE, AVBRUDDSTAP, TAP AV PROGRAM ELLER ANNEN DATA PÅ IT-SYSTEMET DITT ELLER PÅ ANNEN MÅTE, SELV OM VI UTTRYKKELIG INFORMERES OM MULIGHETEN FOR SLIK SKADE.
ALL INFORMASJON GIS AV LENOVO KUN FOR EGEN VERDI. LENOVO GIR INGEN FREMSTILLING OG GARANTIER, UTTRYKT ELLER ANTYDET, INKLUDERT ANTYDEDE GARANTIER OM EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, SALGBARHET OG UKRENKELIGHET.

Lenovo kan revidere disse vilkårene når som helst ved å oppdatere dette oppslaget. Når du bruker denne nettsiden, samtykker du i å være forpliktet av slike revisjoner og bør derfor fra tid til annen se denne nettsiden for å klargjøre hvilke betingelser du er forpliktet til å overholde.