สอบถามข้อมูลทั่วไป

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและฝ่ายขาย:
โทรศัพท์: 02-541-6999
(จันทร์ - ศุกร์ 09.00น. - 18.00น)
บริการสอบถามข้อมูลสำหรับลูกค้ากลุ่มองค์กรธุรกิจ

ส่งข้อความ : เลอโนโว<เว้นวรรค>ชื่อไปยังหมายเลข 73300
ที่อยู่
บริษัท เลอโนโว (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์
เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02-687-2345
แฟกซ์ 02- 687-2300
 
ฝ่ายบริการ


การให้บริการจะแยกตามประเภทของสินค้า กรุณาเตรียมข้อมูลรุ่นและหมายเลขเครื่องของท่านให้พร้อมก่อนที่จะโทรติดต่อ.

For Lenovo consumer products
โทรศัพท์: 02 787 3066
001-800-441-8711 (Toll Free)
  จันทร์ – ศุกร์, 9:00น. ถึง - 18:00น.(เวลาท้องถิ่น)
  วันเสาร์, 9:00น. ถึง - 15:00น.(เวลาท้องถิ่น)
ศูนย์บริการ: Link ศูนย์บริการข้อมูล
เว็ปไซด์: ข้อมูลการรับประกัน
  บริการให้ความช่วยเหลือและดาวน์โหลด

For Lenovo commercial products
โทรศัพท์: 02 787 3066
001-800-441-5734 (Toll Free)
ศูนย์บริการ: Link ศูนย์บริการข้อมูล
เว็ปไซด์: ข้อมูลการรับประกัน
  บริการให้ความช่วยเหลือและดาวน์โหลด

สำหรับโน้ตบุ๊คเลอโนโว ในตระกูล Smartphone
Phone: Service Centers Contact and Location Info
เว็ปไซด์: บริการให้ความช่วยเหลือและดาวน์โหลด

อื่นๆ: หมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าในประเทศ